Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PARKINGI DARŁOWO 2024

Najważniejsze informacje

SPPN – czyli Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego

PPN – Płatne Place Parkingowe Niestrzeżone

Zmiany:

 1. W Strefach Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na terenie Gminy Miasto Darłowo obowiązuje stawka zerowa dla pojazdów elektrycznych.  
 2. Zmianie ulegają stawki opłat jednorazowych oraz opłat dodatkowych za parkowanie w SPPN i PPN.  
 3. Zostaje wprowadzona nowość w Strefach Płatnego Parkowania Niestrzeżonego oraz na Płatnych Placach Parkingowych Niestrzeżonych dla Mieszkańców Gminy Miasto Darłowo – identyfikator, uprawniający do stawki zero. 
 4. Na PPN pojawia się nowy abonament typu (31) – miesięczny: dla samochodów osobowych 450,00 zł (opcja dostępna tylko dla pełnego miesiąca tj. 30 dni – czerwiec 2024, 31 dni – lipiec 2024 i 31 dni – sierpień 2024).
 5. Parking (PPN) zlokalizowany przy ul. Zamkowej udostępniony zostanie od 4 czerwca 2024, po miejskim wydarzeniu Nagroda Króla Eryka Pomorskiego.

POBIERZ Wniosek o wydanie identyfikatora mieszkańca Miasta Darłowo

Najważniejsze informacje na temat parkingów dla Użytkowników/Korzystających:

 1. Parkingi płatne na terenie Gminy Miasto Darłowo funkcjonują w okresie letnim tj. 1 czerwca 2024 – 31 sierpnia 2024.
 2. Strefy płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) funkcjonują 5 dni w tygodniu: poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 -20:00. 
 3. Płatne Parkingi Niestrzeżone (PPN) funkcjonują 7 dni w tygodniu: poniedziałek – niedziela w godzinach 8:00 -23:00. 
 4. Biuro obsługujące parkingi czynne jest:
Biuro SPPN/PPN
SPPN – Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego
PPN – Parking Płatny Niestrzeżony 
ul. Kotwiczna 12
Darłówko Zachodnie
Tel. 661 415 310

Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek – Piątek: 9:00-16:00
Sobota: 10:00 -14:00
 1. Nowość dla mieszkańców miasta Darłowo, zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Miasto Darłowo. Identyfikator uprawniający do korzystania z zerowej stawki. 

Objaśnienie: 

Mieszkaniec miasta Darłowo – osoba zameldowana na pobyt stały na terenie miasta Darłowa.

Zerowa stawka opłaty za parkowanie obejmuje parkingi: SPPN i PPN, kierujących pojazdami mieszkańców miasta Darłowo, legitymujących się identyfikatorem wydanym mieszkańcom pod warunkiem posiadania adresu zameldowania na pobyt stały na terenie miasta Darłowo; warunki wydania identyfikatora określa rozdział 2 Regulaminu SPPN, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/612/2024 Rady Miejskie w Darłowie z dnia 26 marca 2024 r. 

CZYTAJ WIĘCEJ  

Warunki wydania Identyfikatora zostały opisane – odrębnie w dziale: IDENTYFIKATOR

Informacje dodatkowe: —————————–

Od 1 czerwca 2024 roku do 31 sierpnia 2024 na terenie Gminy Miasto Darłowo obowiązywać będzie Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) oraz Płatne Place Parkingowe Niestrzeżone (PPN). 

TERMINY funkcjonowania: 

SPPN: 01.06.2024 – 31.08.2024

PPN: 01.06.2024 – 31.08.2024

Korzystając z miejskich parkingów – wspierasz kulturę… Co to oznacza? 

Tyle, że korzystając z miejskich parkingów rozlokowanych na terenie Gminy Miasto Darłowo a administrowanych przez Darłowski Ośrodek Kultury – realnie partycypujesz w kosztach miejskich wydarzeń kulturalnych – jesteś mecenasem!

Środki te bowiem wspierają budżet instytucji odpowiedzialnej za realizację kultury w mieście Króla Eryka. 

Kompendium wiedzy na temat SPPN oraz PPN

Zamieszczamy poniżej.

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda 

—————-

Na terenie Gminy Miasto Darłowo w okresie wakacyjnym (LATO2024) prowadzona jest Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) oraz Parkingi Płatne Niestrzeżone (PPN).

TERMINY FUNKCJONOWANIA:

PPN – Płatne Parkingi Niestrzeżone: od 1 czerwca 2024 – 31 sierpnia 2024  (7 dni w tygodniu, w godzinach 8:00 – 23:00) 

SPPN – Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego: od 1 czerwca 2024 – 31 sierpnia 2024  (5 dni w tygodniu: poniedziałek – piątek godz. 8:00 – 20:00)

WYKAZ LOKALIZACJI: 

—————————————————————————————

PPN – Płatne Parkingi Niestrzeżone

Administrator: Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda 

 1. Ulica Dorszowa – Darłówko Zachodnie 
 2. Ulica Conrada – Darłówko Wschodnie (przy polu namiotowym) 
 3. Ulica Conrada – Darłówko Wschodnie (PIRS – Nabrzeże Portowe) 
 4. Ulica Chopina – Darłowo 
 5. Ulica Zamkowa – Darłowo (od 4 czerwca 2024)
 6. Ulica Ojca Damiana Tynieckiego 
 7. Ulica Rybacka – Darłówko Zachodnie 
 8. Ulica Nadmorska – Darłówko Zachodnie 
 9. Ulica Wilków Morskich – Darłówko Zachodnie (SAR)
 • 12 Parkometrów

SPPN – Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego

Administrator: Miasto Darłowo

 1. Ulica Słowiańska – Darłówko Wschodnie (od Conrada – do Jana Pawła) 
 2. Ulica Jagiellońska – Darłówko Wschodnie (od Słowiańskiej – do Bałtyckiej) 
 3. Ulica Jana Pawła II – Darłówko Wschodnie (od Północnej – do Słowiańskiej) 
 4. Ulica Józefa Muchy – Darłówko Zachodnie
 5. Ulica Kapitańska – Darłówko Zachodnie (od Zwycięstwa – do Nadmorskiej) 
 6. Ulica Jachtowa – Darłówko Zachodnie (od Zwycięstwa – do Marynarskiej)
 7. Ulica Plażowa – Darłówko Zachodnie
 8. Ulica Kotwiczna – Darłówko Zachodnie 
 9. Ulica Żaglowa – Darłówko Zachodnie
 10. Ulica Marynarska – Darłówko Zachodnie
 11. Ulica Bosmańska – Darłówko Zachodnie
 12. Ulica Admiralska – Darłówko Zachodnie
 • 30 Parkometrów 

Łącznie na terenie Gminy Miasto Darłowo w ramach SPPN i PPN – funkcjonować będzie 42 sztuki urządzeń typu parkometr w tym: 12 parkometrów umożliwiających płatność karta płatniczą. Ich lokalizacje to:

 1. Ulica Dorszowa – Darłówko Zachodnie – (2 urządzenia) 
 2. Ulica Conrada – Darłówko Wschodnie (przy polu namiotowym) – (2 urządzenia)
 3. Ulica Conrada – Darłówko Wschodnie (PIRS – Nabrzeże Portowe) – (2 urządzenia)
 4. Ulica Chopina – Darłowo – (1 urządzenie) 
 5. Ulica Zamkowa – Darłowo – (1 urządzenie)
 6. Ulica Ojca Damiana Tynieckiego – (1 urządzenie)
 7. Ulica Rybacka – Darłówko Zachodnie – (1 urządzenie)
 8. Ulica Nadmorska – Darłówko Zachodnie – (1 urządzenie)
 9. Ulica Wilków Morskich – Darłówko Zachodnie (SAR) – (1 urządzenie)  

—————————————————————————————

CENY:

Wysokość opłat za czas parkowania:

PPN – Parking Płatny Niestrzeżonyza pierwszą godzinę6,00 zł
za druga godzinę7,00 zł
za trzecią godzinę8,00 zł 
za czwartą i każdą następną godzinę6,00 zł 
za cały dzień40,00 zł
autobus, samochód z przyczepą kempingową, kamper (parkingi umożliwiające postój wymienionych pojazdów zlokalizowane są w: Darłówku Zachodnim – ul. Dorszowa, ul. Nadmorska, Darłówko Wschodnie – ul. Conrada oraz Darłowo – ul. Chopina i Ojca Damiana Tynieckiego)50,00 zł/dzień
Abonament tygodniowy (T)dla samochodów osobowych170,00 zł
Abonament tygodniowy typu kamper (C)autobus, samochód z przyczepą kempingową, kamper250,00 zł
Abonament tygodniowy typu wczasy (W)dla samochodów osobowych Turystów wypoczywających na terenie Gminy Miasto Darłowo. Abonament ten przysługuje Kwaterodawcom prowadzącym działalność gospodarczą i świadczącym usługi na terenie Gminy Miasto Darłowo. Przy zakupie wymagane jest okazanie wydruku z Centralnego Rejestru Ewidencji Gospodarczej (CEIDG). Abonament ten dostępny jest tylko dla lokalizacji: Parking ul. Nadmorska, Darłówko Zachodnie70,00 zł
Abonament typu uczeń (U)abonament pięciodniowy (poniedziałek – piątek): dla samochodów osobowych uczniów Zespołu Szkół Morskich w Darłowie. Obowiązuje tylko w lokalizacji: parking – ul. Chopina, Darłowo w terminie 1 – 21 czerwca 2024. Wymagane – okazanie aktualnej legitymacji szkolnej. Administrator nie gwarantuje wolnych miejsc postojowych. W przypadku ich braku – alternatywnie abonament ten będzie honorowany dla lokalizacji: Darłowo – ul. Zamkowa oraz ul. Ojca Damiana Tynieckiego –  40,00 zł
Abonament miesięczny typu (31)dla samochodów osobowych450,00 zł (opcja dostępna tylko dla pełnego miesiąca). 
SPPN – Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonegoza pierwszą godzinę6,00 zł
za druga godzinę7,00 zł
za trzecią godzinę8,00 zł 
za czwartą i każdą następną godzinę6,00 zł 
za cały dzień40,00 zł
abonament tygodniowy (T)170,00 zł

Opłaty uiszcza się poprzez:

– wykupienie jednorazowego biletu parkingowego przy użyciu monet w parkometrze;

– wykupienie jednorazowego biletu parkingowego przy użyciu monet oraz kart płatniczych w parkometrze (12 urządzeń);

– wykupienie abonamentu 

– wniesienie opłaty za pośrednictwem aplikacji w telefonie komórkowym (moBilet, skyCash, mPay) – płatność mobilna. 

Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty podstawowej lub przekroczenie czasu parkowania 

Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie lub przekroczenie czasu opłaconego parkowania pobiera się opłatę dodatkową.

W Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) – pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 150,00 zł. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej do następnego dnia, licząc po dniu stwierdzenia nieuiszczenia opłaty za parkowanie lub przekroczenie czasu opłaconego parkowania w SPPN, ulega ona pomniejszeniu do kwoty 75,00 zł.

Na Parkingach Płatnych Niestrzeżonych (PPN) – opłata dodatkowa wynosi 200,00 zł. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej do następnego dnia, licząc po dniu stwierdzenia nieuiszczenia opłaty za parkowanie lub przekroczenie czasu opłaconego parkowania w PPN, ulega ona pomniejszeniu do kwoty 100,00 zł.

UWAGA:

Opłatę dodatkową uiszcza się w oparciu o zawiadomienie wystawione przez służby kontrolujące, na wskazany w zawiadomieniu numer konta bankowego lub w Biurze SPPN/PPN tj.:

Biuro SPPN/PPN
SPPN – Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego
PPN – Parking Płatny Niestrzeżony 
ul. Kotwiczna 12
Darłówko Zachodnie
Tel. 661 415 310
Biuro czynne jest:
Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek – Piątek: 9:00-16:00
Sobota: 10:00 -14:00 

—————–

Identyfikator 

 1. Identyfikator z zerową stawką opłaty za parkowanie w SPPN i PPN przysługuje mieszkańcowi miasta Darłowo ze stałym meldunkiem na terenie Gminy Miasto Darłowo. 
 2. Zerowa stawka opłaty za parkowanie obejmuje parkingi: SPPN i PPN, kierujących pojazdami mieszkańców miasta Darłowo, legitymujących się identyfikatorem wydanym mieszkańcom pod warunkiem posiadania adresu zameldowania na pobyt stały na terenie miasta Darłowo; warunki wydania identyfikatora określa rozdział 2 Regulaminu SPPN, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/612/2024 Rady Miejskie w Darłowie z dnia 26 marca 2024 r. 

Link: CZYTAJ WIĘCEJ  

Zasady wydawania identyfikatora: 

 1. Identyfikator potwierdzający uprawnienie do stawki zerowej wydawany jest mieszkańcom Gminy Miasto Darłowo      ze stałym meldunkiem – w Urzędzie Miejskim w Darłowie – Plac Tadeusza Kościuszki 9, w Biurze Obsługi Interesanta znajdującym się na parterze, w dniach pracy urzędu, w okresie od 6 do 31 maja 2024 w następujących godzinach: 

poniedziałek: 8:00 – 13:00

wtorek: 8:00 – 13:00

środa: 8:00 – 13:00

czwartek: 12:00 – 16:00

piątek: 8:00 – 13:00. 

 1. Warunkiem otrzymania identyfikatora jest okazanie następujących dokumentów:

– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość 

– dowód rejestracyjny pojazdu z wpisanymi danymi osoby uprawnionej, będącej właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu albo dokument potwierdzający formę władania pojazdem samochodowym w przypadku osób niebędących właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu. 

3. Identyfikator wydawany jest osobie uprawnionej, wyłącznie na jeden pojazd. 

4. Identyfikator uprawnia do korzystania z parkowania z zerową stawką na parkingach wchodzących w skład Stref Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) oraz Płatnych Placach Parkingowych Niestrzeżonych (PPN) mieszących się w obszarze Gminy Miasto Darłowo (Darłowo + Darłówko). 

Identyfikator, o którym mowa uprawnia do korzystania z zerowej stawki w poniższych lokalizacjach: 

SPPN – Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego

Administrator: Miasto Darłowo

 1. Ulica Słowiańska – Darłówko Wschodnie (od Conrada – do Jana Pawła) 
 2. Ulica Jagiellońska – Darłówko Wschodnie (od Słowiańskiej – do Bałtyckiej) 
 3. Ulica Jana Pawła II – Darłówko Wschodnie (od Północnej – do Słowiańskiej) 
 4. Ulica Józefa Muchy – Darłówko Zachodnie
 5. Ulica Kapitańska – Darłówko Zachodnie (od Zwycięstwa – do Nadmorskiej) 
 6. Ulica Jachtowa – Darłówko Zachodnie (od Zwycięstwa – do Marynarskiej)
 7. Ulica Plażowa – Darłówko Zachodnie
 8. Ulica Kotwiczna – Darłówko Zachodnie
 9. Ulica Żaglowa – Darłówko Zachodnie
 10. Ulica Marynarska – Darłówko Zachodnie
 11. Ulica Bosmańska – Darłówko Zachodnie
 12. Ulica Admiralska – Darłówko Zachodnie

PPN – Płatne Parkingi Niestrzeżone

Administrator: Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda 

 1. Ulica Dorszowa – Darłówko Zachodnie 
 2. Ulica Conrada – Darłówko Wschodnie (przy polu namiotowym) 
 3. Ulica Conrada – Darłówko Wschodnie (PIRS – Nabrzeże Portowe) 
 4. Ulica Chopina – Darłowo 
 5. Ulica Zamkowa – Darłowo (od 4 czerwca 2024)
 6. Ulica Ojca Damiana Tynieckiego 
 7. Ulica Rybacka – Darłówko Zachodnie 
 8. Ulica Nadmorska – Darłówko Zachodnie 
 9. Ulica Wilków Morskich – Darłówko Zachodnie (SAR) 

Jak zdobyć IDENTYFIKATOR – krok po kroku 

 1. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o identyfikator są: mieszkańcy Gminy Miasto Darłowo z potwierdzonym stałym adresem zameldowania, które zaświadczają meldunek własnoręcznym podpisem. Niezbędnym do otrzymania identyfikatora jest okazanie dowodu rejestracyjnego, którego jest się właścicielem lub współwłaścicielem, ewentualnie innego dokumentu potwierdzającego formę władania pojazdem. 
 2. Ubiegający się o identyfikator zobligowany jest do osobistego stawiennictwa w Urzędzie Miejskim w Darłowie. 
 3. Niezbędne dokumenty: 
 1. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość ubiegającego się o Identyfikator,
 2. dowód rejestracyjny pojazdu, na który ma być wydany identyfikator (w dowodzie musi widnieć osoba ubiegająca się o Identyfikator jako: właściciel/ współwłaściciel) lub inny dokument potwierdzający formę władania pojazdem. 
 1. Identyfikator wydawany jest na konkretną osobę, właściciela konkretnego pojazdu.  
 2. Na Identyfikatorze będzie widniał konkretny numer rejestracyjny pojazdu i musi on być zgodny z tablicami rejestracyjnymi zaparkowanego pojazdu. Na tej podstawie będzie dokonywana weryfikacja przez obsługę parkingów. 
 3. Osoba ubiegająca się o Identyfikator, po osobistym stawiennictwie w Urzędzie Miejskim będzie proszona o wypełnienie wniosku, potwierdzając zarazem swój meldunek własnoręcznym podpisem. Po tym następuje wydanie Identyfikatora. 
 4. Informacja podana we wniosku będzie weryfikowana (pod kątem meldunku). W przypadku niezgodności Identyfikator traci swoją ważność.    

———–

Wszelkie dostępne abonamenty, niezbędne informacje dotyczące wszystkich kwestii związanych z SPPN I PPN uzyskasz w: 

Biuro SPPN/PPN
SPPN – Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego
PPN – Parking Płatny Niestrzeżony 
ul. Kotwiczna 12
Darłówko Zachodnie
Tel. 661 415 310
Biuro czynne jest:
Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek – Piątek: 9:00-16:00
Sobota: 10:00 -14:00

UWAGA: 

W Biurze SPPN/PPN – opłat można dokonywać za pośrednictwem 

– gotówki (SPPN) 

– gotówki + terminal płatniczy (PPN)

Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty podstawowej lub przekroczenie czasu parkowania – może być dokonana w formie przelewu na wskazany w zawiadomieniu nr konta bankowego. 

Abonament typu WCZASY (W) – obowiązuje na PPN – w jednej lokalizacji tj. Darłówko Zachodnie – ul. Nadmorska

Abonament typu wczasy (W) – tydzień: dla samochodów osobowych Turystów wypoczywających na terenie Gminy Miasto Darłowo. Abonament ten przysługuje Kwaterodawcom, prowadzącym działalność gospodarczą i świadczącym usługi na terenie Gminy Miasto Darłowo. Zainteresowany abonamentem Kwaterodawca zobowiązany jest do dostarczenia wydruku z Centralnego Rejestru Ewidencji Gospodarczej (CEIDG) potwierdzenia prowadzonej działalności, z adresem jej wykonywania na terenie Gminy Miasto Darłowo. Abonament ten dostępny jest tylko i wyłącznie dla lokalizacji: Parking ul. Nadmorska (Darłówko Zachodnie) – 70,00 zł. Zaświadczenie CEIDG (do wglądu do pracownika kasy PPN) spoczywa na ubiegającym się o abonament. 

—————–

Abonament typu Uczeń (U) – obowiązuje na PPN – w lokalizacji tj. Darłowo ul. Chopina i jest abonamentem 5-dniowym ważnym w lokalizacji: Darłowo – ul. Chopina 

Abonament Uczeń (U) – obowiązuje 5 dni (poniedziałek – piątek): dla samochodów osobowych, uczniów Zespołu Szkół Morskich w Darłowie. Abonament obowiązuje tylko i wyłącznie dla lokalizacji: Parking – ul. Chopina (Darłowo) w terminie od 1 czerwca 2024 – do 21 czerwca 2024. Nabywca (w momencie zakupu) zobowiązany jest do okazania legitymacji szkolnej. Administrator nie gwarantuje wolnych miejsc postojowych. W przypadku braku – alternatywnie abonament ten będzie obowiązywał w lokalizacjach: Parking (ul. Zamkowa oraz ul. Ojca Damiana Tynieckiego) – 40,00 zł.

—————

Abonament miesięczny typu (31) – obowiązuje na PPN – we wszystkich 9 lokalizacjach: NOWOŚĆ 

Na PPN pojawia się nowy abonament typu (31) – miesięczny: dla samochodów osobowych. Obowiązuje 7 dni w tygodniu (poniedziałek – niedziela). Abonament obowiązuje we wszystkich, 9 lokalizacjach na Płatnych Placach Parkingowych (PPN) administrowanych przez DOK DARŁOWO. Administrator nie gwarantuje wolnych miejsc postojowych. W przypadku braku miejsca w danej lokalizacji – alternatywnie abonament ten pozostaje obowiązującym dla każdej z pozostałych ośmiu. 

Cena – 450,00 zł (opcja dostępna tylko dla pełnego miesiąca tj. 30 dni – czerwiec 2024, 31 dni – lipiec 2024 i 31 dni – sierpień 2024). 

—————

Uwagi ogólne:

 1. Bilet parkingowy należy umieścić w miejscu widocznym, za przednią szybą. 
 2. Identyfikator mieszkańca należy umieścić w miejscu widocznym, za przednią szybą.
 3. Osoby upoważnione do stawki zerowej (tj. osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności) – zobowiązane są do zamieszczenia w widocznym miejscu dokumentu upoważniającego do tej stawki – w sposób pozwalający odczytać widniejące na nim dane. 
 4. Płatności mobilne (moBilet – www.mobilet.pl) – uiszcza się za pomocą aplikacji mobilnej w telefonie komórkowym. W przypadku korzystania z płatności mobilnych na przedniej szybie można zamieścić wlepkę moBilet (nie jest to obowiązek).
 5. Płatności mobilne (SkyCash – www.skycash.com) – uiszcza się za pomocą aplikacji mobilnej w telefonie komórkowym. W przypadku korzystania z płatności mobilnych na przedniej szybie można zamieścić wlepkę skyCash (nie jest to obowiązek).
 6. Płatności mobilne (mPay – www.mpay.pl) – uiszcza się za pomocą aplikacji mobilnej w telefonie komórkowym. W przypadku korzystania z płatności mobilnych na przedniej szybie można zamieścić wlepkę mPay (nie jest to obowiązek).
 7. Posiadanie wlepek moBilet, SkyCash i mPay – nie jest wymagane i konieczne. 
 8. Służby kontrolujące SPPN/PPN wyposażone są w identyfikator (wzór poniżej) oraz zobowiązane są do korzystania z uniformu (kamizelka neonowa).
 9. Korzystający z SPPN i PPN zobowiązani są do przestrzegania zasad wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. –  Prawo o ruchu drogowym a także poleceń obsługi parkingu oraz innych osób posiadających uprawnienia w tym zakresie (POLICJA, SG, Straż Miejska). 
 10. W ramach Płatnych Parkingów Niestrzeżonych zezwala się na postój pojazdów typu: autobus, samochód osobowy z przyczepą kempingową, kamper w następujących lokalizacjach: Darłowo – ul. Chopina, ul. Ojca Damiana Tynieckiego, Darłówko Zachodnie: ul. Dorszowa, Nadmorska, Darłówko Wschodnie – ul. Conrada.

———————- INFO DODATKOWE – CAMPER

Poprzez parkowanie przyczepy i kampera należy rozumieć:

– postój przyczepy kempingowej lub samochodu typu kamper bez możliwości:

1. używania podkładów poziomujących;

2. rozstawiania wokół krzeseł, stołów, blatów, rozciągania markiz, podnoszenia okien oraz innych elementów, które nie są zwartą bryłą pojazdu;

3. podczas postoju zabrania się korzystania z urządzeń przeznaczonych do termoobróbki posiłków. 

Z pojazdu nie może wydostawać się żaden inny zapach niż ten, związany z pracą silnika. 

Zaznacza się, że Płatny Parking Niestrzeżony nie jest przeznaczony do kempingowania. 

Każde odstępstwo od powyższych zapisów będzie traktowane jako kempingowanie i naruszanie niniejszego regulaminu.  

———————- 

 1. Kontrolerzy (PARKINGOWI) – upoważnieni do dokonywania kontroli SPPN i PPN pracownicy, działający na postawie regulaminów – legitymują się identyfikatorem z widocznym nr legitymacji, zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, a także są oznakowani poprzez dress code, w kolorze neonowym – żółtym.  
 1. Regulacje prawne:

SPPN: Uchwały:

Uchwała NR LXXIII/612/2024 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Darłowa, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat. CZYTAJ WIĘCEJ 

PPN: 

Zarządzenie nr 4/2024 Dyrektora Darłowskiego Ośrodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda z dnia 26.04.2024 r. w sprawie     wprowadzenia „Regulaminu korzystania z płatnego parkingu niestrzeżonego”.

Regulaminy korzystania z parkingów dostępne są na www.darlowo.pl/parkingi:

SPPN: TREŚĆ UCHWAŁY

PPN:

Zarządzenie wprowadzające Regulamin Korzystania z PPN 

Regulamin PPN – Płatnych Parkingów Niestrzeżonych 

—–

Administratorzy:

Miasto Darłowo: 
Urząd Miejski w Darłowie, 
Plac Tadeusza Kościuszki 9; 761-150 Darłowo
Tel. +48 94 314 22 23 
DOK Darłowo: 
Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda, 
ul. Morska 56; 76-150 Darłowo 
Tel. +48 94 314 26 29 

Materiały poglądowe:

Wzór legitymacji kontrolera SPPN/PNN:

ident kopia 1

Wzór abonamentu typu T (SPPN)

abonament tygodniowy podstawa

Wzór IDENTYFIKATOR mieszkańca – (SPPN)

abonament parking miasto 2024 kopia 2 na strone 1

Wzór abonamentu typu: T (PPN)

ppn abonament tygodniowy t

Wzór abonamentu typu: C – CAMPER (PPN)

ppn abonament tygodniowy c

Wzór abonamentu typu: W (PPN)

ppn abonament tygodniowy w

Wzór abonamentu typu: U (PPN)

ppn abonament tygodniowy u

Wzór abonamentu typu: 31 (PPN) – NOWOŚĆ w sezonie 2024 

ppn abonament miesieczny 31