Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Fot. Radosława Kolańskiego / Kierunek Darłówko

Darłowo szykuje się do utworzenia bazy serwisowej dla morskich farm wiatrowych

Darłowo to trzeci port na środkowym wybrzeżu, po Ustce i Łebie, w którym w przyszłości mają powstać bazy serwisowe dla morskim farm wiatrowych. W ramach rewizji Krajowego Planu Odbudowy wpisano ponad 200 mln zł na przebudowę falochronów w tym porcie. Ponieważ gotowa jest już większość dokumentów prace mogą rozpocząć się jeszcze pod koniec tego roku. Inwestycja łącznie ma kosztować 200 mln zł.

Warto dodać, że podobna inwestycja ma się rozpocząć w przyszłym roku w Ustce. W Łebie, w ramach KPO zostanie pogłębiony tor wodny i powstanie nowy basen portowy.

Modernizacja wejścia do portu morskiego w Darłowie to nowa inwestycja wpisana w Krajowy Program Obudowy w tym roku.

“Strona polska wnosi o poszerzenie zakresu inwestycji “Budowa infrastruktury terminalowej offshore” o przedsięwzięcie pod nazwą >Przebudowa falochronów w Porcie Darłowo wraz z poprawą warunków falowania wewnątrz basenu poprzez budowę nowych obiektów hydrotechnicznych<” – czytamy w rewizji Krajowego Programu Odbudowy, dokumencie, który w kwietniu tego roku poddany zostanie konsultacjom społecznym.

Trzy terminale serwisowe dla morskiej energetyki wiatrowej, które będą stanowić kluczową infrastrukturę obsługującą instalacje morskie, powstaną w portach w Łebie, Ustce i Darłowie.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie Falochronu Zachodniego w Darłowie. Zmodernizowany falochron będzie o szerokości nadbudowy od 17,00 do 18,00 metrów i łącznej długości całkowitej 356 metrów bieżących. Konstrukcję falochronu stanowić będzie gródź wykonana ze ścianki szczelnej zwieńczona żelbetową nadbudową zabezpieczoną od strony odmorskiej narzutem kamiennym.

W ramach zadania planowana jest również budowa ostrogi zabezpieczającej przed falowaniem w porcie Darłowo. Inwestycja ma na celu zabezpieczenie istniejących nabrzeży.

Tomasz Bobin, sekretarz miasta Darłowo i delegat Związku Miast i Gmin Morskich przyznaje, że samorząd jest gotowy na uruchomienie centrum serwisowego morskich farm wiatrowych.

Mamy gotowe tereny w zachodniej części portu, które w przyszłości będą idealnie nadawać się pod bazy serwisowe” – wyjaśnia Bobin. “Obecnie przygotowujemy zmiany w planach przestrzennych, które pozwolą na tego rodzaju inwestycje. Poza tym pojawiają się już u nas firmy związane z morską energetyką wiatrową zainteresowane działalnością w darłowskim porcie. Oczywiście cały czas mówimy o Darłowie jako porcie serwisowym a nie instalacyjnym. Wiem, że Urząd Morski w Szczecinie prowadzi już szeroko zakrojone prace przygotowawcze związane z przebudową falochronów.”

Inwestycja w Darłowie ma znaczny stopień przygotowania do realizacji. Do początku lutego 2024 roku wykonano projekt koncepcji przebudowy falochronów wraz z nową ostrogą, projekt robót geologicznych dla trzech obiektów hydrotechnicznych wraz z decyzjami zatwierdzającymi i zatwierdzono analizę nawigacyjną. Harmonogram zakłada uzyskanie pozwolenia na budowę w maju 2024 roku, zakończenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych w październiku 2024 roku i realizację robót budowlanych od listopada 2024 roku do maja 2026 roku.

Uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie planowane jest w czerwcu 2026 roku. Inwestycja ma kosztować łącznie 200 mln zł.

Hubert Bierndgarski (portalmorski.pl)

 

image_pdfPobierz stronę do PDF
Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner