Konkursy, granty

WYNIKI - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2019 r

Termin: do 2019-12-31

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku

ogłoszonego Zarządzeniem Nr OSS.0050.31.2019 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 3 stycznia 2019 r.

 

Zadanie 1 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej

 

Lp. oferty

Nazwa organizacji

Kwota wnioskowana przez organizację

Kwota proponowana przez Komisję

Konkursową

Decyzja Burmistrza Miasta Darłowo

1.

Miejski Klub Sportowy Darłovia Darłowo

160.000,00

160.000,00

 

160.000,00

2.

Uczniowski Klub Sportowy Orlik

 

10.000,00

0,00

0,00

Ogółem

160.000,00

 

Zadanie 2 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie siatkówki

 

Lp. oferty

Nazwa organizacji

Kwota wnioskowana przez organizację

Kwota proponowana przez Komisję

Konkursową

Decyzja Burmistrza Miasta Darłowo

1.

Klub Sportowy Stocznia Darłowo M&W

25.000,00

25.000,00

25.000,00

Ogółem

25.000,00

 

Zadanie 3 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie pozostałych dyscyplin sportu

 

Lp. oferty

Nazwa organizacji

Kwota wnioskowana przez organizację

Kwota proponowana przez Komisję

Konkursową

Decyzja Burmistrza Miasta Darłowo

1.

Uczniowski Klub Sportowy Ashihara Karate i Ju Jitsu

5.000,00

5.000,00

5.000,00

2.

Klub Kolarski Ziemia Darłowska

44.500,00

27.000,00

27.000,00

3.

Akademia Sportu Kimura Darłowo

 

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.

Pływacki Uczniowski Klub Sportowy Neon

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.

Klub Bokserski ?Kontra" Darłowo

3.999,00

3.999,00

3.999,00

Ogółem

44.999,00

oss