Uwaga! Ze względu na trwające prace modernizacyjne, na stronie mogą pojawić się błędy w działaniu.
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

clipboard01 3

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Wczoraj w godzinach popołudniowych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji święta zawodowego odbyło się uroczyste spotkanie pracowników pomocy społecznej z przedstawicielami samorządu – zastępcą burmistrza p. Rafałem Nagórskim i kierownikiem referatu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego p. Zbigniewem Mielczarskim. W swoim wystąpieniu Pan Nagórski serdecznie podziękował za wypełnianie misji niesienia pomocy tym, którzy potrzebują solidarnej postawy wobec życiowych trudności oraz wymagają wsparcia w pokonaniu barier wykluczenia społecznego. Życzył, aby każdy dzień tej trudnej i odpowiedzialnej pracy przyniósł poczucie zadowolenia i motywację do podejmowania i osiągania wytyczonych celów. Wskazał, że za każdą decyzją przyznającą świadczenie, odwiedziny w domu u osób samotnych kryje się człowiek, któremu przez cały rok pracownicy socjalni ofiarują swoją szlachetną służbę. Dlatego ta praca niech przynosi jak najwięcej satysfakcji, ludzkiej wdzięczności, przyjaźni i życzliwości.

Podczas spotkania kierownik MOPS-u odczytał gratulacje, jakie na jego ręce dzień wcześniej w Szczecinie dla darłowskich pracowników złożył wojewoda p. Zbigniew Bogucki.

Przypomnijmy, że oprócz wsparcia dla osób samotnych darłowski ośrodek między innymi wydaje decyzje administracyjne wspierające finansowo potrzebujących, prowadzi świetlicę „Bezpieczna Przystań”, realizuje program unijny „Seniorze trzymaj formę”, prowadzi klub dla osób o obniżonym poziomie intelektualnym „Niezapominajka”, zajmuje się Ukraińcami, realizuje rządowe programy węglowy i energetyczny, prowadzi komisję interdyscyplinarną. Tą służbę wykonuje załoga 38 pracowników, dla których wieeeelkie podziękowania.

Wyświetlenia:49
image_pdfPobierz stronę do PDF