Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

zach calość

Mówili o przebudowie wejścia do portu

8 grudnia w Urzędzie Miejskim w Darłowie odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie planów Urzędu Morskiego w Szczecinie, dotyczących przebudowy falochronów w Porcie Darłowo.

W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy burmistrza Darłowa oprócz przedstawicieli miasta uczestniczyli pracownicy Urzędu Morskiego na czele z dyrektorem Wojciechem Zdanowiczem, przedstawiciele stacji pilotów morskich, zarząd Portu Morskiego Darłowo, użytkownicy portu oraz Biuro Projektowe „Projmors” z Gdańska. Zaprezentowane zostały szczegóły projektu, który zakłada m.in. przebudowę z rozbudową falochronu wschodniego i zachodniego, które zostaną wyposażone m.in. w barierkę ochronną. Dodatkową nową konstrukcją hydrotechniczną ma być wewnętrzna ostroga przy falochronie zachodnim. Parametry torów wodnych (podejściowy od strony morza i wewnątrz portu) mają pozostać na dzisiejszych parametrach. Nieco kontrowersji wzbudziło zawężenie „światła” wejścia do portu kosztem wzmocnienia głowic. Zaproponowano rezygnację z niektórych rozwiązań, które pozwolą zmniejszyć zawężenie. Na prośbę samorządu ustalono, że zostaną wyeksponowane historyczne elementy falochronów: repery z datami inwestycji (falochron zachodni 1879 rok i 1963 rok) oraz gwiazdoblok „Xaver”.

Dostęp do portu Darłowo stanowi infrastruktura, w skład której wchodzą falochrony (wschodni – 416 m oraz zachodni – 351 m), awanport, ostroga zachodnia (203,5m), tor podejściowy od strony morza, tor wodny wewnątrz portu wraz z obrotnicą statków.

Zasadniczy element stanowią falochrony, budowle wzniesione ponad 120 lat temu!. Wymagają one pilnej interwencji, gdyż ich katastrofa budowlana spowoduje zamknięcie portu. Port Darłowo jest „żywym portem”. Działają tu firmy realizujące przeładunki handlowe, zajmujące się rybołówstwem oraz coraz bardziej aktywną formą tj. turystyką morską. Duże zainteresowanie portem wykazują także potencjalne firmy związane z Offshore Wind, czyli morskimi elektrowniami wiatrowymi.

Warunkiem podjęcia starań o sfinansowanie tej inwestycji jest uruchomienie przez UE środków z Krajowego Programu Odbudowy. Wartość prac szacowana jest na ponad 220 mln zł. 

image_pdfPobierz stronę do PDF
Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner