Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Oferty pracy

Praca dla ratowników wodnych

Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza nabór na stanowisko ratownika wodnego na kąpieliskach nadmorskich w Darłowie.

img 0968 1

Praca na umowę zlecenie w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia 2023 r.

Zapewniamy:

  • zakwaterowanie dla osób spoza gminy i miasta Darłowo,
  • wynagrodzenie:            od 5828 zł netto / m-c

Kandydaci powinni spełniać kryteria określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych  (Dz.U.2022.147).  

Art.  15a. Ratownikiem wodnym może być osoba, która:

1) posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich;

2) posiada co najmniej jedną z innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym, o którym mowa w art. 2 pkt 4, do prowadzenia działań ratowniczych wymienionych w art. 13;

3) spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2053) dla lekarza systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, pielęgniarki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, ratownika medycznego realizujących doskonalenie zawodowe lub ratownika;

4) jest zatrudniona lub pełni służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub jest członkiem tego podmiotu.

Wymagane dokumenty:

  • podanie o pracę oraz CV (wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych),
  • kopia zaświadczenia o ukończeniu i złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym szkolenia ratowników wodnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym,
  • kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu i złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  • kopia legitymacji członkowskiej potwierdzająca przynależność lub dokument potwierdzający członkostwo w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego,
  • kopia dokumentów potwierdzająca posiadane doświadczenie w wykonywaniu i pełnieniu obowiązków ratownika wodnego na akwenie otwartym,
  • kopia dokumentów potwierdzająca posiadane uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym.

Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Darłowie, Referat Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 1 lub drogą elektroniczną na adres: m.cybulska@darlowo.pl do dnia 10 maja 2023 r.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby deklarujące chęć zatrudnienia na cały sezon.

DOK Darłowo szuka pracowników 

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda zaprasza do składania CV + listów motywacyjnych osoby zainteresowane pracą na sezon.

praca 1

Praca: sezonowa, obsługa imprez plenerowych + praca na parkingach SPPN, PPN

Zatrudnienie: na podstawie umowy zlecenie w terminie 15 maja 2023 do 15 września 2023

Stawka: 24,00 zł/h brutto

Termin składania podań: do 21 kwietnia 2023 (godz. 12:00)

Rekrutacja na podstawie: złożonej dokumentacji + rozmowa kwalifikacyjna

Termin rozmów: przełom kwiecie/maj 2023 (o dokładnym terminie poinformujemy kandydatów – telefonicznie).

Oferujemy: dobrą płacę za dobrą pracę, świetne zawodowe towarzystwo, 24 zł brutto za ambitnie przepracowaną godzinę. Ilość godzin – zależy od Ciebie (koledzy, którzy z nami pracowali – raczej nie narzekali. Taka jest powszechnie znana opinia na temat współpracy z nami).

Ponadto, nim rozpoczniemy poddamy Cię obowiązkowemu szkoleniu z bezpieczeństwa i higieny pracy a także zaznajomimy z elementarnymi zasadami pracy Tobie delegowanej. Nic się nie martw – nim zaczniesz, wszystkiego się nauczysz i nie pozostawimy Ciebie samego. Nad całością i poprawnością zadań zleconych czuwać będą wykwalifikowani pracownicy, odpowiedzialni za sukces zadania.

Jesteśmy spoko ekipą a przygoda z nami to dobre doświadczenie.

Oczekujemy: miłej aparycji, witalności, kultury osobistej i społecznego obycia, Twoich chęci, otwartości na nowe i optymizmu.

W zależności od tego, ile chcesz zarobić zarobisz albo dobrze, albo bardzo dobrze. Do tego dzięki pracy zespołowej i Twojej umiejętności odnalezienia się w niej – masz szansę, w swoim czasie wolnym (tak… jest i czas na niego) zarówno na relaks, randki, zachody słońca i plażowanie lub karaoke z nami. 

Podania: składamy osobiście w sekretariacie lub listownie na adres

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda

ul. Morska 56; 76-150 Darłowo

Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner