Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta Darłowo -Wniosek dofinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja I więcej

Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej oraz deszczowej, dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w rejonie Alei Jana Pawła II w Darłówku Wsch. w Darłowie (etap I). -Wniosek dofinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja II więcej

Cookie Consent with Real Cookie Banner