Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

blurred g6f755090b 1920

Dodatek gazowy 2023 – komu przysługuje i gdzie złożyć wniosek?

Refundacja poniesionych w 2023 r. kosztów podatku VAT dotyczy gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego.

Zwrot przysługuje tym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

  • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód
z 2021 r. 

W przypadku wniosków złożonych po raz pierwszy od 1 sierpnia 2023r. do 29 lutego 2024 r. dochód z 2022r.

Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

Jak otrzymać dodatek do gazu:

  • o refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023,
  • wnioski składa się zgodnym z miejscem zamieszkania,
  • warunkiem przyznania refundacji jest wpis źródła ogrzewania  do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do 21.12.2022r.
  • do wniosku należy dołączyć fakturę, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty
  • wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku,
  • obsługą dodatku gazowego dla gospodarstw domowych zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie,
  • wnioski w tradycyjnej formie można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie ul. o. D. Tynieckiego 20 tel. kontaktowy: 94 314 6776
  • przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji – informacja o rozstrzygnięciu sprawy zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej zamieszczony we wniosku

Zachęcamy do załatwiania spraw przez profil zaufany pod tym linkiem [icon name=”up-right-from-square” prefix=”fas”]

Wzór wniosku

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Wniosek o refundację jest dostępny stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Obecnie trwają prace nad zmianą ustawy. Dokładne informacje zostaną zamieszczone na stronie po ich opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

image_pdfPobierz stronę do PDF
Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner