Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

KARTY SENIORÓW CZEKAJĄ...

DARŁOWSKA KARTA SENIORA

Program „Darłowska Karta Seniora" został przyjęty Uchwałą Nr LIII/407/2018 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 23 kwietnia 2018 roku.

Program skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia i mieszkają na terenie miasta Darłowo.

Głównym celem Programu jest podniesienie poziomu aktywności oraz zwiększenie możliwości zaspokojenia potrzeb Seniorów, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych w społeczeństwie.

Cele szczegółowe Programu:

zwiększenie dostępu do usług publicznych poprawiających jakość życia seniorów,
podniesienie aktywności i sprawności seniorów, poprzez zwiększenie dostępności do dóbr kultury oraz zachęcanie do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i edukacyjnych,
umożliwienie seniorom rozwoju zainteresowań oraz aktywnego spędzania wolnego czasu,
kształtowanie pozytywnego wizerunku koszalińskich seniorów oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości.

 

Karta zawiera imię i nazwisko, PESEL oraz numer i jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość uprawnionego.

Uczestnik Programu może posiadać jedną Kartę. W razie zagubienia Karty, jej posiadacz może otrzymać duplikat.

Karta wydawana jest na wniosek osoby, która ukończyła 60 rok życia i jest mieszkańcem Darłowa.

Karta jest wydawana bezterminowo.

Wzór wniosku o wydanie Darłowskiej Karty Seniora można pobrać ze strony internetowej www.darlowo.pl lub w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Kartę można odebrać osobiście lub otrzymać w formie listownej na adres wskazany we wniosku.

Czas oczekiwania na kartę - 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Rabaty/zniżki są przyznawane po okazaniu Karty Seniora oraz dokumentu tożsamości.

Potwierdzeniem możliwości korzystania z ulg, zniżek, które zostały przewidziane dla posiadaczy Karty, będzie komunikat/tabliczka informująca o honorowaniu Darłowskiej Karty Seniora umieszczona w witrynach/miejscach widocznych na terenie obiektów uczestniczących w Programie.

Lista Partnerów Programu zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.darlowo.pl

 

WNIOSEK DO POBRANIA: TUTAJ

 

OSS

KARTY SENIORÓW CZEKAJĄ...

Opublikowano: 2018-07-30

 

Zobacz nas na Facebook'u

Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych jest Miasto Darłowo z siedzibą w Darłowie przy Placu Tadeusza Kościuszki 9. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: poczta@darlowo.pl lub zadzwoń pod numer tel. 94 314 22 23.,
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 t.j.).
  3. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. administrator danych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, e-mail: iod@darlowo.pl, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo
  5. dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania zadań publicznych wynikających z przepisów prawa nałożonych na Miasto Darłowo,
  6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Zgadzam się

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się