Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Wymagane dokumenty:
  1. formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego;
  2. dowód osobisty- jeżeli osoba zgłasza uszkodzenie dowodu osobistego
  3. inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby np. paszport RP
Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Meldunkowe - p. 15 Urzędu Miejskiego w Darłowie

Termin i sposób załatwienia:

Od razu po otrzymaniu zgłoszenia urzędnik unieważni twój dowód osobisty. Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o utracie albo uszkodzeniu dowodu, zaznacz to w formularzu. Możesz je odebrać w urzędzie, otrzymać pocztą lub przez internet. Zatrzymaj zaświadczenie — może się przydać. Jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, ale nie dłużej niż 2 miesiące.

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2019 r. poz. 653 ze zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2020 r., poz. 31)
Inne informacje:

Zgłoszenia utraty bądź uszkodzeniu dowodu osobistego może dokonać:

  • każdy, kto zgubił dowód osobisty albo kogo dowód został skradziony, albo uległ uszkodzeniu,
  • rodzic, opiekun prawny albo kurator może złożyć formularz w imieniu: dziecka do 18. roku życia, innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej, jeśli jesteś opiekunem lub kuratorem — dokument, który to potwierdza, na przykład orzeczenie sądu

Jeżeli twój dowód zaginął albo ktoś ci go ukradł — zgłoś to w swoim banku. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami. Bank przekaże informację o utracie dowodu innym bankom, operatorom komórkowym i wielu różnym firmom.


Za zgodność merytoryczną niniejszych treści odpowiada wskazana jednostka (kontakt – tel:. 94 314 22 23 do 26 wew. 216)

Dane kontaktowe

Herb Darłowa

Adres:

Urząd Miejski w Darłowie

Plac Tadeusza Kościuszki 9

Darłowo 76-150

Kontakt:

tel.: +48 94 314 22 23 (do 26)

faks: +48 94 314 23 33

e-mail: poczta@darlowo.pl

Godziny pracy urzędu

w poniedziałki, wtorki i środy 7:00 do 15:00
w czwartki 7:00 do 16:00
w piątki 7:00 do 14:00

RODO

895119 odwiedzin

6 gości online

Powrót do góry