Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Będą dla seniorów darmowe usługi rehabilitacyjne

Miasto Darłowo w roku ubiegłym w ramach polityki zdrowotnej zrealizowało „Program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych   z   zakresu   rehabilitacji   leczniczej wśród seniorów 60+ mieszkańców Miasta Darłowo”. W roku 2019 z tej formy rehabilitacji skorzystało 458 seniorów. Mieli oni pożytek z następujących rodzajów zabiegów świadczonych w ilości: krioterapia- 567, laser-1502, ultradźwięki-905, magnetronie-760, prądy diadynamiczne-20, prądy TENS-300, jonoforeza z żelem-50, galwanizacja-20, solux-20, elektrostymulacja -406. Na realizację tych świadczeń z budżetu miasta wydano 50 tys. złotych.                  W roku 2020 Arkadiusz Klimowicz- burmistrz Darłowa wysłał do zaopiniowania opracowany przez miasto Program Opieki  Zdrowotnej na lata 2020 i 2021 do Agencji Ocen Technik Medycznych  i Taryfikacji w Warszawie. Po pozytywnym zaopiniowaniu odbędzie się przetarg  na wykonywanie usług rehabilitacyjnych i rozpoczną się zabiegi.

Aby   zostać   zakwalifikowanym   do uczestnictwa   w   programie   należy   być mieszkańcem   miasta   w   wieku   powyżej 60   lat   oraz   posiadać   odpowiednie,   aktualne skierowanie lekarskie  wystawione   przez lekarza   rodzinnego   lub uprawnionego   lekarza   specjalistę.

L. Walkiewicz

image_pdfPobierz stronę do PDF
Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner