Unieważnienie dowodu osobistego

Podstawa prawna:
 1. ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 653 ze zm.)
 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r., poz. 31)
Inne informacje:

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w przypadku:

 • zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym,
 • uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenia tożsamości osoby,
 • upływu terminu ważności dowodu osobistego.

Dowód osobisty podlega unieważnieniu:

 • z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego,
 • z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza,
 • z dniem zgonu jego posiadacza,
 • z dniem upływu terminu ważności dowodu osobistego,
 • z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego,
 • po upływie 4 miesięcy od zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego.

 Dowody osobiste, które zostaną unieważnione nie będą uprawniały do posługiwania się nimi.


Za zgodność merytoryczną niniejszych treści odpowiada wskazana jednostka (kontakt – tel:. 94 314 22 23 do 26 wew. 216)

Dane kontaktowe

Herb Darłowa

Adres:

Urząd Miejski w Darłowie

Plac Tadeusza Kościuszki 9

Darłowo 76-150

Kontakt:

tel.: +48 94 314 22 23 (do 26)

faks: +48 94 314 23 33

e-mail: poczta@darlowo.pl

Godziny pracy urzędu

w poniedziałki, wtorki i środy 7:00 do 15:00
w czwartki 7:00 do 16:00
w piątki 7:00 do 14:00

RODO

894885 odwiedzin

6 gości online

Powrót do góry