Uwaga! Ze względu na trwające prace modernizacyjne, na stronie mogą pojawić się błędy w działaniu.
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

sprzedaz wegla

Zakup preferencyjny paliwa stałego dla mieszkańców Darłowa

Gmina Miasto Darłowo przystąpiła do organizacji sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie. W chwili obecnej trwają uzgodnienia związane z zawarciem umowy z dostawcą węgla, jego sposobem dystrybucji oraz przygotowaniem niezbędnych formalności dla prawidłowej realizacji tego zadania.

W związku z powyższym z dniem 14 listopada 2022 roku rozpoczynamy nabór wniosków o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych.

Wnioski dotyczące zakupu węgla  do 31 grudnia 2022 roku, w ilości do 1,5 tony, dostępne będą w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Darłowie lub do wydruku z pliku poniżej

Wypełnione wnioski można złożyć w wersji:

  • papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Darłowie, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, wtorek, środa 7.00 – 15.00, czwartek 7.00- 16.00, piątek 7-14

. Kto i kiedy może złożyć wniosek?

  • Wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla,
  • Gospodarstwo domowe prowadzone jest na terenie Gminy Miasto Darłowo,
  • Uprawnionymi do zakupu węgla po preferencyjnej cenie będą gospodarstwa domowe, które otrzymały dodatek węglowy lub pozytywnie rozpatrzony wniosek o wypłatę dodatku węglowego lub jeśli nie złożono wniosku o wypłatę dodatku węglowego, dokonano zgłoszenia lub wpisania pieca na węgiel jako głównego źródła ogrzewania w CEEB  
  • Wnioskodawca ani żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę  w ilości  co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 1. ustawy
  • Jedno gospodarstwo domowe może zakupić maksymalnie 1,5 tony węgla do 31 grudnia 2022 r. Kolejne 1,5 tony będzie można zakupić w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku. Cena węgla w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 2000 zł brutto za tonę. 

Złożone wnioski będą podlegały weryfikacji. W przypadku błędów Urząd wezwie wnioskodawcę do ich poprawienia.

Po otrzymaniu informacji z Urzędu Miejskiego w Darłowie o pozytywnym rozpatrzeniu
wniosku o zakup preferencyjny węgla  należy dokonać opłaty. Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Darłowie lub na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie:

PKO BP SA nr 88 1020 2791 0000 7502 0246 8387

w tytule zapłaty należy podać: „zapłata za węgiel” oraz imię, nazwisko i adres osoby,
za którą uiszczana jest zapłata za węgiel.

Szczegółowe informacje:

  • Z zakresu: miejsca składowania i odbioru węgla; terminów i trybu jego dystrybucji oraz wszelkie inne dane, niezbędne do realizacji powyższego przedsięwzięcia – zostaną przekazane do publicznej wiadomości po zawarciu umowy z firmą, która zajmować się będzie dystrybucją węgla w imieniu Gminy Miasta Darłowo, co nastąpi w możliwie szybkim czasie.
  • W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr .tel 094-355-1221

Aktualizacja – 24.11.2022 r.

Gmina Miasto Darłowo oczekuje pierwszego transportu z węglem. Niebawem przyjadą dwa transporty z węglem – łącznie będzie to 75 ton.
Do tej pory złożono 68 wniosków o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych. O tym kiedy mieszkańcy będą mogli odebrać węgiel poinformują pracownicy. 
Dystrybucją zajmą się Pomorskie Składy Opałowe, przy ul. Wyspiańskiego w Darłowie – rampa PKP.
Mieszkańcy dalej mogą składać wnioski dotyczące zakupu węgla do 31 grudnia 2022 roku. Cena węgla w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 2000 zł brutto za tonę. 

Aktualizacja – 28.11.2022 r.

Od dnia 14 listopada 2022 r. można składać wnioski o zakup węgla po cenach preferencyjnych. Wnioski dostępne są w Biurze Interesantów Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Węgiel w cenie 2 tys. brutto mogą kupić osoby, które są uprawnione do otrzymania dodatku węglowego. Po złożeniu wniosku o węgiel należy czekać na telefoniczną informację z Urzędu. Gdy Państwa wniosek zostanie pozytywnie zweryfikowany otrzymacie informację o konieczności zgłoszenia się do pokoju nr 30 w Urzędzie Miejskim w  Darłowie. Następnie można dokonać opłaty  wyłącznie gotówką w kasie i otrzymać fakturę. Decydując się na opłatę przelewem –  faktura będzie dostępna na następny dzień roboczy.

Ważne:
1. Cena węgla: 2 tys. zł.
2. Lokalizacja składowiska Wyspiańskiego: RAMPA PKP 76-150 Darłowo

3. Odebrać węgiel będzie można po okazaniu dokumentu tożsamości i faktury.
4. Do powyższej ceny nie wlicza się kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania do gospodarstwa domowego (art. 5 ust. 3 Ustawy). Istnieje możliwość transportu przez firmę obsługującą sprzedaż, po indywidualnym ustaleniu kwoty transportu.
5. Wnioskodawca ma możliwość samodzielnego odbioru węgla ze składu. W tym przypadku należy zagwarantować sobie, środek transportu, na który zmieści się całe zamówienie. Nie dopuszczamy odbioru węgla w częściach.
6. Nie ma możliwości dzielenia zamówienia na części.
7. Telefon kontaktowy ze Składem Opału: 94314 42-35 lub 607157702 (skład  opału jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-15:00)
8. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 881-567-764

Kasa Urzędu Miasta jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-10:00 oraz od 11:00-14:00

Wyświetlenia:247
image_pdfPobierz stronę do PDF
Cookie Consent with Real Cookie Banner