Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

img 9775

Plan utworzenia nowego ośrodka opiekuńczego w Darłowie


W Darłowie ma powstać nowe miejsce wsparcia osób niepełnosprawnych i seniorów. Taki plan, podczas niedawnej sesji Rady Miejskiej w Darłowie, przedstawił starosta sławieński Wojciech Wiśniowski.

W swojej wypowiedzi starosta zwrócił uwagę na ogromną liczbę osób wymagających specjalistycznej opieki, zarówno wśród dzieci niepełnosprawnych, jak i seniorów. Obecnie w powiecie sławieńskim funkcjonuje jeden duży ośrodek szkolno-wychowawczy znajdujący się w Sławnie. Ośrodek ten, pierwotnie przeznaczony dla dzieci niedosłyszących i głuchych, ewoluował do formy wsparcia dla wszystkich dzieci niepełnosprawnych.

Starosta zaznaczył, że tylko w tym jednym ośrodku pod opieką jest około 210 dzieci, w tym 180 na stałe i 30 w formie opieki dziennej. Ponadto, w Darłowie i Sławnie działają inne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia, które również zajmują się opieką nad osobami potrzebującymi.

Nowy projekt stworzenia ośrodka w Darłowie jest wynikiem rozmów i porozumień z burmistrzem Darłowa Arkadiuszem Klimowiczem. Jego realizacja zależy od trzech warunków: woli i porozumienia władz (które już istnieje), odpowiedniej lokalizacji (nad którą trwają jeszcze dyskusje) oraz pozyskania środków unijnych na finansowanie tej inwestycji. Starosta wyraził nadzieję, że jako kraj jesteśmy bliżej uzyskania środków unijnych, a samorządy Miasta Darłowo i Powiatu Sławieńskiego intensywnie działają w kierunku ich pozyskania.

Planowany ośrodek w Darłowie ma być wsparciem zarówno dla dzieci, jak i seniorów wymagających opieki dziennej. Podkreślono, że nie będzie to kopia istniejącego ośrodka w Sławnie, lecz nowa placówka z szerokim zakresem wsparcia. Starosta wyraził nadzieję, że prace nad dokumentacją ośrodka rozpoczną się już w 2024 roku, a potrzeby, z którymi się spotykamy w codziennym życiu, zostaną zaspokojone dzięki tej nowej inicjatywie.

image_pdfPobierz stronę do PDF
Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner