Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

messenger creation cd9b3974 52b5 4c9f 93a7 beccb21e8e1e

Kolejny cykl zajęć profilaktycznych za nami!

W Szkole Podstawowej nr 3 w Darłowie realizowany był Program UNPLUGGED. Jest to Europejski Program Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych. W miesiącu maju 2023 r. zajęcia były prowadzone w klasie 7A przez p. Edytę Filewicz i p. Annę Lichańską, w klasie 7B program realizowały p. Paulina Wojciechowska oraz p. Paulina Chmielarz. W bieżącym roku szkolnym program był kontynuowany w klasach ósmych przez pedagoga szkolnego p. Paulinę Wojciechowską oraz psychologa szkolnego p. Paulinę Chmielarz.
UNPLUGGED jest szkolnym programem zapobiegania problemom związanym z używaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież, opartym na modelu wszechstronnego wpływu społecznego, adresowanym do uczniów w wieku 12–14 lat. Treści programu ukierunkowane są na odroczenie pierwszych prób sięgania po substancje psychoaktywne. Bardzo ważnym komponentem programu jest interaktywność – młodzież poprzez własne spostrzeżenia, obserwacje i wnioski weryfikuje dotychczasowe własne przekonania i wyobrażenia oraz nabywa umiejętności społeczne (między innymi asertywność).
Podczas zajęć profilaktycznych na terenie szkoły zrealizowano 12 bloków tematycznych, gdzie poruszano takie aspekty jak : krytyczne myślenie, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, myślenie twórcze, samoświadomość, empatia, umiejętność budowania relacji, skuteczne porozumiewanie się, radzenie sobie z emocjami, przekonania normatywne. Za pomocą wykładów oraz pogadanek uwrażliwiano uczniów na zagrożenia związane z substancjami psychoaktywnymi oraz ich skutkami. W czasie realizacji programu uczniowie wypełniali, indywidualnie otrzymane, zeszyty ćwiczeń. Udoskonalano także umiejętności współpracy w małych grupach, podejmowano działania pozwalające na budowanie spójności zespołu klasowego. Wykorzystywano metody aktywizujące takie jak drama oraz scenki sytuacyjne.
Program spotkał się z pozytywnymi opiniami wśród uczniów.

Przewidziana jest dalsza realizacja programu UNPLUGGED.

Pedagog i psycholog szkolny :
Paulina Wojciechowska i Paulina Chmielarz

image_pdfPobierz stronę do PDF
Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner