Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Fundusze Europejskie – Infrastruktura i Środowisko

1. Projekt nr POIS.07.02.00-00-020/11 pod nazwą: Poprawa dostępności do Portu Morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych”

Zobacz więcej


2. Projekt nr POIS.02.05.00-00-0112/16 pn. „Zielone Darłowo: tworzenie nowych oraz odnowa zdegradowanych terenów zielonych na obszarze Miasta Darłowa w celu poprawy jakości środowiska dla mieszkańców i turystów.” w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0112/16-00;

Zobacz więcej

Zgłoś nieprawidłowości