Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

b2b5e3e6 1601 4a20 9258 9f20954f3bf2

Zajęcia profilaktyczne w „Trójce”

W dniach 18 – 19 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 3 realizowany był program profilaktyczny „Debata”. Program ten jest rekomendowany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Warsztaty z uczniami klas szóstych poprowadziła pani trener z Ośrodka Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa z siedzibą w Krakowie.
Program ma charakter uprzedzający. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości.
Warsztaty realizowane były w każdej klasie przez trzy godziny dydaktyczne. Przeprowadzone zostały w sposób interesujący i zrozumiały dla uczniów, a metody pracy skłoniły młodzież do aktywnego zaangażowania się w przebieg zajęć. Każdy z uczestników programu wyniósł szeroką wiedzą na temat używania alkoholu i ich konsekwencji, a przede wszystkim, w jaki sposób asertywnie odmawiać.

W maju psycholog i pedagodzy szkolni rozpoczną w klasach siódmych realizację programu profilaktycznego „Unplugged”. Celem głównym programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) przez młodzież w wieku 12-14 lat, nabycie przez uczniów umiejętności chroniących przed używaniem substancji psychoaktywnych, zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców uczniów biorących udział w programie.
Część programu, przeznaczona dla uczniów, składać się będzie z lekcji, które koncentrować się będą na umiejętnościach życiowych i przekonaniach normatywnych. Natomiast, zajęcia dla rodziców obejmą trzy spotkania (2-3 godziny), które prowadzone zostaną w formie wykładowo-warsztatowej. Ze względu na rozszerzony zakres tematyczny zajęcia kontynuowane będą w roku szkolnym 2023/2024.

Programy profilaktyczne „Debata” oraz „Unplugged” zostały zakupione ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Darłowo na rok 2022 – 2025.

image_pdfPobierz stronę do PDF