ZACHODNIOPOMORSKA KARTA SENIORA I RODZINY

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego wspólnie z Gminami Województwa Zachodniopomorskiego  realizują Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. „Region dla Rodziny”.  W ramach tego Programu mieszkańcy Gmin otrzymują Zachodniopomorską Kartę Rodziny i Zachodniopomorską Kartę Seniora (rodziny z min. 2 dzieci oraz Seniorzy 60+). Posiadacz takiej karty (Rodzina lub Senior) może korzystać ze zniżek w miejscach, które te karty honorują. 

Karta umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu na terenie całego województwa zachodniopomorskiego.

Karty wydawane są bezpłatnie.

O Zachodniopomorską Kartę Seniora mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 60 lat, i zamieszkują na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Natomiast o Zachodniopomorską Kartę Rodziny mogą ubiegać się:

a)      rodzice prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci oraz dzieci (do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, dożywotnio w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności);

b)     rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem;

c)      rodzinne domy dziecka.

Przyznanie Karty następuje na podstawie wniosku złożonego w jednostce organizacyjnej Samorządu – tut. Urząd Miasta Darłowo. Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty jego złożenia. Odbioru Karty dokonuje się osobiście w miejscu złożenia wniosku o wydanie Karty.  Karty są ważne z dowodem osobistym. W przypadku dzieci uczących się, Karta Rodziny jest ważna z legitymacją szkolną, bądź studencką.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Zachodniopomorska Karta Seniora i Rodziny-  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, tel. 91 42 53 609 lub e-mail: rodzina@wzp.pl

Zachodniopomorska Karta Seniora – Urząd Miejski w Darłowie, pokój nr 8, tel. 94 314 22 23 do 26 wew. 230 lub e-mail: oss@darlowo.pl

Zachodniopomorska Karta Rodziny - Urząd Miejski w Darłowie, pokój nr 5, tel. 94 314 22 23 do 26 wew. 234 lub e-mail: oss@darlowo.pl

 

Wszystkie informacje znajdują się na stronie www.rodzina.wzp.pl  - tutaj również dostępne są wnioski o wydanie karty seniora i rodziny, wykaz miejsc gdzie honorowane są karty oraz wzory Porozumień dla nowych partnerów.

 

Dodatkowe informacje dostępne są w Regulaminie wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Seniora oraz Zachodniopomorskiej Karty Rodziny.


Do pobrania:

Porozumienie (wspólne dla Karty Seniora i Rodziny)– Wzór porozumienia pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a podmiotami.

 

Do pobrania- Zachodniopomorska Karta Seniora:

Regulamin - Regulamin wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Seniora.

Wniosek – Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora.

Katalog Ulg– Wykaz obowiązujących ulg oraz partnerów Programu.

 

Do pobrania- Zachodniopomorska Karta Rodziny:

Regulamin - Regulamin wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny.

Wniosek – Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny.

Katalog Ulg– Wykaz obowiązujących ulg oraz partnerów Programu.

Wyświetlono: 159

DrukujPobierz PDFKopiuj link Facebook Twitter

Zobacz również

Dane kontaktowe

Herb Darłowa

Adres:

Urząd Miejski w Darłowie

Plac Tadeusza Kościuszki 9

Darłowo 76-150

Kontakt:

tel.: +48 94 314 22 23 (do 26)

faks: +48 94 314 23 33

e-mail: poczta@darlowo.pl

Godziny pracy urzędu

w poniedziałki, wtorki i środy 7:00 do 15:00
w czwartki 7:00 do 16:00
w piątki 7:00 do 14:00

RODO

734456 odwiedzin

2 gości online

Powrót do góry