Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

img 0968 1 768x512

Nabór na stanowisko ratownika wodnego

Praca na umowę zlecenie do 31 sierpnia 2023 r.

Zapewniamy:

  • zakwaterowanie dla osób spoza gminy i miasta Darłowo,
  • wynagrodzenie: od 5828 zł NETTO / m-c (na rękę)

    Kandydaci powinni spełniać kryteria określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U.2022.147).

Art. 15a. Ratownikiem wodnym może być osoba, która:

1) posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich;

2) posiada co najmniej jedną z innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym, o którym mowa w art. 2 pkt 4, do prowadzenia działań ratowniczych wymienionych w art. 13;

3) spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2053) dla lekarza systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, pielęgniarki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, ratownika medycznego realizujących doskonalenie zawodowe lub ratownika;

4) jest zatrudniona lub pełni służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub jest członkiem tego podmiotu.

Wymagane dokumenty:

  • podanie o pracę oraz CV (wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych),
  • kopia zaświadczenia o ukończeniu i złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym szkolenia ratowników wodnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym,
  • kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu i złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  • kopia legitymacji członkowskiej potwierdzająca przynależność lub dokument potwierdzający członkostwo w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego,
  • kopia dokumentów potwierdzająca posiadane doświadczenie w wykonywaniu i pełnieniu obowiązków ratownika wodnego na akwenie otwartym,
  • kopia dokumentów potwierdzająca posiadane uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym.

Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Darłowie, Referat Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 1 lub drogą elektroniczną na adres: m.cybulska@darlowo.pl.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby deklarujące chęć zatrudnienia na cały sezon.

image_pdfPobierz stronę do PDF
Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner