Aktualności

Światowy Dzień Krwiodawcy

Informujemy, iż dnia 14 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawstwa. Celem inicjatywy jest zachęcenie do oddawania krwi oraz zwiększenia świadomości opinii publicznej o potrzebie oddawania krwi regularnie przez cały rok. Przetaczanie krwi oraz stosowanie preparatów krwiopochodnych corocznie ratuje życie milionom ludzi. W wielu krajach zapotrzebowanie na krew w znacznej mierze przekracza dostępne zasoby, w związku z czym jedyną możliwością pozyskania materiału o odpowiedn...

Czytaj dalej ...

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji- "Doskonalenie technik pływackich darłowskiej młodzieży"

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817 t. j.) Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć    10 000 złotych, a...

Czytaj dalej ...

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji- "Bezpieczne i Aktywne Ferie dla najmłodszych"

W dniu 20 stycznia br. do Urzędu Miejskiego w Darłowie wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. "Bezpieczne i Aktywne Ferie dla najmłodszych" złożona przez Darłowskie Centrum Wolontariatu. Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t Dz. U z 2016, poz. 1817)  Miasto Darłowo może zlecić organizacji pozarządowej oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 wymienionej ustawy realizację zadanie publicz...

Czytaj dalej ...

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2017!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2017" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych z miejscowości do 20 000 mieszkańców. Dotacja przeznaczona jest na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2017 r. a 30 listopada 2018 r. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 14 marca 2017 r., o godz. 12.00.   Celem konkursu jest wsparcie...

Czytaj dalej ...

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji- "Turniej Osadnika DARŁOVIA OLDBOYS CUP"

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817 t. j.  z późn. zm.) Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć     ...

Czytaj dalej ...

poprzednia strona - [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] - następna strona