Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

schowek01

Uroczystość zakończenia Programu Działaj Lokalnie – Darłowo 2023

Działaj Lokalnie to ogólnopolski program, przyznający dotacje na szczeblu powiatów i gmin. Jego celem jest aktywizowanie lokalnej społeczności, która realizując ciekawe przedsięwzięcia i ma na celu dobro wspólne. W ramach konkursu grantowego z roku na rok coraz więcej organizacji pozarządowych, grup niesformalizowanych, instytucji publicznych jak szkoły, domy kultury czy biblioteki stara się w nim wziąć udział.

Maksymalną kwotą dotacji o jaką można było się ubiegać to 6 000 zł.

Program Działaj Lokalnie jest wdrażany przez Darłowskie Centrum Wolontariatu na terenie powiatu Sławińskiego, (do którego mogą przystąpić wnioskodawcy z gmina wiejska Darłowo, gmina miejska Darłowo, gmina wiejska Sławno, gmina miejska Sławno, gmina Postomino, gmina Malechowo) projekt współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i organizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

W tegorocznym konkursie grantowym 9 podmiotów wzięło udział:
6 z gminy Malechowo:
1. Koło Gospodyń Wiejskich w Malechowie z projektem “Lawendowy zawrót głowy w Malechowie”
2. Koło Gospodyń Wiejskich Zieleniczanki w Zielenicy z projektem “Biblioteczka plenerowa “Poczytajmy dzieciom””
3. Koło Gospodyń Wiejskich w Malechówku z projektem “Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Malechówku”,
4. Koło Gospodyń wiejskich w Malechówku udzieliło osobowości Sołectwu Gorzyca, które zrealizowało projekt ” Zróbmy coś razem, czyli międzypokoleniowy miks”

5. Klub Sportowy Arkadia Malechowo zrealizowali projekt “Rewitalizacja trybun boiska w Malechowie”

6. Stowarzyszenie dla Ziemi Malechowskiej zrealizowało projekt “Przez żołądek do historii – zachowanie tradycji kulinarnych najstarszych mieszkańców gminy Malechowo”

2 podmioty wzięły udział z gminy Sławno:

1. Stowarzyszenie Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Wsi Bobrowiczki zrealizowało projekt “Ukwiecone Bobrowiczki”

2. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rzyszczewo i Rzyszczewko zrealizowało projekt “Integracja w Krainie Róż Różanego Rzyszczewa” z gminy Postomino wzięło udział

Koło gospodyń Wiejskich “AKSAMITKI” we Wszędzieniu, które zrealizowało projekt “Wszędzień – Słoneczna Wieś”

Uroczystość zakończenia programu Działaj Lokalnie odbędzie się w czwartek 22 lutego 2024 roku, o godzinie 17:00 w Darłowskim Centrum Wolontariatu z siedzibą w Darłowie przy ul. Bogusława X/28.

image_pdfPobierz stronę do PDF
Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner