Co uchwalono na 28. sesji Rady Miejskiej w Darłowie

W czwartek 15 października 2020 na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej przeprowadzonej one-line  w ramach zmiany tegorocznego budżetu miastazwiększono dochody o łączną kwotę 993.829,14 zł w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i dofinansowaniem zadania inwestycyjnego ze środków z Urzędu Marszałkowskiego, oraz  z otrzymaniem wyższych dochodów z MZBK i otrzymaniem zaległej opłaty produktowej postanowiono w ramach wydatków otworzyć nowe zadania inwestycyjne, na które miasto otrzymało dofinansowanie.

Po pierwsze na budowę nowej drogi łączącej ul. Nadmorską z ul. Marynarską - przeznaczono 100 tys. zł.

Po drugie na remont pomieszczeń socjalnych, ogrodzenie boisk trawiastych oraz zakup wyposażenia treningowego na Stadionie Miejskim w Darłowie  zarezerwowano kwotę - 49.000 zł.

Zwiększono również wydatki bieżące dotyczące trwającego projektu „Budowa systemu zarządzania Mariną Jachtową” o kwotę 7.000 zł oraz na koszty związane z przejętym budynkiem przy ul. Zamkowej po Przedszkolu „Jacek i Agatka” w łącznej kwocie 63.000 zł. Przeniesiono też wydatki w ramach projektu „Seniorze trzymaj formę"” zgodnie e z wnioskiem MOPS. Zwiększono wydatki na zakup pojemników z związku z przeznaczeniem opłaty produktowej na ten cel. Ponadto zwiększono wydatki na Miejską Bibliotekę o kwotę 15.500 zł w związku z wyższymi kosztami funkcjonowania placówki powstałymi przy zmianie struktury zatrudnienia.

W następnej uchwale dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej miasta Darłowo na lata 2019-2023, w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wprowadzono oprócz już wcześniej wymienionych nowe przedsięwzięcia:

  1. Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ramach ulicy Traugutta
  2. Budowa nawierzchni ulicy Księżnej Zofii
  3. Budowa ulicy Jana z Maszewa.

W ramach własnych środków wprowadzono również nowe zadanie inwestycyjne pn: „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy odcinka ulicy Szkolnej - działka nr 559 obręb 10 miasta Darłowo".

To zadanie dotyczy krótkiego odcinka drogi nieutwardzonej o długości ok.50m prowadzącej do największego Przedszkola i Żłobka w Darłowie, gdzie codziennie ponad 250 rodziców przyprowadza i odprowadza swoje dzieci. To przedsięwzięcie niewątpliwie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa naszych maluchów i ich rodziców.

Przy okazji warto wspomnieć, że  zmniejszyło się zadłużenie miasta. Aktualnie wynosi ono 6.975.454 zł i zostanie pokryte przychodami pochodzącymi z nadwyżek budżetowych z lat poprzednich i wolnymi środkami.

 

L. Walkiewicz

Wyświetlono: 267

DrukujPobierz PDFKopiuj link Facebook Twitter

Zobacz również

Dane kontaktowe

Herb Darłowa

Adres:

Urząd Miejski w Darłowie

Plac Tadeusza Kościuszki 9

Darłowo 76-150

Kontakt:

tel.: +48 94 314 22 23 (do 26)

faks: +48 94 314 23 33

e-mail: poczta@darlowo.pl

Godziny pracy urzędu

w poniedziałki, wtorki i środy 7:00 do 15:00
w czwartki 7:00 do 16:00
w piątki 7:00 do 14:00

RODO

895119 odwiedzin

5 gości online

Powrót do góry