Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

grupowe

Przyjaciele Zippiego

W ostatnim czasie dwanaście nauczycielek Szkoły Podstawowej nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego przeszło kilkunastogodzinne szkolenie i uzyskało certyfikaty realizatorów programu profilaktycznego „Przyjaciele Zippiego”.

Przyjaciele Zippiego – to międzynarodowy program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia psychicznego, realizowany przez nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli z dziećmi w wieku 5 – 9 lat.

Program Przyjaciele Zippiego został opracowany w celu wyposażenia dzieci w podstawowe kompetencje społeczne i emocjonalne, które już we wczesnym dzieciństwie pomagają radzić sobie w sytuacjach trudnych, a w przyszłości pozwolą na dobre funkcjonowanie w relacjach społecznych i unikanie zachowań ryzykownych. Efektem udziału w zajęciach jest wzrost umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów. Program ten wzmacnia odporność na stres, uczy dzieci radzenia sobie z codziennymi trudnościami, nazywania własnych uczuć, dobierania sposobów rozwiązywania konfliktów oraz pomagania innym.

Zrealizowane działanie zostało sfinansowane przez Miasto Darłowo i wpisuje się w zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w zakresie finansowania szkoleń służących podniesieniu kompetencji osób w zakresie zagadnień związanych z profilaktyką uzależnień.

Program „Przyjaciele Zippiego” znajduje się na liście programów profilaktycznych opartych na naukowych podstawach i jest rekomendowany w ramach systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego.

image_pdfPobierz stronę do PDF
Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner