Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Wybory samorządowe 2024

wybory 2024
0
Day
0
Hour
0
Minute
0
Second

Informacja z dnia 26.03.2024 r.
do zarządzenia nr OR.0050.1727.2024
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

Zarządzenie nr OR.0050.1727.2024
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 01.02.2024 r.
w/s zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.


KANDYDACI – BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO :

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Darłowie
z dnia 19 marca 2024 r.
o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Darłowo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Darłowie
z dnia 19 marca 2024 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr :

                                8
2                                 9
3                                10
4                                11
5                                13, 14
6                                    


KANDYDACI – RADA MIEJSKA W DARŁOWIE :

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Darłowie
z dnia 19 marca 2024 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Darłowie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Darłowie
z dnia 19 marca 2024 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Darłowie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


KANDYDACI – RADA POWIATU
( MIASTO DARŁOWO – OKRĘG NR 1)

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Sławnie z dnia 14 marca 2024 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


KANDYDACI – SEJMIK WOJEWÓDZTWA 
( MIASTO DARŁOWO – OKRĘG NR 4 )

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 15 marca 2024 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Losowanie numerów list odbędzie się  19 marca 2024 roku o godz. 14:00.


– BEZPŁATNY TRANSPORT DO LOKALU WYBORCZEGO –

Burmistrz Miasta Darłowo informuje, że w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

  1. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  2. wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

mają prawo do bezpłatnego transportu z:

  • miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o dopisanie do spisu wyborców w danej gminie do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca,
  • miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania – “transport do lokalu”,
  • lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, – “transport powrotny”.

Ww. wyborcom może towarzyszyć opiekun, jeśli stan zdrowia wyborcy nie pozwala na samodzielną podróż.

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do 25 marca 2024 r.

  • w formie pisemnej – Biuro Obsługi Interesanta Urząd Miejski w Darłowie,
                                         Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76 – 150 Darłowo

wzór zgłoszenia – do pobrania

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania do 4 kwietnia 2024 r.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania.


– GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA –

Głosować przez pełnomocnika mogąwyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta Darłowo najpóźniej do dnia 29 marca 2024 r.


– GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE –

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1. którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2. posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
b. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
c. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
d. o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
e. o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3. podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Koszalinie I najpóźniej do dnia 25 marca 2024 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 2 kwietnia 2024 r.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 6 marca 2024 r.
dot. podania do publicznej wiadomości informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Darłowie
z dnia 4 marca 2024 r.

Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408)  Miejska Komisja Wyborcza w Darłowie wzywa zarejestrowane komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w następujących okręgach wyborczych:

•    Okręg wyborczy nr 1, obejmujący: Admiralska, Aleja Belgijska, Aleja Parkowa, Bosmańska, Bulwar Zachodzącego Słońca, Chińska, Dorszowa, Gdyńska, Helska, Jachtowa, Józefa Muchy, Kapitańska, Kaszubska, Kotwiczna, Lotników Morskich, Łososiowa, Marynarska, Masztowa, Nadmorska, Plażowa, Południowa, Pomorska, Pucka, Rybacka, Sosnowa, Szantowa, Wilków Morskich, Władysława IV, Zachodnia, Zwycięstwa, Zygmunta III Wazy, Żaglowa, Wydmowa
W okręgu wyborczym nr 1 w terminie do dnia 4 marca 2024 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.
•    Okręg wyborczy nr 2, obejmujący: Adolfa Dygasińskiego, Aleja Jana Pawła II, Artura Grottgera, Bałtycka, Bursztynowa, Chabrowa, Fiołkowa, Flisacka, Hieronima Fiodorowa, Jagiellońska, Jana Matejki, Józefa Conrada, Józefa Chełmońskiego, Juliana Fałata, Kardynała Ignacego Jeża, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kąpielowa, Kolorowa, ks. Jerzego Popiełuszki, Kwiatowa, Lawendowa, Letnia, Makowa, Marii Konopnickiej, Nagietkowa, Ojca Damiana Tynieckiego, Okrężna, Perłowa, Piastowska, Poziomkowa, Północna, Sami Swoi, Sezamkowa, Słowiańska, Sportowa, Stanisława Dulewicza, Szkolna, Turystyczna, Wczasowa, Wiosenna, Wojciecha Kossaka, , Wschodnia, Zawiszy Czarnego
W okręgu wyborczym nr 2 w terminie do dnia 4 marca 2024 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.
•    Okręg wyborczy nr 3, obejmujący: Bajkowa, Emilii Plater, Generała Władysława Andersa, gen. Józefa Bema, gen. Stanisława Maczka, gen. Stefana Roweckiego, gen. Stanisława Skalskiego, Kazimierza Pułaskiego, mjra Henryka Sucharskiego, mjra Hubala, Pogodna, Polna, Słoneczna, Szarych Szeregów, Tęczowa, Wiejska, Żwirki i Wigury
W okręgu wyborczym nr 3 w terminie do dnia 4 marca 2024 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.
•    Okręg wyborczy nr 4, obejmujący: Jana z Maszewa, Królowej Jadwigi, Księżnej Zofii, Stanisława Moniuszki
W okręgu wyborczym nr 4 w terminie do dnia 4 marca 2024 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.
•    Okręg wyborczy nr 5, obejmujący: Anny Jantar, Czesława Niemena, Feliksa Nowowiejskiego, Fryderyka Chopina, Ignacego Paderewskiego, Jacka Kaczmarskiego, Józefa Wybickiego, Karola Kurpińskiego, Karola Szymanowskiego, Krzysztofa Komedy, Księżnej Anny, Marka Grechuty, Michała Ogińskiego, Mieczysława Karłowicza, Ogrodowa, Racisław, Witolda Lutosławskiego, Władysława Żeleńskiego
W okręgu wyborczym nr 5 w terminie do dnia 4 marca 2024 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.
•    Okręg wyborczy nr 6, obejmujący: Króla Eryka Pomorskiego od nr 1 do nr 4, Henryka Wieniawskiego od nr 1 do nr 19, Świętej Gertrudy
W okręgu wyborczym nr 6 w terminie do dnia 4 marca 2024 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.
•    Okręg wyborczy nr 7, obejmujący: Króla Eryka Pomorskiego od nr 5 do końca, Henryka Wieniawskiego od nr 20 do końca, Leopolda Okulickiego
W okręgu wyborczym nr 7 w terminie do dnia 4 marca 2024 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.
•    Okręg wyborczy nr 8, obejmujący: Hotelowa, Marii Curie-Skłodowskiej, Mikołaja Kopernika, Młyńska, Rynkowa, Szpitalna
W okręgu wyborczym nr 8 w terminie do dnia 4 marca 2024 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.
•    Okręg wyborczy nr 9, obejmujący: Ratuszowa, Romualda Traugutta, Rzemieślnicza, Wałowa, Wenedów, Zielona
W okręgu wyborczym nr 9 w terminie do dnia 4 marca 2024 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.
•    Okręg wyborczy nr 10, obejmujący: Franciszkańska, Kościelna, Plac Tadeusza Kościuszki, Pocztowa, Powstańców Warszawskich
W okręgu wyborczym nr 10 w terminie do dnia 4 marca 2024 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.
•    Okręg wyborczy nr 11, obejmujący: 1 – go Maja, Błękitna, Kowalska, Kropla Bałtyku, Krótka, Morska, Plac Zamkowy, Podzamcze, Ścienna, Zamkowa.
W okręgu wyborczym nr 11 w terminie do dnia 4 marca 2024 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.
•    Okręg wyborczy nr 13, obejmujący: Stanisława Wyspiańskiego od nr 11 do końca
W okręgu wyborczym nr 13 w terminie do dnia 4 marca 2024 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.
•    Okręg wyborczy nr 14, obejmujący: gen. Józefa Sowińskiego, Kolejowa, Przemysłowa, Stanisława Wyspiańskiego od nr 1 do nr 10
W okręgu wyborczym nr 14 w terminie do dnia 4 marca 2024 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.

Dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych Miejska Komisja Wyborcza w Darłowie przyjmuje w swojej siedzibie w Urzędzie Miejskim w Darłowie, ul. Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo do dnia 11 marca 2024 roku do godz. 16:00.
Dyżury:
•    w dniu od 06 marca 2024 r. w godz. od 14:00 do 16:00;
•    w dniu od 08 marca 2024 r. w godz. od 14:00 do 16:00;
•    w dniu od 11 marca 2024 r. w godz. od 14:00 do 16:00.

 
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Darłowie
Teresa Wanda Nowakowska


MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W DARŁOWIE
-skład komisji-

Teresa Wanda Nowakowska – przewodniczący komisji

Agata Iwona Góra – zastępca przewodniczącego komisji

Jarosław Byrwa – członek komisji

Bartłomiej Rafał Ejma – członek komisji

Agnieszka Izabela Graczyk – członek komisji

Sławomir Jankowski – członek komisji

Milena Dorota Kołodziejczyk – członek komisji

Robert Jerzy Luśnia – członek komisji

Krystian Kazimierz Szaliński – członek komisji

______________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE

Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Darłowie

Miejska Komisja Wyborcza w Darłowie uprzejmie informuje, że w celu rejestracji

1) kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Darłowie i na Burmistrza Miasta Darłowo będzie pełnić dyżury
    w następujących terminach:

– w dniu od 27 lutego 2024 r. w godz. od 1300 do 1700;

– w dniu od 28 lutego 2024 r. w godz. od 1400 do 1600;

– w dniu od 29 lutego 2024 r. w godz. od 1400 do 1600;

– w dniu od 01 marca 2024 r. w godz. od 1400 do 1600;

– w dniu od 02 marca 2024 r. w godz. od 1000 do 1200;

– w dniu od 04 marca 2024 r. w godz. od 1300 do 1600.

2) kandydatów na Burmistrza Miasta Darłowo będzie pełnić dyżury
    w następujących terminach:

– w dniu od 06 marca 2024 r. w godz. od 1400 do 1600;

– w dniu od 08 marca 2024 r. w godz. od 1400 do 1600;

– w dniu od 11 marca 2024 r. w godz. od 1400 do 1600;

– w dniu od 13 marca 2024 r. w godz. od 1400 do 1600;

– w dniu od 14 marca 2024 r. w godz. od 1200 do 1600.

Dyżury będą pełnione w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Darłowie,
w budynku Urzędu Miejskiego w Darłowie przy ul. Plac Tadeusza Kościuszki 9  
– w pokoju nr 24 (I piętro), telefon: 94 314 21-95. 
UWAGA! Komisja nie będzie pełnić dyżurów w niedziele. 
 

                                                                                Przewodnicząca
                                                                                 Miejskiej Komisji Wyborczej w Darłowie
                                                                                 Teresa  Wanda  Nowakowska

                                                                                                                                                                                                                             Darłowo, dnia 26 lutego 2024 roku

______________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O DYŻURACH URZĘDNIKA WYBORCZEGO – ANNY ZACHAREWICZ

w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Darłowie :

01.03.2024 r. – godz. 1250 – 1400

04.03.2024 r. – godz. 1250 – 1400

05.03.2024 r. – godz. 1250 – 1400

06.03.2024 r. – godz. 1250 – 1400

08.03.2024 r. – godz. 1250 – 1400

Dyżury będą pełnione w Urzędzie Miejskim w Darłowie w Sali Posiedzeń ( nr 22) na I piętrze.

______________________________________________________________________________________________

Postanowienie nr 385/2024 i 386/2024
Komisarza Wyborczego w Koszalinie I
z dnia 24.02.2024 r.
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Darłowie oraz
w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 06.02.2024 r.

Obwieszczenie Starosty Sławieńskiego
z dnia 06.02.2024 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 02.02.2024 r.

Zarządzenie nr OR.0050.1727.2024
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 01.02.2024 r.
w/s zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plaków komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego I w Koszalinie

z dnia 30 stycznia 2024 r.

POSTANOWIENIE Nr 61/2024
KOMISARZA WYBORCZEGO W KOSZALINIE I
z dnia 18 stycznia 2024 r.
zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Darłowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 321/2023
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim

Nr obwodu głosowaniaNr okręgu wyborczegoULICESiedziba obwodowej komisji wyborczej
11Admiralska, Aleja Belgijska, Aleja Parkowa, Bosmańska, Bulwar Zachodzącego Słońca, Chińska, Dorszowa, Gdyńska, Helska, Jachtowa, Józefa Muchy, Kapitańska, Kaszubska, Kotwiczna, Lotników Morskich, Łososiowa, Marynarska, Masztowa, Nadmorska, Plażowa, Południowa, Pomorska, Pucka, Rybacka, Sosnowa, Szantowa, Wilków Morskich, Władysława IV, Zachodnia, Zwycięstwa, Zygmunta III Wazy, Żaglowa, WydmowaTerminal Turystyczny
ul. Kotwiczna 14
76-150 Darłowo
  Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
2Bałtycka, Bursztynowa, Jagiellońska, Józefa Conrada, Kąpielowa, Perłowa, Piastowska, Północna, Słowiańska, Wczasowa, Wschodnia, Zawiszy Czarnego
29Ratuszowa, Romualda Traugutta, Rzemieślnicza, Wałowa, Wenedów, ZielonaKino “Bajka”
ul. Morska 56
76-150 Darłowo
  Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
111-go Maja, Błękitna, Kowalska, Kropla Bałtyku, Krótka, Morska, Plac Zamkowy, Podzamcze, Ścienna, Zamkowa
38Hotelowa, Marii Curie-Skłodowskiej, Mikołaja Kopernika, Młyńska, Rynkowa, SzpitalnaSzkoła Podstawowa Nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego
(Sala Gimnastyczna)
ul. Franciszkańska 2
76-150 Darłowo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
10Franciszkańska, Kościelna, Plac Tadeusza Kościuszki, Pocztowa, Powstańców Warszawskich
46Króla Eryka Pomorskiego od nr 1 do nr 4, Henryka Wieniawskiego od nr 1 do nr 19, Świętej GertrudyDarłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 44
76-150 Darłowo
  Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
7Króla Eryka Pomorskiego od 5 do końca, Henryka Wieniawskiego od nr 20 do końca, Leopolda Okulickiego
52Adolfa Dygasińskiego, Aleja Jana Pawła II, Artura Grottgera, Chabrowa, Fiołkowa, Flisacka, Hieronima Fiodorowa, Jana Matejki, Józefa Chełmońskiego, Juliana Fałata, Kardynała Ignacego Jeża, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kolorowa, ks. Jerzego Popiełuszki, Kwiatowa,  Lawendowa, Letnia, Makowa, Marii Konopnickiej, Nagietkowa, Ojca Damiana Tynieckiego, Okrężna, Poziomkowa, Sami Swoi, Sezamkowa, Sportowa, Stanisława Dulewicza, Szkolna, Turystyczna, Wiosenna, Wojciecha KossakaMOPS,
ul. Ojca Damiana Tynieckiego 20 76-150 Darłowo
  Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
3Bajkowa, Emilii Plater, Generała Władysława Andersa, gen. Józefa Bema, gen. Stanisława Maczka, gen. Stefana Roweckiego, gen. Stanisława Skalskiego, Kazimierza Pułaskiego, mjra Henryka Sucharskiego, mjra Hubala, Pogodna, Polna, Słoneczna, Szarych Szeregów, Tęczowa, Wiejska, Żwirki i Wigury
64Jana z Maszewa, Królowej Jadwigi, Księżnej Zofii, Stanisława MoniuszkiHala Sportowa ZSM
 ul. Fryderyka Chopina 4
76-150 Darłowo
  Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
5Anny Jantar, Czesława Niemena, Feliksa Nowowiejskiego, Fryderyka Chopina, Ignacego Paderewskiego, Jacka Kaczmarskiego, Józefa Wybickiego, Karola Kurpińskiego, Karola Szymanowskiego, Krzysztofa Komedy, Księżnej Anny, Marka Grechuty, Michała Ogińskiego, Mieczysława Karłowicza, Ogrodowa, Racisław, Witolda Lutosławskiego, Władysława Żeleńskiego
713Stanisława Wyspiańskiego od nr 11 do końcaPoczekalnia Kultury w Darłowie ul. Bogusława X 28
76-150 Darłowo
  Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
15Adama Mickiewicza, Bogusława X, Długa, Józefa Chłopickiego, Juliana Tuwima, Juliusza Słowackiego, Mikołaja Reja, Nadbrzeżna, Portowa, Stefana Żeromskiego, Stodolniana, Władysława Reymonta.
812Akacjowa, Aleje Wojska Polskiego, Brzozowa, Bukowa, Cicha, Dębowa, Grabowa, Jana Henryka Dąbrowskiego, Kanałowa, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Miodowa, Osadnicza, Rzeczna, Spławie, Spokojna, Tkacka, Wierzbowa, Wiśniowa, Zacisze.Miejski Zarząd Budynków Komunalnych
ul. 1-go Maja 3
 76-150 Darłowo
  Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
14gen. Józefa Sowińskiego, Kolejowa, Przemysłowa, Stanisława Wyspiańskiego od nr 1 do nr 10
Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner