Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

wykres budzetowy 2024 kopia 1

Budżet Darłowa przyjęty

35 milionów na inwestycje.

Na dzisiejszej 70. Sesji Rady Miejskiej, 21 grudnia, darłowscy radni jednogłośnie przyjęli budżet miasta na 2024 rok. Lista wszystkich inwestycji planowanych w przyszłym roku w Darłowie składa się z ponad 50 pozycji, a ich szacowana wartość sięga 35 milionów złotych.

Takiego budżetu miasto Darłowo jeszcze nie planowało w swojej historii. Projekt, który burmistrz miasta przedłożył radnym jest bardzo ambitny. Ogólna kwota planowanych dochodów budżetowych przekracza 106 milionów złotych, a łączne wydatki ustalono na ponad 124 miliony złotych. Oznacza to deficyt w kwocie 17,6 miliona złotych, który będzie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich. Dobra informacja jest taka, że miasto nie posiada dziś żadnego zadłużenia, a blisko 30 procent wszystkich wydatków przeznaczonych będzie w przyszłym roku na rozwój miejskiej infrastruktury.

– Lista wszystkich wydatków inwestycyjnych jest bardzo długa, a przede wszystkim różnorodna. Są na niej większe projekty związane z modernizacją oczyszczalni, budową nowej magistrali wodociągowej czy budową dróg, ale jest też dużo mniejszych, ale równie ważnych projektów – mówi Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa. – Co równie istotne, na liście znajdują się także wydatki na przygotowanie dokumentacji potrzebnych pod budowę przyszłych dróg i chodników i inne projekty, które będziemy realizować w przyszłości, gdy już ruszą fundusze unijne z nowego rozdania – dodaje.

Blisko 7 milionów złotych miasto wyda w przyszłym roku na modernizację oczyszczalni ścieków, gdzie prace rozpoczęły się już w 2022 roku. To inwestycja wieloletnia, która ma poprawić wydajność oczyszczalni szczególnie w okresie letnim i podnieść jej parametry środowiskowe. Zakończenie wszystkich prac unowocześniających planowane jest na przełomie III i IV kwartału 2024 roku. Również około 7 milionów złotych miasto przeznaczy na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz deszczowej dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w rejonie Alei Jana Pawła II w Darłówku Wschodnim.

Duży krok naprzód miasto chce zrobić w kwestii magistrali wodociągowej. Jej zupełnie nowa nitka za blisko 4 miliony złotych ma powstać we wschodniej części miasta od stacji uzdatniania wody aż do ulicy świętej Gertrudy. Pozwoli to na wyeliminowanie tak uciążliwych awarii pojawiających się w tej części miasta.

Zapisano też pieniądze na przebudowę zabytkowego wnętrza kwartału ulic na zapleczu pierzei ul. Powstańców Warszawskich w śródmieściu Darłowa To projekt, na który podobnie jak w przypadku wymienionych wyżej miasto zdobyło dofinansowanie z programu Polski Ład.

Miłośników atrakcji wzbogacających ofertę miasta w zakresie aktywnego wypoczynku z pewnością ucieszy projekt rozbudowy skateparku na Wyspie Łososiowej wraz z oświetleniem, czy też inwestycje zlokalizowane na terenach zielonych między ulicą Conrada a kanałem portowym, gdzie powstanie pumptruck, czyli tor do jazdy na  rowerach i hulajnogach. Zmienić ma się również otoczenie pobliskiego stawu.

Na liście planowanych inwestycji znalazła się budowa ulicy Bałtyckiej za blisko 2 miliony złotych i budowa ulicy Spokojnej za 1,2 mln złotych. Znalazły się też zapisy pozwalające zaplanować budowę nowego chodnika wzdłuż ulicy Lotników Morskich czy na przykład chodnika wzdłuż ulicy Chopina, który poprowadzi na nowy cmentarz.

Część wydatków pokryta ma być z pieniędzy, które miasto ma otrzymać w formie nagrody za najwyższą frekwencję w skali powiatu w wyborach parlamentarnych. W ramach tych funduszy na dachu Przedszkola nr 2 pojawić się mają panele fotowoltaiczne. Zmodernizowane i wyposażone w instalacje fotowoltaiczne mają być również inne obiekty użyteczności publicznej.

W roku 2024 prowadzone będą również prace w dwóch darłowskich świątyniach. W największym kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Darłowie realizowane będą aż dwa projekty: renowacja i konserwacja ścian Grobowej Kaplicy Książęcej (ponad 350 tys. zł) oraz konserwacja elewacji zakrystii oraz książęcych sarkofagów (500 tys. zł). W kościele św. Gertrudy zaplanowano remont i konserwację pokrycia dachowego (340 tys. zł). Pieniądze na prace w świątyniach pochodzą z programu Polski Ład.

Liczby

Budżet Darłowa na 2024 rok

Dochody 106,4 ml zł

Wydatki 124 mln zł

Deficyt: 17,6 mln zł

Wydatki majątkowe (inwestycje): 34,9 mln zł

Wybrane zaplanowane wydatki inwestycyjne:

– rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków – 6,7 mln zł

– uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Darłówku Wschodnim – 7 mln zł

– budowa magistrali wodociągowej we wschodniej części miasta – 3,9 mln zł

– modernizacja źródła wytwarzania ciepła w systemie ciepłowniczym miasta – 3 mln zł

– przebudowa zabytkowego wnętrza kwartału na zapleczu pierzei ul. Powstańców Warszawskich – 3 mln zł

– budowa ulicy Bałtyckiej – 1,9 mln zł

– budowa ulicy Spokojnej – 1,2 mln zł

– budowa ulicy Zacisze 1,5 mln zł

– rozbudowa skate parku – 200 tys. zł

– budowa pumptrucka – 900 tys. zł

– modernizacja przedszkola 325 tys. zł

image_pdfPobierz stronę do PDF
Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner