Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

09.04.2024

Linarium, karuzela, zestaw wspinaczkowy i huśtawka bocianie gniazdo wzbogacą dotychczasową ofertę popularnego placu zabaw. Realizowane prace, jak wcześniej informowaliśmy, to efekt projektu, na który miasto uzyskało wsparcie finansowe z UE w kwocie 43 343 zł. Całkowity koszt prac to 118 695 zł. 

Piramida linarium to zupełna nowość. Dominują na niej struktury z połączonych ze sobą specjalnych lin, rozwijające spryt i kreatywność, przyczyniają się one znacząco do rozwoju fizycznego dzieci. Dodatkową atrakcją są linowe płaszczyzny umiejscowione na różnych wysokościach. Prace nad wznoszeniem „piramidy” przedstawione są na filmie. 

um tablica 120 x 80cm rozbudowa placu zabaw ii

Rozbudowa infrastruktury placu zabaw zlokalizowanego przy ulicy Króla Eryka Pomorskiego w nadmorskim Darłowie, poprzez zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych – Huśtawki bocianie gniazdo, Linarium „Piramida” oraz Karuzeli”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

13.03.2024

W dniu 12.03.2024 r. Burmistrz Miasta Darłowo Pana Arkadiusz Klimowicz podpisał umowę dotyczącą realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie placu zabaw zlokalizowanego pomiędzy ulicami Stanisława Wyspiańskiego a ulicą Króla Eryka Pomorskiego. Wykonawcą rozbudowy placu zabaw będzie firma BabyCam Sp. z o.o. Koszt realizacji przedsięwzięcia to 118 695,00 zł. Zamierzenie polegać będzie na dostawie i montażu (budowie) czterech nowych urządzeń zabawowych: huśtawki bocianie gniazdo, linarium “piramida”, karuzeli, zestawu wspinaczkowego. Zakładany termin realizacji inwestycji to miesiąc kwiecień 2024. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach operacji pn. „Rozbudowa infrastruktury placu zabaw  zlokalizowanego przy ulicy Króla Eryka Pomorskiego w nadmorskim Darłowie, poprzez zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych – Huśtawki bocianie gniazdo, Linarium „Piramida” oraz Karuzeli”, która uzyskała dofinasowanie w ramach ogłoszonego konkursu przez Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wartość realizowanej operacji: 118 695,00 zł , w tym ze środków EFRROW 46 343,00 zł. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania.

26.05.2023

Rozbudowa infrastruktury placu zabaw  zlokalizowanego przy ulicy Króla Eryka Pomorskiego w nadmorskim Darłowie, poprzez zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych – Huśtawki bocianie gniazdo, Linarium „Piramida” oraz Karuzeli  

W dniu 27.04.2023 r. Burmistrz Miasta Darłowo Pana Arkadiusz Klimowicz podpisał z przedstawicielami samorządu Województwa Zachodniopomorskiego umowę o dofinansowanie operacji pn. „Rozbudowa infrastruktury placu zabaw  zlokalizowanego przy ulicy Króla Eryka Pomorskiego w nadmorskim Darłowie, poprzez zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych – Huśtawki bocianie gniazdo, Linarium „Piramida” oraz Karuzeli.”  Umowa zapewnia współfinansowanie miasta w zakupie i montażu nowych urządzeń zabawowych na największym placu zabaw w Darłowie (potocznie plac zabaw przy ul. Wieniawskiego). Zgodnie z tytułem operacji będą to trzy nowe zabawki. Umowna kwota dofinansowania to 33 109,00 zł, a zakładany całkowity koszt inwestycji to 76 330,11 zł. Podpisanie umowy jest wynikiem złożenia przez Miasto Darłowo wniosku o dofinansowanie do Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania, który został pozytywnie ocenione. Numer podpisanej umowy to 01176-6935-UM1611857/22.

um tablica 120 x 80cm rozbudowa placu zabaw

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wartość realizowanej operacji: 76 330,11  zł , w tym ze środków EFRROW 33 109,00 zł. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania.

01.12.2022

Operacja pn. Rozbudowa infrastruktury największego placu zabaw w Darłowie, poprzez zakup i montaż nowego zestawu zabawowego – statku, mająca na celu rozwój na terenie Miasta Darłowo ogólnodostępnej, społecznej, infrastruktury rekreacyjno – turystycznej. Realizowana operacja spowoduje rozbudowę infrastruktury głównego placu zabaw w Darłowie jako odpowiedź na zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wartość realizowanej operacji: 522 922,59 zł , w tym ze środków EFRROW 178 623,00 zł. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania.

um tablica 120 x 80cm zestaw zabawowy statek

W dniu 11.10.2021 Burmistrz Miasta Darłowo Pana Arkadiusz Klimowicz podpisał umowę dotyczącą realizacji operacji pn. .” Budowa fontanny wraz z miejscem wypoczynku w zabytkowym śródmieściu Darłowa”. Inwestytcja ta zostanie dofinansowana z w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w kwocie 129 347,00 zł. Całkowity koszt inwestycji  zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie to 357 215,73 zł (różnica stanowi wkład Miasta Darłowo – środki własne).  Celem projektu jest rozwój na terenie miasta Darłowo ogólnodostępnej, społecznej infrastruktury rekreacyjno – turystycznej. Progres zostanie zrealizowany poprzez budowę fontanny wraz z miejscem wypoczynku  w obrębie historycznego śródmieścia  (jako odpowiedź na zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej). Operacja zawierała się będzie przede wszystkim w stworzeniu utwardzonego placu wypoczynkowego z fontanną oraz stylizowanymi siedziskami (leżankami), poidełkiem wokół niej. Operacja realizowana jest w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez lokalną społeczność wdrażanej przez LGD Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania

um tablica 120 x 80cm

W dniu 30.06.2022 została odebrana od wykonawcy Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze “TEBRA” G. Kowalczyk Spółka Jawna z Koszalina inwestycja pn. .” Budowa fontanny wraz z miejscem wypoczynku w zabytkowym śródmieściu Darłowa”. W ramach inwestycji wybudowano / stworzono w Darłowie nowe ogólnodostępne  miejsce wypoczynku w zabytkowym śródmieściu Darłowa. Sama inwestycja zawierała się w wybudowaniu utwardzonego placu wypoczynkowego z fontanną wraz zabudową w postaci małej architektury tzn. stylizowanymi siedziskami (leżankami) i poidełkiem . Zakres inwestycji się w istniejący układ kompozycyjny – zagospodarowanie terenu. Ostatecznie całkowity koszt realizacji zamierzenia wynosi ji 444 363,15 zł a dofinasowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – 129 347,00 zł

Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner