Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

thumbs up 5734827 1280

Kalejdoskop 2023 roku

Jaki był rok 2023? Zrobiliśmy dla Was przegląd najważniejszych wydarzeń.

Po dokonanych zmianach na Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 14 stycznia 2023 r. budżet zakładał deficyt na poziomie 8.207.911,11 zł. Został on pokryty nadwyżką oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Od kilkunastu lat z inicjatywy burmistrza Darłowa Arkadiusza Klimowicza odbywają się doroczne Samorządowe Spotkania Noworoczne, podczas których wręczane są specjalne gratulacje dla uhonorowania osiągnięć i wkładu w budowę pozytywnego wizerunku miasta.

W poniedziałkowy wieczór podczas uroczystej gali w darłowskim kinie “Bajka” burmistrz miasta Darłowa Arkadiusz Klimowicz podziękował kilkunastu osobom.

Wyróżnienia trafiły do: Jerzego Świątka, Krzysztofa Walkowa, Tomasza Breszki, Jarosława Lichacego, Agnieszki Klin, Marii Rutkowskiej, Dariusza Kosa, Damiana Łukaszewskiego i Krzysztofa Ziątka, Karola Matusiaka, Fabiana Widomskiego i Dominika Gajosa

(NoK) – to platforma do współpracy instytucji kultury działającej w Darłowie, placówek edukacyjnych (publicznych i niepublicznych) w tym szkół i przedszkoli, organizacji pozarządowych, oraz partnerów szeroko rozumianej kultury takich jak (teatry, filharmonie, opery, kina, dystrybutorzy aż po indywidualnych artystów), stworzona po to by ułatwiać partnerstwo w realizacji obranych celów, idei, zamierzeń, stwarzająca możliwość zawierania sojuszy oraz korzyści dla każdej ze stron tej kooperacji.Przy założeniach: równouprawnienia partnerów, realizacji szkolnych programów edukacyjnych, krzewienia wiedzy, świadomości i wrażliwości kulturalnej w młodym pokoleniu, przy dążeniu do planu, gdzie to właśnie Uczeń/Słuchacz jest adresatem NOK’u.

Dzięki pozyskanym funduszom z Urzędu Miasta, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie zakupiła nowoczesny sprzęt komputerowy. Szkole udało się zakupić 32 komputery wraz z oprogramowaniem na kwotę 88 905,60 zł. Zakup nowych komputerów do pracowni informatycznej pozwoli na stworzenie warunków do rzetelnego realizowania podstawy programowej dla uczniów.

21 stycznia w hali sportowej Zespołu Szkół Morskich w Darłowie odbyło się wyjątkowe wydarzenie taneczne – 11 Otwarte Mistrzostwa Pomorza w Breakingu – Darłowo 2023. Tegoroczna edycja zgromadziła ponad 100 uczestników, 10 ekip tanecznych, reprezentując tym samym najwyższy poziom od początku historii imprezy. 

27 stycznia miała na darłowskim zamku miało miejsce spotkanie inaugurujące klub podróżnika króla Eryka. Jego pierwszymi gośćmi byli członkowie Jacht Klubu Królewskiego Miasta Darłowo.

Dochód z 24 Balu w całości został przeznaczony na funkcjonowanie DORT, który na stałe opiekuje się ponad trzydziestoma osobami – zebrane fundusze są dla nich nieocenionym wsparciem. Marzena Górzyńska, prezes Stowarzyszenia poinformowała po Balu, że wstępna zadeklarowana kwota wynosiła 105 tys. zł.

W styczniu ruszyły prace związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 203 z Darłowa w kierunku Ustki. Remontowi poddany został ostatni odcinek drogi biegnący do granicy województwa. Inwestycję prowadzi konsorcjum firm: Kobylarnia SA z partnerem, firmą MIRBUD SA. Koszt inwestycji ma wynieść 116,27 mln zł brutto. Prace mają zakończyć się w ciągu dwóch lat. Droga ma istotne znaczenie nie tylko dla samych mieszkańców naszego regionu, ale i turystów, którzy latem korzystają z tej trasy jadąc m.in. do Darłowa na urlop.

W tym roku w Darłowie działały trzy sztaby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Łączna zebrana do puszek kwota przekroczyła 38 tys. zł.

191 750,00 zł – tyle pieniędzy udało się uzyskać podczas 17. Balu Charytatywnego na rzecz darłowskiego Domu Hospicyjno – Opiekuńczego im. C. Domina w Darłowie. Bal odbył się 4 lutego 2023 roku w Hotelu Amber Port, a zorganizowany został przez fundację “Morze Miłości”. To kolejny rok z pobitym rekordem zebranych funduszy, z których całość zostanie wykorzystana na modernizację w/w hospicjum. Jak poinformowała prezes fundacji, pani Joanna Klimowicz, był to także rekordowy bal pod względem frekwencji. Najdrożej wylicytowany, bo aż za 34 tys. zł, został rejs największym statkiem wycieczkowym świata, który został podarowany przez państwo Klin.

We wtorek, 7 lutego 2023 roku w siedzibie Darłowskiego Ośrodka Kultury podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych dot. zadania pn.: „Remont z przebudową części pomieszczeń wewnętrznych budynku przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 44”. Umowa ta dotyczy „Galerii rybackiej i marynistycznej – stworzenia miejsca spotkań i edukacji kulturowo – historycznej mieszkańców Darłowa w budynku Domu Kultury w oparciu o regionalne dziedzictwo rybackie”. Zadanie to otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych PO RYBY 2014 – 2020 w kwocie 300 tys. zł – natomiast całkowita wartość tego zadania opiewa na kwotę: 1.003.585,39 zł.

Miasto Darłowo kontynuuje program bezpłatnej rehabilitacji dla seniorów. W tym roku chce przeznaczyć na ten cel 80 tysięcy złotych. To o ponad 20 tysięcy więcej niż przed rokiem. Tak zdecydowali radni podczas sesji zorganizowanej 8 lutego.

9 lutego 2023 roku w świetlicy klubu Darłovia Darłowo przy ul. Sportowej odbyło się wręczenie symbolicznych czeków darłowskim klubom sportowym, które złożyły oferty na całoroczną działalność sportową. Przypomnijmy, że Darłovia Darłowo uzyskała 270 tys. zł, UKS Orlik 40 tys. zł, Akademia Kimura 10 tys. zł, Klub Kolarski Ziemia Darłowska 52 tys. zł, Klub Siatkarski Stocznia 35 tys. zł, Klub Siatkarski Delfin 12 tys. zł, Klub Ashihara 7 tys. zł,  

Nowy wizerunek Eryka miał swoją prapremierę 4 lutego na 17. Balu Charytatywnym na rzecz darłowskiego hospicjum organizowanego przez Fundację “Morze Miłości”. Obraz stanowił dar od Burmistrza Darłowa. Wylicytowana go aż za 6500 zł.  

To bardzo ważny krok na drodze do pieniędzy z funduszy Unii Europejskiej. 3 marca 2023 roku w Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie przedstawiciele wszystkich gmin i powiatu sławieńskiego podpisali porozumienie w sprawie powołania Związku ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) i zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego Obszaru Funkcjonalnego Sławna.

Porozumienie jest niezbędnym krokiem w drodze do pozyskiwania przez samorządy powiatu sławieńskiego dodatkowych funduszy Unii Europejskiej przeznaczonych tylko i wyłącznie dla obszaru funkcjonalnego Sławna. Mowa o łącznej kwocie sięgającej niemal 11,4 mln euro. Rolę lidera związku pełni Miasto Darłowo.

7 marca 2023 roku odbyły się uroczystości z okazji Dnia Pioniera Ziemi Darłowskiej. Był to jak co roku dzień pełen wzruszeń i refleksji nad historią miasta oraz jego przyszłością.

9 marca 2023 roku Miasto Darłowo podpisało z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Darłowie umowę na realizację kolejnej kluczowej inwestycji polegającej na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej oraz deszczowej dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w rejonie Alei Jana Pawła II w Darłówku Wschodnim.

Budowa sieci wodociągu, kanalizacji i odwodnienia to kolejna kluczowa dla miasta inwestycja realizowana przez MPGK Darłowo. Ta sama spółka zajmuje się modernizacją oczyszczalni ścieków za kwotę przekraczającą 13 milionów złotych, która również jest sfinansowana z programu Polski Ład.

W Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród i stypendiów za sportowe osiągnięcia w roku 2022. Listy gratulacyjne za sukcesy osiągnięte w roku ubiegłym wręczyli młodym sportowcom Burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz i Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Woźniak.

     Wszyscy nagrodzeni reprezentują darłowskie kluby sportowe:

  • Klub Kolarski „Ziemia Darłowska”;
  • Klub Sportowy „Stocznia M&W”;
  • Darłowski Młodzieżowy Klub Sportowy „Delfin”;
  • Szkołę Tańca S-TEN;
  • Akademię Sportu „Kimura”;

W sumie nagrodzono 64 zawodniczek i zawodników a na nagrody przeznaczono łącznie 40.000 zł.  

Straż Miejska w Darłowie została powołana Zarządzeniem Nr 2/93 Burmistrza Miasta Darłowa z dnia 26 lutego 1993 r. Zarządzenie zostało wprowadzone w życie 1 marca 1993 r. Obecnie w darłowskiej straży zatrudnionych jest 7 osób, w tym pięciu strażników miejskich i dwóch pracowników administracyjnych. Funkcjonariusze Straży Miejskiej pełnią służbę w systemie zmian: od godz. 7.00 do 15.00 oraz od 14.00 do 22.00. W okresie sezonu letniego strażnicy pracują również podczas weekendów w godz. od 14.00 do 22.00.

Miasto Darłowo modernizuje oświetlenie uliczne. Stawia na nowoczesne i dużo bardziej energooszczędne oprawy ledowe. W zeszłym roku rozpoczęto wymianę przestarzałych opraw sodowych na energooszczędne oprawy LED. Dzięki temu mieszkańcy i turyści korzystający z ulic Darłowa mają pewność, że ich miasto staje się coraz bardziej ekologiczne i przyjazne dla środowiska.

4 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie odbyła się gala „Sportowe Podsumowanie 2022 roku” podczas której marszałek Olgierd Geblewicz podziękował najlepszym sportowcom i klubom. Wręczył też nagrody finansowe.

Miasto Darłowo zajęło zaszczytne trzecie miejsce w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym w sporcie młodzieżowym w 2022 roku w klasyfikacji Gmin/Miast Pomorza Zachodniego. Na pierwszym miejscu uplasował się Szczecin, na drugim Koszalin.

Miasto Darłowo zawarło umowę partnerską z miastem Brake w Dolnej Saksonii. Uroczyste podpisanie umów miało miejsce 6 maja w siedzibie władz niemieckiego partnera.
Oba miasta utrzymują kontakty od 2017 roku, ale w najbliższym czasie chcą zacieśnić współpracę między innymi w zakresie gospodarki morskiej, kultury i sportu.

Historia i kultura ziemi sławieńskiej, która ukazuje się od 2002 roku i zawiera teksty z konferencji organizowanych przez Fundację ,, Dziedzictwo”.

Biegi podzielone były na 2 części, bieg dla dzieci i młodzieży oraz bieg główny. Zarówno pierwsze jak i drugie zmagania dostarczyły kibicom i ich uczestnikom wielkich emocji. W biegach dzieci i młodzieży wystartowało w sumie 175 zawodników z roczników 2005-2018. Dzieci biegały na dystansach 200-1200m. W biegu głównym na dystansie 10km wzięło udział 258 zawodników, którzy zjechali tu z wielu miejscowości, pobiegły również 4 zawodniczki z Ukrainy.

W tym roku ku czci naszego wielkiego księcia wspominali zmarłego równo 500 lat temu Bogusława X Wielkiego. Były wykłady, warsztaty dla dzieci, wielorakie zabawy plebejskie, wybitni muzykanci muzyki średniowiecznej, wystawy, wejścia bezpłatne do komnat książęcych, wielce utalentowani mistrzowie żonglerki chorągwiami… i wiele innych wrażeń.
W ciągu 5 godzin trwania wydarzenia Zamek odwiedziło 1236 osób.

3 oraz 4 czerwca w Darłówku Wschodnim miała miejsce IV Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych CACIB. Zawodnicy wraz ze swoimi czworonogami rywalizowali w wielu grupach, kategoriach z podziałem na rasy, a także wiekiem i pochodzeniem ras. Konkurencja była ogromna i wszystkie psy doskonale przygotowane do udziału w wystawie – dla większości z nich nie była to pierwsza tego typu impreza. Minione wydarzenie organizował Związek Kynogiczny w Polsce Odział w Koszalinie, natomiast Miasto Darłowo udzieliło organizatorom wsparcia finansowego.

Darłowo, znane ze swojego położenia na międzynarodowym szlaku rowerowym R10, było ostatnim przystankiem finału Rowerowej Wiosny Radia Zet. Wydarzenie, które odbyło się w czerwcowy weekend, przyciągnęło zarówno doświadczonych cyklistów, jak i młodszych miłośników jazdy na dwóch kółkach. W ślad za miasteczkiem Radia Zet podążał niezastąpiony gospodarz i koordynator wydarzenia Tomasz Styrna.

19 czerwca 2023 roku po raz pierwszy przyznano nagrodę Króla Eryka Pomorskiego. Jej laureatem został prof. Jerzy Buzek. Miejscem uroczystego wręczenia tego wyjątkowego wyróżnienia był Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie.

Inspiracją dla Nagrody Króla Eryka Pomorskiego jest Międzynarodowa Nagroda Karola Wielkiego, przyznawana wybitnym osobistościom za zasługi w promowaniu pokoju i jedności w Europie. Wręczana jest ona corocznie od 1950 roku w niemieckim Akwizgranie. – W Polsce do tej pory nie było nagrody o podobnym charakterze – mówi Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa, którego zamysłem jest, by Nagroda Króla Eryka Pomorskiego stała się polskim, przyznawanym dorocznie, wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia dla budowania wspólnej Europy.

W Darłowie zakończyły się długo oczekiwane prace modernizacyjne mostu, które rozpoczęły się w kwietniu bieżącego roku. Ponad 120 letni obiekt z przełomu XIX i XX w., zabytek architektury miejskiej od wielu lat wymagał przeprowadzenia niezwłocznych prac remontowo-modernizacyjnych. W związku z tym władze miasta postanowiły przeprowadzić kompleksowe prace modernizacyjne, które miały na celu poprawę stanu mostu oraz jego funkcjonalności. W ramach inwestycji wykonano szereg prac m. in. wymianę barier, wymianę nawierzchni chodników, oczyszczenie i uzupełnienie ubytków betonu oraz  naprawę ze wzmocnieniem. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z najnowszymi standardami i normami bezpieczeństwa.

Oficjalne otwarcie nowoczesnej konstrukcji mostu miało miejsce 16 czerwca 2023 r.

W Darłowskim Centrum Wolontariatu oraz Poczekalni Kultury odbyły się trzy bardzo interesujące spotkania z autorami książek. Pierwszym gościem była pani Katarzyna Bosacka – dziennikarka i autorka publikacji na temat zdrowia. Opowiadała o swojej najnowszej publikacji. Bibliotekę odwiedził również Jerzy Fedorowicz – aktor, działacz kulturalny i polityk opowiadał m.in. o kulturze i rolach teatralnych oraz ks. Kazimierz Sowa, który zaprezentował swoją nową książkę.

22 czerwca 2023 roku na sesji Rady Miejskiej Darłowa, Arkadiusz Klimowicz – Burmistrz Darłowa otrzymał jednogłośne absolutorium za wykonanie budżetu za 2022 rok.

Dzień Morza w Darłowie to okazja do uczczenia morskiego dziedzictwa miasta i oddania hołdu tym, którzy ryzykują swoje życie na morzu.

Nadleśnictwo Sławno zorganizowało w dniach 30 czerwca-1 lipca 2023 roku Regionalne zawody drwali. Część wydarzenia odbywała się w Darłówku. 

Tumany kurzy, czołgi, transportery opancerzone, militaria, ale przede wszystkim najstarszy, największy i oczywiście najlepszy! Na darłowskiej „Patelni” zorganizowano 25. edycję Zlotu Historycznych Pojazdów Wojskowych. Impreza w militarnym klimacie przyciągnęła tradycyjnie tłumy turystów i mieszkańców regionu.

Dobre wieści z Klubu Kolarskiego Ziemia Darłowska. Nikola Wielowska zdobyła brązowy medal w sprincie drużynowym podczas Młodzieżowych Mistrzostw Europy w portugalskiej Anadii. Kolarka w drużynie wystartowała wspólnie z Nikolą Seremak oraz Natalią Wężyk.

To było niezwykłe kilka dni pełnych kinowej magii i fascynujących opowieści prosto z północnych krańców Europy. Filmy skandynawskie, jak zawsze, nie zawiodły i dostarczyły nam poruszających historii, doskonałej reżyserii oraz niezapomnianych występów aktorskich. Podczas festiwalu nie zabrakło wspaniałych wystaw sztuki, również tej lokalnej, warsztatów twórczych oraz możliwości spróbowania darłowskiego rarytasu czyli „śledzio buły”. Były one przygotowywane przez znanego kucharza youtubera Tomasza Strzelczyka, który z pewnością nie musi „oddawać fartucha”.

Miasto Darłowo otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Remontowi i konserwacji poddane zostanie pokrycie dachowe kościoła Św. Gertrudy oraz zakrystia i książęce sarkofagi z Kościoła MB. Częstochowskiej. Łącznie do zachodniopomorskich samorządów trafi w sumie 117 mln zł, w tym 840 tys. do Darłowa.

30 lipca br. odbyła się pierwsza edycja letniego rajdu rowerowego z TEDE. Jakiś czas temu w głowie rapera poza nowymi tekstami, zrodziła się myśl, aby zorganizować rekreacyjną przejażdżkę na swoim ulubionym jednośladzie (a ma ich całkiem sporo) i zachęcić do takiej aktywności innych. Z racji, że Darłowo to wakacyjna ambasada Tedego padło na obranie ścieżek rowerowych na naszym terenie.

Już piętnasty raz na dwa dni Darłówko stało się Pomorską Stolicą Reggae. Organizatorzy przygotowali ogromną dawkę muzyki oraz niespotykane na taką skalę nagromadzenie artystów na nadmorskiej scenie. Festiwal wzbogaciły m.in. uliczne warsztaty bębniarskie, parada bębniarzy, stoisko “black sheep”, czy wegetariańskie jedzenie  

Podczas pikniku rodzinnego w ramach kampanii Kolejowe ABC 19 sierpnia, uczestnicy mieli okazję cieszyć się niezliczonymi atrakcjami, które dostarczyły im mnóstwo rozrywki i wiedzy. W ramach tego wyjątkowego pikniku, zapewniono im szeroki wachlarz rozrywek, które sprawiły, że spędzili czas aktywnie i edukacyjnie. Pełen wrażeń dzień zakończył się spektakularnym koncertem Nataszy Urbańskiej oraz widowiskowym pokazem ognia wzbogaconym elementami ledshow, co dodatkowo podkreśliło atmosferę wyjątkowości tego wydarzenia.

Dochód z festynu wyniósł 47 234,74 zł co potwierdza, że mieszkańcy Darłowa z determinacją angażują się w działania charytatywne, niezależnie od warunków atmosferycznych.

Wydarzenie 0STRAT to nie tylko warsztaty, ale przede wszystkim dwa dni pełne rozmów, wspólnego biesiadowania i wymiany doświadczeń. To spotkanie ludzi z pasją, którzy dzielą się tym, co mają najlepszego.

Miasto Darłowo i Darłowski Ośrodek Kultury – organizatorzy festiwalu Media i Sztuka – edycja 2023 (… na raty) dziękują Publiczności, Gościom, Sympatykom i Partnerom za kolejny wspólny festiwalowy rok. Ta edycja była inna od poprzednich, przede wszystkim pod względem formy, ale i Państwo, i my lubimy zmianę i jesteśmy ciekawi różnorodności. Poza przyjemnością, była to dla nas nauka: przyjrzeliśmy się niektórym rozwiązaniom z bliska i wiedzę tę na pewno wykorzystamy w przyszłości.

Podczas Festiwalu odbyło się wiele ważnych rozmów z mądrymi ludźmi. Dziękujemy za obecność: Andrzej Olechowski, Antoni Dudek, Andrzej Friszke, Szymon Jadczak, Justyna Suchecka-Jadczak, Wacław Radziwinowicz, Wiktoria Bieliaszyn, Andrzej Seweryn, Svitlana Oleshko, Dorota Bzdyla, Ewa Domańska, Szymon Kuśmider, Sławomir Sierakowski, Janina Bąk, Martyna Wojciechowska.
Naszym prowadzącym i ambasadorom Darłowa: Magdalena Rigamonti, Ewa Winnicka, Cezary Łazarewicz dziękujemy za piękne rozmowy, mądre pytania i osobiste zaangażowanie w życie Festiwalu. Bardzo to doceniamy!

Publiczności dziękujemy za obecność, aktywność, zaangażowanie i wyrozumiałość. Jesteście Państwo fantastyczną festiwalową grupą: ciekawą świata, otwartą na zmiany, wybaczającą i potrafiącą dziękować. Jesteście Państwo silną marką Królewskiego Miasta.

Do zobaczenia za rok!

W Darłowie zagrano:

8 Muzycznych Piątków na Rynku w Darłowie,

5 koncertów organowych w Kościele św. Gertrudy,

3 koncerty w Mariackim,

21 kin plenerowych, w tym – 8 w sercu Darłowa,

3 koncerty w klimacie opery i operetki, również dla dzieci.

Zorganizowano:

8 wartościowych sobót w ramach Media i Sztuka – festiwal w Darłowie, edycja na raty,

23. Festiwal Filmów Skandynawskich

Wsparto:

15. Reggaenwalde Festiwal

Medale Wolności Słowa przyznawane są w trosce o promowanie mądrych słów w przestrzeni społecznej i wybitnych osób je głoszących. Fundacja Grand Press, która wydarzenie organizuje, wspiera w ten sposób dojrzałą debatę publiczną oraz standardy wolności słowa w Polsce

14 września odbyła się coroczna procesja pokutno-błagalna, nawiązująca do wydarzeń sprzed 526 lat, kiedy to wielka fala nazwana później „niedźwiedziem morskim” wywołała powódź w Darłowie.
W procesji i mszy wziął udział ks. Janusz Jędryszek, który w roku 1991 wznowił tradycję proszenia Boga, o to, żeby klęska jak ta sprzed 526 lat już nigdy więcej nie nawiedziła Darłowa.

18 września 2023 roku pod Obeliskiem Kombatantów i Sybiraków przy ul. Alei Wojska Polskiego odbyła się uroczystość upamiętniająca agresję Związku Sowieckiego na Rzeczpospolitą w dniu 17 września 1939 r. Napad Rosjan na Polskę był zaczynem wywózek i eksterminacji 1,2 mln Polaków ze wschodnich ziem.

Tegoroczny sezon był wyjątkowo bezpieczny. Zapewne jest to efekt dobrej współpracy służb i instytucji działających na terenie naszego miasta.

Miasto Darłowo zdobyło uznanie na krajowej scenie filmowej podczas uroczystej Gali Finałowej VIII Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych “17 Celów”, która odbyła się 30 września w Kinie Rialto w Poznaniu. Wydarzenie to przyciągnęło uwagę twórców, przedstawicieli sektora biznesowego, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz wielu widzów, którzy z zaciekawieniem obserwowali rywalizację filmów z zakresu Agendy 2030, Corporate Social Responsibility (CSR) i zrównoważonego rozwoju.

30 września 2023 r. zakończyło się głosowanie mieszkańców zmierzające   do wyłonienia projektów, które będą realizowane w 2024 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego. I miejsce: „ROZBUDOWA SKATE PARKU + OŚWIETLENIE”. KATEGORIA PROJEKTY SPOŁECZNE: I miejsce: „KREATYWNE POMYSŁY NA ZMYSŁY- PROGRAMOWANIE I ROBOTYKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ”. II miejsce: „LATAJĄCY DYWAN W ŚWIETLICY SP 3 W DARŁOWIE”. Łącznie (za pomocą karty papierowej i elektronicznej) zagłosowało 9630 osób na 7 projektów (3 inwestycyjne i 4 społeczne).  9474 osoby zagłosowały w formie elektronicznej, 156 osób w formie papierowej.  Głosy 2073 osób uznaje się za nieważne,  z uwagi na wielokrotne głosowanie tzw. duplikaty głosów. Łącznie elektronicznie i papierowo  oddano 7557 ważnych głosów.

W dniach 6-7 października Szkoła Morska w Darłowie obchodziła wyjątkowy Jubileusz 70-lecia. W ramach obchodów przygotowano bardzo wiele atrakcji, w tym jubileuszową akademię, która stała się przysłowiową podróżą w przeszłość.

7 października, atmosfera na stacji kolejowej w Darłowie nabrała niecodziennego, nostalgicznego charakteru. Blisko 200 entuzjastów kolejnictwa zgromadziło się, aby uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu – przejeździe historycznym pociągiem z lat 70. na nieczynnej trasie z Darłowa do Darłówka. Wydarzenie to, będące częścią Projektu “DORA”, przyciągnęło uwagę nie tylko lokalnej społeczności, ale także pasjonatów historii i techniki kolejowej z różnych regionów Polski.

W Darłowie zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej Ponad 45 proc. głosów mieszkańcy Darłowa oddali na listę Koalicji Obywatelskiej, co dało tej partii zdecydowane zwycięstwo. Na drugim miejscu PiS z wynikiem 28,09 proc.

11 członkom Rady wręczono akty powołania na najbliższe 4 lata. Rada Seniorów III kadencji będzie starała się uwzględniać potrzeby darłowskich seniorów burmistrzowi i Radzie Miejskiej. W skład Rady Seniorów weszli przedstawiciele 5 organizacji senioralnych: Krystyna Biela, Zofia Nowotnik, Krzysztofa Golczewska, Stanisława Grykień, Jerzy  Płatek, Jerzy Surowiec, Grażyna Leśniewska, Zofia Filipek, Irena Filipek , Danuta Puczyńska , Hardtmunt Klewiado. Seniorzy na swoją szefową wybrali Danutę Puczyńską ze Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.

Ogień, iskry, żar, dym i elektryzująca, wzbudzająca gorące emocje atmosfera towarzyszyła wspaniałemu miejskiemu wydarzeniu. Wydarzeniu, które miało miejsce na rynku w Darłowie w sobotę 28 października 2023 roku.

Tegoroczna kwesta na rzecz darłowskiego hospicjum zakończyła się niebywałym sukcesem. Dzięki niesamowitej hojności mieszkańców i gości na cmentarzach w Darłowie, Sławnie i Postominie udało się zebrać rekordową sumę 68 382,32 zł. To wydarzenie jest nie tylko triumfem dobroczynności, ale także świadectwem solidarności społecznej z osobami w najtrudniejszym okresie życia.

Z murów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego, przy ul. Franciszkańskiej do godzin wieczornych wydobywały się dźwięki muzyki i znajomy darłowiakom wokal. To wszystko z okazji Dnia Seniora. Organizatorzy  w tym roku postawili sobie jeden cel: dobra zabawa. 

11 listopada 2023 roku w Darłowie, jak i w całym kraju obchodzono 105. rocznicę proklamowania Niepodległego Państwa Polskiego. Setki mieszkańców oraz gości zebrało się na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, aby wspólnie uczcić to doniosłe wydarzenie w historii Polski.

Jak zawsze młodzi biegacze dostarczyli zgromadzonej widowni mnóstwo emocji. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal oraz słodki upominek a zwycięzcy wspaniałe puchary.

Kupiliśmy właśnie dwie ratownicze łodzie wiosłowe typu BL-3 wraz z dulkami i wiosłami, którymi zastąpimy najstarsze i najbardziej wysłużone BL-ki na naszych kąpieliskach. Z uzupełnieniem innego sprzętu ratowniczego też nie chcemy czekać do ostatniej chwili przed sezonem. Dlatego mamy w planach zakupy pasów tzw. „węgorzy” ratowniczych, lornetek czy tub akustycznych jeszcze z tegorocznego budżetu. Sprzęt dla ratowników musi być sprawny, w idealnym stanie technicznym.

W dniach 18.-19.11.2023 rozegrano w Toruniu XXII Mistrzostwa Polski w kolekcjach modeli redukcyjnych.  Modelarze z Polski, Czech i Słowacji walczyli w dziesięciu kategoriach modelarskich w grupach wiekowych seniorów i juniorów. Medale zdobyli darłowscy modelarze działający w kole modelarskim przy Darłowskim Ośrodku Kultury im. Leopolda Tyrmanda. Drugie miejsce w juniorskiej kategorii “Pojazdy wojskowe w skali 1/72” zdobył Adam Brzozowski za kolekcję “Wrzesień 1939” (z materiałów od darczyńcy – Pana Marcina Wawrzynkowskiego). W seniorskiej kategorii “Okręty” złoty medal otrzymał za kolekcję “Okręty bitwy jutlandzkiej” Artur Hamerling – instruktor koła modelarskiego

Nowa przestrzeń kulturalna w mieście. Niech płynie… niczym Wieprza przez Darłowo

Organizatorami Laponii są Darłowskie Centrum Wolontariatu, Miasto Darłowo i przyjaciele oraz cała rzesza wolontariuszy.

Niedawno informowaliśmy o wymianie ponad 800 opraw oświetleniowych realizowanej na terenie miasta przez spółkę oświetleniową. Na początku grudnia dotarła do nas kolejna dobra informacja. Miasto Darłowo zdobyło dofinansowanie w ramach programu „Rozświetlamy Polskę”. Pozwoli to na wymianę ostatnich ponad 700 opraw starego typu należących do miasta.

7 grudnia 203 roku została przyznana nagroda Fala festiwalu Media i Sztuka. Otrzymała ją red. Magdalena Czyż za – jak czytamy w uzasadnieniu wniosku – „całokształt działalności, w szczególności za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki dziennikarskiej na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej”. Fala Festiwalu Media i Sztuka to nagroda Burmistrza Darłowa – Arkadiusza Klimowicza, który przypomnijmy był jednym z ojców tego wyjątkowego, kulturalnego festiwalu, którego pierwsza edycja odbyła się w roku 2011. Nagrodę wręczono po raz siódmy. Do tej pory otrzymali ją: Cezary Łazarewicz, Michał Olszański, Marek Krajewski, Redakcja Szkła Kontaktowego – TVN24, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz oraz Ewa Winnicka.  

W dniach 15-17 grudnia 2023 r. na rynku miejskim w Darłowie odbył się Jarmark Bożonarodzeniowypod patronatem Burmistrza Miasta Darłowo Arkadiusza Klimowicza. Stoiska były przepełnione świątecznymi smakołykami, artykułami prezentowymi, odzieżą świąteczną, biżuterią, czy rękodziełem. Hala przepełniona świąteczną atmosferą przyciągnęła wielu mieszkańców. Dla tych młodszych zostały przygotowane warsztaty, a w nich w ciągu dwóch dni dzieci mogły przygotować własnoręcznie: bombki, dekoracje choinkowe oraz symboliczne „świąteczne domki”.

W środę 20 grudnia o godz. 17:00 hala sportowa przy Zespole Szkół Morskich w Darłowie wypełniła się gośćmi, którzy przybyli na Miejską Wigilię. Były tradycyjne wigilijne potrawy, wspólne kolędowanie i dzielenie się opłatkiem. Licznie przybyli mieszkańcy zasiedli przy pięknie udekorowanych stołach i kosztowali pysznych potraw wigilijnych, m.in. barszczu, bigosu, pierogów, czy świątecznych ciast.

Na ostatniej 70. zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej przyznano po raz 11. nagrody w dziedzinie kultury. Otrzymało je aż 4 laureatów: Zespół Niezbędny Balast, Magdalena Cichocka, Robert Gorgol i Artur Hamerling z Darłowskiego Ośrodka Kultury.

Na 70. Sesji Rady Miejskiej, 21 grudnia, darłowscy radni jednogłośnie przyjęli budżet miasta na 2024 rok. Lista wszystkich inwestycji planowanych w przyszłym roku w Darłowie składa się z ponad 50 pozycji, a ich szacowana wartość sięga 35 milionów złotych.

image_pdfPobierz stronę do PDF
Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner