Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

01.12.2022

Operacja pn. Rozbudowa infrastruktury największego placu zabaw w Darłowie, poprzez zakup i montaż nowego zestawu zabawowego – statku, mająca na celu rozwój na terenie Miasta Darłowo ogólnodostępnej, społecznej, infrastruktury rekreacyjno – turystycznej. Realizowana operacja spowoduje rozbudowę infrastruktury głównego placu zabaw w Darłowie jako odpowiedź na zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wartość realizowanej operacji: 522 922,59 zł , w tym ze środków EFRROW 178 623,00 zł. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania.

um tablica 120 x 80cm zestaw zabawowy statek

W dniu 11.10.2021 Burmistrz Miasta Darłowo Pana Arkadiusz Klimowicz podpisał umowę dotyczącą realizacji operacji pn. .” Budowa fontanny wraz z miejscem wypoczynku w zabytkowym śródmieściu Darłowa”. Inwestytcja ta zostanie dofinansowana z w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w kwocie 129 347,00 zł. Całkowity koszt inwestycji  zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie to 357 215,73 zł (różnica stanowi wkład Miasta Darłowo – środki własne).  Celem projektu jest rozwój na terenie miasta Darłowo ogólnodostępnej, społecznej infrastruktury rekreacyjno – turystycznej. Progres zostanie zrealizowany poprzez budowę fontanny wraz z miejscem wypoczynku  w obrębie historycznego śródmieścia  (jako odpowiedź na zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej). Operacja zawierała się będzie przede wszystkim w stworzeniu utwardzonego placu wypoczynkowego z fontanną oraz stylizowanymi siedziskami (leżankami), poidełkiem wokół niej. Operacja realizowana jest w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez lokalną społeczność wdrażanej przez LGD Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania

um tablica 120 x 80cm

W dniu 30.06.2022 została odebrana od wykonawcy Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze “TEBRA” G. Kowalczyk Spółka Jawna z Koszalina inwestycja pn. .” Budowa fontanny wraz z miejscem wypoczynku w zabytkowym śródmieściu Darłowa”. W ramach inwestycji wybudowano / stworzono w Darłowie nowe ogólnodostępne  miejsce wypoczynku w zabytkowym śródmieściu Darłowa. Sama inwestycja zawierała się w wybudowaniu utwardzonego placu wypoczynkowego z fontanną wraz zabudową w postaci małej architektury tzn. stylizowanymi siedziskami (leżankami) i poidełkiem . Zakres inwestycji się w istniejący układ kompozycyjny – zagospodarowanie terenu. Ostatecznie całkowity koszt realizacji zamierzenia wynosi ji 444 363,15 zł a dofinasowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – 129 347,00 zł

Cookie Consent with Real Cookie Banner