UWAGA! Zmiany w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych: 9.06 – piątek – rejon czwartek, 10.06- sobota – rejon piątek
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Związek ZIT

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Obszar ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) – obszar funkcjonalny Sławna wyznaczony zgodnie z uchwałą nr 1663/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 października 2016 r. dotyczącą określenia obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym, jako podstawy formułowania kierunków rozwoju oraz uchwałą nr VIII/100/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego. Powiat sławieński stanowi jeden obszar oddziaływania, a miasto Sławno jest ośrodkiem ponadlokalnym wspomagającym rozwój z obszarem oddziaływania. Na tej podstawie Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego wskazał, że obszar funkcjonalny Sławna będzie objęty instrumentem ZIT
Cel: zbudowanie strategii i pozyskiwanie funduszy UE dla samorządów tworzących obszar funkcjonalny

Cookie Consent with Real Cookie Banner