Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

1716986617706

 „Między postępem, a uzależnieniem – FONOHOLIZM”

Uczniowie z klas 1-3 w  roku szkolnym 2023/2024 uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych nt.: „Między postępem, a uzależnieniem – FONOHOLIZM”.

Zajęcia były prowadzone przez wychowawców klas. Głównym celem tych warsztatów było zaznajomienie uczniów z problemami, które wynikają z nadmiernego korzystania                   z telefonów komórkowych oraz omówienie i wzmacnianie pozytywnych zachowań w tej dziedzinie.

Warsztaty te obejmowały dwa spotkania. Pierwsze warsztaty dotyczyły zjawiska fonoholizmu oraz wspierania czynników chroniących przed nadmiernym korzystaniem                  z telefonów komórkowych. Drugie warsztaty obejmowały dziedzinę z zakresu higieny cyfrowej oraz zagrożenia wynikające z korzystania ze smartfonów. Cyberprzemoc.

Uczniowie z zaangażowaniem i chęcią przystąpili do pracy. Oglądali filmy edukacyjne, wykonywali zadania w kartach pracy oraz przygotowali plakaty dotyczące bezpieczeństwa w sieci.

Po tych warsztatach oczekuje się, że uczniowie ograniczą nadmierne korzystanie                z telefonów. Zajęcia zwiększyły świadomość młodzieży na temat zagrożeń wynikających                 z korzystania z telefonów. Uczniowie również nabyli umiejętności rozpoznawania problemu      u siebie i w otoczeniu. Zrozumiały, jak można ciekawie spędzić czas wolny i rozwijać swoje pasje bez wykorzystywania urządzeń cyfrowych.

Pedagog szkolny: Edyta Filewicz

image_pdfPobierz stronę do PDF