Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

prochnica

Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7-13 lat – zapraszamy do udziału

Miasto Darłowo zaprasza nadal dzieci w wieku 7-13 lat z darłowskich szkół do udziału w programie profilaktyki próchnicy zębów.  Program jest bezpłatny i obejmuje badanie stomatologiczne oraz profilaktykę – lakowanie – wykonywane w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby  przez lekarza stomatologa.

W ramach programu badaniem stomatologicznym zostaną objęte dzieci mieszkające w mieście Darłowo w wieku 7-13 lat, u których badania takiego nie przeprowadzano w okresie ostatnich 6 miesięcy.  

Działania w ramach profilaktyki stomatologicznej obejmują: lakowanie bruzd zębów szóstych u dzieci terenu Gminy Miasta Darłowo w wieku 7-8 lat, u których do tej pory nie wykonywano zabiegu lakowania bruzd zębów szóstych lub doszło u nich do częściowej/całkowitej utraty laku. lakowanie bruzd drugich trzonowców stałych  u dzieci terenu Gminy Miasta Darłowo w wieku 9-13 lat, u których do tej pory nie wykonywano zabiegu lakowania lub doszło u nich do częściowej/całkowitej utraty laku; fluoryzację u wszystkich dzieci w wieku 7-9 lat- na terenie miejskich szkół podstawowych, realizowana przez pielęgniarki szkolne.

Działaniami w ramach profilaktyki zostaną objęte tylko i wyłącznie te osoby, u których podczas badania lekarz specjalista stwierdzi konieczność wykonania danego zabiegu, a także dzieci i młodzież, których rodzic/opiekun prawny  wyrazi pisemną zgodę na wykonanie badania stomatologicznego oraz zabiegu lakowania.

Badanie stomatologiczne  oraz  działania w ramach profilaktyki stomatologicznej będą odbywały się w gabinetach przy ul. Podzamcze 1a, Darłowo, NZOZ DOKTOR.

Na badanie stomatologiczne dzieci i młodzież będą uczęszczały grupami klasowymi z wychowawcami. Terminy z podziałem na klasy są podawane rodzicom poprzez portal LIBRUS.  

Każde dziecko, u którego podczas badania stomatologicznego specjalista stwierdzi konieczność dalszej profilaktyki, otrzyma zalecenia, wraz z terminem oraz  godziną zabiegu lakowania. Zalecenia zostaną przekazane dziecku w formie pisemnej.  Dziecko stawia się z rodzicem/opiekunem (jeden rodzic/opiekun) w  wyznaczonym terminie i o określonej godzinie w gabinecie stomatologicznym przy ul. Podzamcze 1a, NZOZ Doktor- zgodnie z zaleceniami przekazanymi podczas badania stomatologicznego.  

 Ze względów epidemiologicznych dziecko podczas zabiegu przebywa samo, w wyjątkowych okolicznościach dopuszcza się możliwość  obecności rodzica podczas zabiegu.  W przypadku braku możliwości przybycia na zabieg lakowania nie ma możliwości przełożenia wizyty ani wyznaczenia innej daty, stąd prosimy rodziców o przestrzeganie  wyznaczonych terminów.

Ponadto w ramach programu na terenie szkoły  prowadzona będzie także  edukacja w zakresie profilaktyki próchnicy dla dzieci i młodzieży oraz rodziców. O terminach spotkań rodzice będą informowani przez daną szkołę za pośrednictwem portalu LIBRUS.

Szczegółowe informacje:

  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego- portal LIBRUS.
  • Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lotników Morskich  w Darłówku – portal LIBRUS.
  • Urząd Miejski w Darłowie, pokój nr 8, tel. 94 355 1 230.
prochnica
image_pdfPobierz stronę do PDF
Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner