Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

429664092 3649714838579869 3938168477343559819 n

Praca dla ratowników wodnych

Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza nabór na stanowisko ratownika wodnego na kąpieliskach nadmorskich w Darłowie.

Praca na umowę zlecenie w okresie od 21 czerwca/1 lipca do 31 sierpnia 2024 r.

Zapewniamy:

  • zakwaterowanie dla osób spoza gminy i miasta Darłowo,
  • ciepły posiłek
  • wynagrodzenie:          

7 500 zł netto / m-c (1 i 2 sezon na plaży)

8 000 zł netto/ m- c (3 sezon i pow.)

8 500 zł netto/ m- c (wieżowi)

Kandydaci powinni spełniać kryteria określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych  (Dz.U.2023.714).

Wymagane dokumenty:

  • podanie o pracę oraz CV (wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych),
  • kopia zaświadczenia o ukończeniu i złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym szkolenia ratowników wodnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym,
  • kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu i złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  • kopia legitymacji członkowskiej potwierdzająca przynależność lub dokument potwierdzający członkostwo w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego,
  • kopia dokumentów potwierdzająca posiadane doświadczenie w wykonywaniu i pełnieniu obowiązków ratownika wodnego na akwenie otwartym,
  • kopia dokumentów potwierdzająca posiadane uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym.

Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Darłowie, Referat Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 1 lub drogą elektroniczną na adres: m.cybulska@darlowo.pl do dnia 10 maja 2024 r.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby deklarujące chęć zatrudnienia na cały sezon.

image_pdfPobierz stronę do PDF
Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner