Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

img 9823

Opinie radnych: długa lista inwestycji

Darłowscy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok. Zatwierdzili tym samym długą listę inwestycji, których łączna wartość przekroczy 35 milionów złotych.

Gdy w grudniu ubiegłego roku pisaliśmy o założenia budżetowych miasta, wszystkie prezentowane dane były jedynie projektem. Dziś, już po jednomyślnym głosowaniu radnych, można mówić o zatwierdzonym budżecie miasta na 2024 rok.

Warto więc przypomnieć jego najważniejsze założenia. Ogólna kwota planowanych dochodów budżetowych przekracza 106 milionów złotych, a łączne wydatki ustalono na ponad 124 miliony złotych. Oznacza to deficyt w kwocie 17,6 miliona złotych, który będzie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich. Miasto nie posiada dziś żadnego zadłużenia, a blisko 30 procent wszystkich wydatków przeznaczonych będzie w przyszłym roku na rozwój miejskiej infrastruktury.

Blisko 7 milionów złotych miasto wyda w tym roku na modernizację oczyszczalni ścieków, gdzie prace rozpoczęły się już w 2022 roku. To inwestycja wieloletnia, która ma poprawić wydajność oczyszczalni szczególnie w okresie letnim i podnieść jej parametry środowiskowe. Zakończenie wszystkich prac unowocześniających planowane jest na przełomie III i IV kwartału 2024 roku. Również około 7 milionów złotych miasto przeznaczy na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz deszczowej dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w rejonie Alei Jana Pawła II w Darłówku Wschodnim.

Kolejna ważna inwestycja to budowa nowej magistrali wodociągowej. Jej zupełnie nowa nitka za blisko 4 miliony złotych ma powstać we wschodniej części miasta od stacji uzdatniania wody aż do ulicy świętej Gertrudy. Pozwoli to na wyeliminowanie tak uciążliwych awarii pojawiających się w tej części miasta.

Zapisano też pieniądze na przebudowę zabytkowego wnętrza kwartału ulic na zapleczu pierzei ul. Powstańców Warszawskich w śródmieściu Darłowa To projekt, na który podobnie jak w przypadku wymienionych wyżej miasto zdobyło dofinansowanie z programu Polski Ład.

Miłośników atrakcji wzbogacających ofertę miasta w zakresie aktywnego wypoczynku z pewnością ucieszy projekt rozbudowy skateparku na Wyspie Łososiowej. Miasto zaplanowało też inwestycje zlokalizowane na terenach zielonych między ulicą Morską a kanałem portowym, gdzie powstanie pumptruck, czyli tor do jazdy na  rowerach i hulajnogach. Zmienić ma się również otoczenie pobliskiego stawu.

Będą budowane też nowe drogi: ul. Bałtycka za blisko 2 miliony złotych, ulicy Spokojna za 1,2 mln złotych i ul. Zacisze za 1,15 mln złotych. Znalazły się też zapisy pozwalające przygotować dokumentację techniczną pod budowę nowego chodnika wzdłuż ulicy Lotników Morskich oraz  chodnika wzdłuż ulicy Chopina, który poprowadzi na nowy cmentarz.

Jednym z pilnych wydatków jest naprawa dachu Przedszkola nr 2, gdzie dodatkowo mają pojawić się panele fotowoltaiczne.

W roku 2024 prowadzone będą również prace w dwóch darłowskich świątyniach. W największym kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Darłowie realizowane będą aż dwa projekty: renowacja i konserwacja ścian Grobowej Kaplicy Książęcej (ponad 350 tys. zł) oraz konserwacja elewacji zakrystii oraz książęcych sarkofagów (500 tys. zł). W kościele św. Gertrudy zaplanowano remont i konserwację pokrycia dachowego (340 tys. zł). Pieniądze na prace w świątyniach pochodzą z programu Polski Ład.

Które z tegorocznych planów inwestycyjnych są najważniejsze? Opinie radnych:

13 19

Czesław Woźniak: Wielu mieszkańców ucieszyło się z inwestycji na największym placu zabaw przy ulicy Wieniawskiego. W tym roku staną tam kolejne nowe zabawki. Będzie to miejsce jeszcze bardziej przyjazne rodzinom. Na ulicy Wieniawskiego inwestujemy w setkach tysięcy, natomiast w milionach inwestujemy w skali całego miasta. 18 milionów przeznaczyliśmy na gospodarkę wodno-kanalizacyjną. Nowy wodociąg będzie receptą na awarie i niedoskonałości starej sieci. Z kolei dzięki uzbrojeniu nowych terenów pod przyszłe inwestycje pobudzimy rozwój całego Darłowa. Pojawią się nowi inwestorzy.

15 13

Jerzy Maciąg: W tym roku planowane jest zakończenie modernizacji oczyszczalni ścieków. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że z punktu widzenia całego miasta, to niezwykle kosztowna, ale i niezwykle istotna inwestycja. Z pozostałych tematów najbardziej cieszą mnie plany dotyczące ulicy Morskiej. W budżecie zabezpieczone są pieniądze na uporządkowanie terenu wokół stawu, a także na wybudowanie toru do jazdy na rowerach i hulajnogach.  Warto dodać, że za sprawą Zarządu Dróg Wojewódzkich przebudowana będzie też ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Morskiej. Tereny między Darłowem a Darłówkiem będą lepiej skomunikowane, zyskają też nowe funkcje i dużo lepszy wygląd.

22 8

Dorota Podgórska: Lista tegorocznych inwestycji jest bardzo długa i opiewa na blisko 35 milionów złotych. Oprócz inwestycji drogowych czy wodociągowych bardzo ważne są również projekty społeczne. Liczę na to, że uda się zrealizować plan uruchomienia przychodni w porozumieniu ze Szpitalem Powiatowym. Warto też zwrócić uwagę na to, że miasto przeznaczy w tym roku aż 120 tysięcy na rehabilitację seniorów. Dobrze, że w planie wydatków znalazły się pieniądze na monitoring miejski. To bardzo ważny projekt z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców i walki z aktami wandalizmu.

17 9

Andrzej Herdzik: Najważniejsze zadania na ten rok to nowa magistrala wodociągowa wschodnia, zakończenie modernizacji oczyszczalni ścieków i uzbrojenie terenów przy Alei Jana Pawła II. To wielomilionowe projekty, które wpłyną na rozwój miasta w tym roku i w kolejnych latach. Nie zapominam też o mniejszych, ale równie ważnych sprawach, jak choćby uporządkowanie terenu placu zabaw przy ulicy Rynkowej. Wiem, że mieszkańcy liczą też na dodatkowe miejsca postojowe w pobliżu centrum. Wspierałem i będę wspierał cenne inicjatywy zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego.

19 11

Janusz Sokoliński: Najważniejsze, że w tegorocznym budżecie są pieniądze na budowę ulicy Spokojnej i ulicy Zacisze. Poprawa infrastruktury drogowej jest niezwykle ważna, dlatego też są plany przygotowania dokumentacji pod budowę kolejnych dróg w skali całego miasta. Zabezpieczone są również pieniądze na przebudowę zjazdu z Alei Wojska Polskiego przy bloku numer 8, co istotnie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Z tematów społecznych najważniejsza jest walka o poprawę stanu służby zdrowia. Otwarcie nowej przychodni to priorytet dla całej rady.  

7 32

Krzysztof Cybulski: Jeden z priorytetów to drogi. Wszystkich kierowców z pewnością ucieszy nowa nakładka asfaltowa na ulicy Żeromskiego. Wreszcie doczekamy się remontu i to jeszcze wiosną. Tam, gdzie nie zaplanowano gruntownych remontów czy przebudowy z pewnością pojawią się ekipy uzupełniające ubytki. Z pozostałych spraw najbardziej cieszy plan budowy nowej magistrali wodociągowej, zagospodarowanie parku przy ulicy Morskiej i projekt budowy ścieżki rowerowej po zachodniej stronie kanału z mostem nad Grabową. Z tematów zgłaszanych przez mieszkańców, uporządkowanie podwórka przy ul. Bogusława X, za kościołem św. Jerzego.

9 29

Renata Potomska: W skali całego miasta jedną z najważniejszych inwestycji jest nowa magistrala wodociągowa. Dziś, podobnie jak inni odczuwam skutki awarii, co nie tylko staje się coraz bardziej uciążliwe, ale również podnosi koszty utrzymania miasta. Wkrótce to się zmieni. Jeżeli chodzi o inne aspekty funkcjonowania Darłowa, cieszę się, że utrzymujemy projekty prospołeczne typu rehabilitacja dla seniorów, na którą zwiększyliśmy środki. Bardzo ważne, że miasto wychodzi naprzeciw oczekiwaniom starszych mieszkańców i realizuje takie projekty jak klub seniora, wspiera organizacje emerytów i rencistów, klub pioniera i wiele innych. To dobrze ulokowane pieniądze.

11 26

Dariusz Ziółkowski: Lista planowanych inwestycji miejskich jest bardzo długa. Wiem, że w ostatnich miesiącach wszystkich ucieszyły remonty chodników i drobne naprawy nawierzchni w centrum miasta. Te prace będą kontynuowane w wielu miejscach, między innymi na ulicy Wałowej. Z pozostałych inwestycji najbardziej potrzebne są te podnoszące turystyczną atrakcyjność miasta. Poza inwestycjami w drogi czy wodociągi bardzo ważne są inwestycje w ludzi. Dlatego cieszy mnie każda złotówka przekazywana dla klubów sportowych, które powinny przygotować jak najszerszą ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży. To doskonale ulokowane środki.

5 30

Mirosław Jabłoński: W budżecie znalazł się jeden z moich wniosków dotyczący oświetlenia i dokumentacji technicznej budowy ulicy kardynała Ignacego Jeża. To krótki, ale ważny odcinek, dla wielu mieszkańców to skrót prowadzący do szkoły, a dziś nie ma tu ani oświetlenia ani odpowiedniej nawierzchni. Z pozostałych projektów drogowych bardzo cieszy  budowa ulicy Bałtyckiej. Dalej mogę wymienić uporządkowanie parku przy ulicy Morskiej. Rada Osiedla Centrum której przewodniczę będzie się starała, aby również swoje siły i fundusze przeznaczyć na poprawę estetyki i funkcjonalności tego obszaru.

3 37

Bożena Magier: Moje priorytety to poprawa dostępności do lekarza pierwszego kontaktu i poprawa dostępności do gabinetu RTG. Dlatego tak ważne są wszystkie inicjatywy w zakresie ochrony zdrowia, takie jak utworzenie nowej przychodni. Cieszę się, że w projekcie budżetu są pieniądze na dokumentację techniczną nowego budynku komunalnego wielorodzinnego. Poprawa w zakresie polityki mieszkaniowej miasta jest niezwykle istotna. Równie ważna jest budowa nowych dróg lokalnych, dlatego warto podkreślić, że w budżecie jest kilka milionów złotych na nowe drogi, jak Bałtycka, Spokojna czy Zacisze oraz na przygotowanie dokumentacji technicznej pod budowę kolejnych.

25 5

Ewa Madalińska-Marciniak: W skali okręgu, najbardziej cieszy projekt przygotowania dokumentacji technicznej pod budowę nowego chodnika prowadzącego wzdłuż ulicy Chopina. To pierwszy krok do stworzenia w przyszłości bezpiecznego dla wszystkich dojścia do nowego cmentarza. W tegorocznych środkach na meliorację znalazł się rów przy ulicy Kurpińskiego. Bezwzględnie wymaga on oczyszczenia. W budżecie na 2024 rok zaplanowano jedynie drobne naprawy ulicy Wybickiego, ale w przyszłości nie unikniemy tematu budowy tej drogi. Z tych największych inwestycji najważniejsza jest oczyszczalnia i nowa magistrala wodociągowa. Po wybudowaniu nowej nitki wodociągu wreszcie będzie można pomyśleć o wiecznie rozkopywanej dziś ulicy Szymanowskiego.  

23 7

Roman Dudziński: Zacznę od spraw najbliższych mieszkańcom mojego okręgu. W tym roku planowane jest dokończenie utwardzenia dróg dojazdowych do garaży przy ulicy Sowińskiego. Planowana jest również przebudowa wjazdu znajdującego się między blokami Wyspiańskiego 5 a Wojska Polskiego 8. Bardzo mi bliski jest temat modernizacji w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej poprzez założenie fotowoltaiki i pomp ciepła. Pozwoli to na odcięcie się od poboru gazu i energii elektrycznej z zewnątrz przy wytwarzaniu ciepła W efekcie unikniemy podwyżek cen dla mieszkańców podłączonych do systemu grzewczego MPEC. Bardzo ważne w sprawach społecznych jest utworzenie nowej przychodni.

27 5

Paweł Breszka: W skali miasta inwestycja numer jeden to modernizacja oczyszczalni ścieków. Liczę na to, że wszystkie wielomilionowe projekty wodno-kanalizacyjne uda się zrealizować bez przeszkód. W skali osiedla najważniejszy jest dla mnie projekt nowej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Lotników Morskich. Bezpieczeństwo osób korzystających z jedynego połączenia drogowego Darłowa z Darłówkiem Zachodnim to dla mnie priorytet. Dlatego tak ważne jest, by po przygotowaniu projektu technicznego szukać pieniędzy na jego realizację. Liczę też na to, że miasto będzie kontynuowało prace nad pozyskaniem funduszy na budowę drogi pieszo-rowerowej z mostem nad rzeką Grabową, co połączyłoby miasto od strony zachodniej z nowym portem i dalej z ulicą Nadmorską.

sony dsc

Zbigniew Grosz: Oczywiście w skali całego miasta bardzo ważna jest modernizacja oczyszczalni ścieków, ale dla mnie priorytetem jest ulica Szarych Szeregów. W ubiegłym roku opracowywano dokumentację techniczną budowy tej drogi. W tym roku prowadzone będą dalsze prace koncepcyjne związane z rozwinięciem tego projektu. Po ich zakończeniu mam nadzieję, że wreszcie jak najszybciej będzie można przystąpić do realizacji tej inwestycji. Cieszy fakt, że aż lista tegorocznych wydatków inwestycyjnych jest bardzo długa, a warto przypomnieć, że miasto realizuje też dużo innych projektów, w tym projektów społecznych.

21 11

Krystyna Różańska: Rozwój terenów zielonych ulokowanych pomiędzy ulica Morską a Kanałem Portowym w Darłowie.   Teren ten może stać się wizytówka miasta i powrotem do przeszłości mieszkańców Darłowa, którzy wspominają dawny park (z alejkami, klombami, ławkami, uporządkowanym stawem). Miejsce to,  jest drogą do morza i na pewno wzbudzi podziw turystów, którzy nie będą chcieli wędrować bulwarem nad rzeką czy też chodnikiem przy ulicy. Zależy mi też na zieleni miejskiej, na darłowskiej starówce, na ukwieconym deptaku z mostem na Wieprzy. Bardzo ważne są również inwestycje w edukację młodzieży i  kulturę miejską.

image_pdfPobierz stronę do PDF
Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner