Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Masz pytanie? Zadzwoń:  +94 355 1241

O ewidencji

1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni.

Nie masz dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie gminy osobiście lub listownie.

Pobierz deklarację, wydrukuj, wypełnij i dostarcz do ratusza

Wzory deklaracji

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz A (.pdf)

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz B (.pdf)

Przykłady wypełnionych deklaracji

Wypełnioną deklarację możesz wydrukować, wypełnić w domu i dostarczyć gotową do Biura Podawczego Urzędu Miejskiego w Darłowie w godzinach pracy ratusza. Wydrukowane kwestionariusze pobierzesz także bezpłatnie w urzędzie przy pl. Tadeusza Kościuszki 9.

W jakim celu te informacje są zbierane?

Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której gmina będzie mogła kreować politykę walki ze smogiem. Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. W bazie znajdą się docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW.