Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Media i Sztuka
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Odznaczenia kombatantów i awanse nauczycieli

Darłowo, 27 sierpnia 2010 roku

Na niedawnej sesji Rady Miejskiej burmistrz miasta Darłowo - Arkadiusz Klimowicz w asyście przewodniczącego Rady Miejskiej - Zbigniewa Grosza oraz przewodniczącego Miejsko - Gminnego Koła ZKRP i BWP - Kazimierza Kuligowskiego wręczył nadesłane przez Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Kombatanckie Krzyże Pamiątkowe - ZWYCIĘZCOM.

Otrzymali je: Józef Gibuła, Bolesław Głodowski, Czesław Jałoszyński, Kazimierz Kuligowski, Aleksander Nowik, Wacław Węgliński, Eugeniusz Wieczorek, Eugeniusz Wójcik oraz pośmiertnie Zygmunt Baranowski.

Jednocześnie wszyscy otrzymali honorowe dyplomy z treścią: „Wyrażamy głęboki szacunek i wdzięczność obrońcom i wyzwolicielom Ojczyzny z okazji 65 rocznicy historycznego zwycięstwa odniesionego w II wojnie światowej nad niemieckim najeźdźcom. Zasługi obrońców i wyzwolicieli Ojczyzny na trwałe pozostają w Narodowej pamięci".

Na tej samej sesji RM piątka nauczycieli: Mariola Makuch, Joanna Stefaniak (obie z Przedszkola nr 2), Małgorzata Marek ze SP nr 3, Marzena Starzyńska z ZS, Magdalena Jadczyszyn z ZSO po wcześniejszym egzaminie otrzymała awanse na nauczycieli mianowanych i złożyła ślubowanie o treści: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej".

 

L. Walkiewicz

Odznaczenia kombatantów i awanse nauczycieliOdznaczenia kombatantów i awanse nauczycieli

Zobacz nas na Facebook'u