To był bezpieczny sezon wakacyjny

9 października sekretarz miasta Tomasz Bobin odbył telekonferencję z kadrą kierowniczą jednostek odpowiadających w granicach administracyjnych Darłowa za bezpieczeństwo publiczne, podczas której podsumowano miniony sezon letni.

Jak czytamy w „Informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Darłowie – sezon letni 2020” prace darłowskiego komisariatu policji były wspierane – wzorem lat poprzednich – przez 8 policjantów oddelegowanych z Oddziałów Prewencji KWP w Szczecinie, co było możliwe dzięki dofinansowaniu m.in. Urzędu Miejskiego w Darłowie. Podczas trwania sezonu letniego skierowano do służby w sumie 32 funkcjonariuszy (o dwóch więcej niż w 2019 roku), którzy przeprowadzili 1483 interwencje (1411 w miejscach publicznych, 72 tzw. „interwencje domowe”) – to spadek o 59 w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Praca funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Darłowie w okresie sezonu letniego zaowocowała ujawnieniem 728 wykroczeń. W wyniku podjętych działań ukaranych mandatem zostało 116 sprawców, wobec 19 osób skierowano wnioski o ukaranie do sądu, a wobec 293 zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia. W tej sferze odnotowaliśmy zatem również spadki w porównaniu z 2019 rokiem. 

Zarówno w 2019 roku jak i w 2020 r. nie odnotowano żadnego utonięcia. 

W 2020 roku na funkcjonariuszy m.in. policji nałożono nowe obowiązki w związku z wybuchem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. W miesiącach lipiec-sierpień 2020 r. policjanci dokonywali kontroli miejsc, w których przebywały osoby poddane obowiązkowej kwarantannie (w sumie 95 adresów na terenie miasta Darłowo).

Podczas wideokonferencji zwrócono uwagę na ogromny problem, jakim jest organizacja na terenie dzielnicy nadmorskiej miasta – Darłówka nielegalnych gier hazardowych (m.in. „trzy kubki”). Wspólnie z Urzędem Miejskim w Darłowie policjanci prowadzili w minionym sezonie szeroko zakrojoną i sfinansowaną przez darłowski samorząd kampanię informacyjną dotyczącą oszustów grających w nielegalne gry. 

Zgodnie z analizą przedłożoną przez komendanta Komisariatu Policji w Darłowie stwierdzono, że głównym problemem w minionym sezonie było poruszanie się pojazdów z nadmierną prędkością wzdłuż ul. Północnej, gdzie licznie ulokowane są ośrodki wczasowe i kolonijne. 

Państwowa Straż Pożarna z kolei informuje o 31 zdarzeniach w sezonie wakacyjnym na terenie Darłowa: 7 pożarach, 22 miejscowych zagrożeń, 2 fałszywych alarmach. Poza tym nie stwierdzono innych poważnych zdarzeń.

Straż Graniczna zameldowała natomiast o przeprowadzeniu w opisywanym okresie 151 patroli, podczas których wylegitymowano 249 osób (148 obywateli RP i 101 cudzoziemców).

Straż Miejska w Darłowie w swoim sprawozdaniu przekazała, że w czasie 106 ośmiogodzinnych służb w sezonie przeprowadzonych zostało 611 kontroli. Interweniowano 303 razy w sprawach nielegalnego handlu, zakłócania porządku publicznego czy zaśmiecania i niszczenia urządzeń użyteczności publicznej. Strażnicy miejscy, kontrolując przestrzeganie zasad ruchu drogowego, ukarali mandatami 394 osoby na kwotę 113 900 zł, zaś za wykroczenia przeciwko urządzeniom użyteczności publicznej – 314 mandatów na kwotę łączną 96 050 zł. 

Sławieński Sanepid poinformował, że w okresie monitorowania (15.06 - 02.08.2020 r.) na 557 obiektów (w skali powiatu) będących pod nadzorem PPIS w żadnym nie stwierdzono złego stanu higieniczno-sanitarnego i technicznego. Stan sanitarno-porządkowy Darłowa w trakcie sezonu turystycznego oceniono natomiast jako dobry. Inspektorzy sanitarni w przedłożonym raporcie przekazują ponadto, że hotelarze i restauratorzy zastosowali się do nowych wytycznych epidemicznych w związku z trwającą pandemią koronawirusa.

Na stwierdzenie, że sezon letni 2020 w Darłowie był bezpieczny składa się spadek kluczowych statystyk w odniesieniu do 2019, a także brak utonięć na 8 kąpieliskach strzeżonych zorganizowanych przez Miasto Darłowo.

 

Dawid Jasiewicz (BPM) 

Wyświetlono: 199

DrukujPobierz PDFKopiuj link Facebook Twitter

Zobacz również

Dane kontaktowe

Herb Darłowa

Adres:

Urząd Miejski w Darłowie

Plac Tadeusza Kościuszki 9

Darłowo 76-150

Kontakt:

tel.: +48 94 314 22 23 (do 26)

faks: +48 94 314 23 33

e-mail: poczta@darlowo.pl

Godziny pracy urzędu

w poniedziałki, wtorki i środy 7:00 do 15:00
w czwartki 7:00 do 16:00
w piątki 7:00 do 14:00

RODO

895022 odwiedzin

6 gości online

Powrót do góry