Konkursy, granty

WYNIKI - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku

Termin: do 2019-12-31

 

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo

w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku ogłoszonego Zarządzeniem Nr OSS.0050.29.2019 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 2 stycznia 2019 r.

 

Lp. oferty

Nazwa organizacji

Kwota wnioskowana przez organizację

Kwota proponowana przez Komisję

Konkursową

Decyzja Burmistrza Miasta Darłowo

1.

Darłowskie Centrum Wolontariatu

63.000,00

63.000,00

63.000,00

Ogółem

63.000,00

oss