Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020, poz. 1057) Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, Miasto Darłowo zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Darłowie,
  3. na stronie internetowej Miasta Darłowo.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oryginały ofert wraz z załącznikami dostępne są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Darłowie.

Po rozpatrzeniu uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadania publicznego.


Złożona oferta realizacji zadania publicznego 

Data upublicznienia

Nazwa organizacji

Nazwa projektu /oferta

Kwota dotacji

16.10.2020 r.

       Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Darłowskiej

 

75 rysunków piórkiem i tuszem na 75 -lecie Polskiego Darłowa”

 

 4500,00 zł

Oferta jest dostępna do wglądu w Urzędzie Miejskim w Darłowie - tablica ogłoszeń oraz Referat Oświaty i Spraw Społecznych, pokój nr 8, tel. 94 314 22 do 26 wew. 230.

Wyświetlono: 102

DrukujPobierz PDFKopiuj link Facebook Twitter

Zobacz również

Dane kontaktowe

Herb Darłowa

Adres:

Urząd Miejski w Darłowie

Plac Tadeusza Kościuszki 9

Darłowo 76-150

Kontakt:

tel.: +48 94 314 22 23 (do 26)

faks: +48 94 314 23 33

e-mail: poczta@darlowo.pl

Godziny pracy urzędu

w poniedziałki, wtorki i środy 7:00 do 15:00
w czwartki 7:00 do 16:00
w piątki 7:00 do 14:00

RODO

894864 odwiedzin

4 gości online

Powrót do góry