Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

senior 3336451 1280

Od marca kontynuacja rehabilitacji

Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Miejskiej radni uchwalili uchwałę dotyczącą przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej pn. „Program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród seniorów 60+ – dla mieszkańców Miasta Darłowo” w roku 2024.

Od 2018 roku niezmiennie miasto wykupuje w działających podmiotach rehabilitacyjnych usługi dla mieszkańców Miasta. Przypomnijmy, że na 2023 r. wydatkowano kwotę 80 tys. zł. W tej kwocie wykonano 12 rodzajów zabiegów, których łącznie było 5760. We wrześniu burmistrz dodatkowo zasilił to zadanie 40 tys. zł.

W tym roku pula startowa wynosi rekordową wielkość 120 tys. zł.  Szacunkowo przy 12 rodzajach zabiegów ich ilość będzie oscylowała wokół 7710.

Teraz Ratusz w trybie konkursu wyłoni wykonawcę, który musi zapewnić bazę sprzętową umożliwiająca przeprowadzenie wszystkich rodzajów zabiegów i posiadać odpowiednią kadrę specjalistów. Można z dużą dozą prawdopodobieństwa określić rozpoczęcie rehabilitacji w miesiącu marcu, a którą dzisiaj zaakceptowali radni.

Warto nadmienić, że w ustawowych zadaniach, miasto nie jest zobowiązane do prowadzenia działań w zakresie ochrony zdrowia. Na terenie Darłowa to zadanie realizuje Szpital Powiatowy w budynku przy ul. Królowej Jadwigi. Jednak ilość potrzebujących daleko wykracza poza możliwości tego podmiotu. Stąd opłacanie dodatkowo od 7 lat rehabilitacji przez Miasto jest jednoznacznym przesłaniem: osobom potrzebującym należy pomóc.

image_pdfPobierz stronę do PDF
Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner