Informacje ze zdalnej sesji Rady Miejskiej

We wtorek 17 listopada 2020 r. w trybie zdalnym na sesji rady miejskiej w Darłowie obradowało 12 radnych Rady Miejskiej.

Na początku podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu  w kwocie 9885,31 zł, na budowę trasy pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Morskiej i Gen. Sowińskiego. Podjęto również uchwałę w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie nakładów koniecznych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytków w kościele Mariackim w kwocie 40 tys. zł. Te uchwały znalazły pokrycie w kolejnej dotyczącej zmian w tegorocznym budżecie miasta. Dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 150.885 zł. Z tej sumy 101 tys. zł poszło na powiększenie dotacji dla Szkoły Społecznej w Darłówku, 40 tys. na dotację celową dla parafii MB Częstochowskiej i 9.885 zł  na budowę trasy pieszo-rowerowej.

Radni przyjęli również do wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu gminy – Miasto Darłowo za I półrocze 2020 roku. Dalej Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej miasta Darłowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Następnie przyjęto informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 r. oraz Program współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi i wolontariatem.

Kwestię ustalenia nowej stawki podatku od nieruchomości omówimy osobno.

Ponadto podjęto  uchwały: w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w  Darłowie, która dotyczy pokrywania kosztów dowozu osób niepełnosprawnych  w roku szkolnym 2020/2021; utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczącej się na terenie Miasta Darłowo oraz uchwały dotyczącej określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia opłaty podwyższonej, która właściwie ureguluje kary za nie segregowanie odpadów komunalnych.

 

L. Walkiewicz

Wyświetlono: 117

DrukujPobierz PDFKopiuj link Facebook Twitter

Zobacz również

Dane kontaktowe

Herb Darłowa

Adres:

Urząd Miejski w Darłowie

Plac Tadeusza Kościuszki 9

Darłowo 76-150

Kontakt:

tel.: +48 94 314 22 23 (do 26)

faks: +48 94 314 23 33

e-mail: poczta@darlowo.pl

Godziny pracy urzędu

w poniedziałki, wtorki i środy 7:00 do 15:00
w czwartki 7:00 do 16:00
w piątki 7:00 do 14:00

RODO

1030221 odwiedzin

5 gości online

Powrót do góry