Przeciwpowodziowa inwestycja nad Wieprzą

Wzdłuż brzegów rzeki  Wieprzy w Darłowie realizowana jest inwestycja o nazwiePoprawa warunków przepływu wody w obrębie miasta Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym”. Inwestorem są Wody Polskie i Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Prace budowlane  na odcinku ponad 3 km o wartości blisko 16 milionów złotych brutto prowadzi  firma  Melbud S.A. z Grudziądza która wygrał przetarg nieograniczony oraz jej podwykonawcy.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.1. Ochrona zasobów wodnych.                                                            

Realizowana inwestycja Wód Polskich pomoże w rozwiązaniu problemu sezonowych podtopień. Wykonanie urządzeń i obiektów hydrotechnicznych poprawi warunki przepływu wód w obrębie miasta. Rzeka Wieprza i Kanał Młyński zostaną uregulowane poprzez m.in.  udrożnienie koryta rzeki, ale i przebudowę urządzeń infrastruktury melioracyjnej i hydrotechnicznej. Umocnione zostaną brzegi i odbudowane wały przeciwpowodziowe. Zamontowane zostaną także nowe przepusty wałowe, klapy zwrotne, ścianki szczelne czy przegrody mobilne. Przedsięwzięcie wiąże się z koniecznością wycięcia kilkunastu drzew rosnących bezpośrednio przy brzegu.                   

W roku 2021 i w latach następnych (5 lat gwarancji)  mieszkańcy Darłowa będą mogli czuć się bezpiecznie. Zapewnienie swobodnego spływu wód pozwoli zmniejszyć wysokość i czas trwania fali powodziowej, natomiast modernizacja obwałowań doprowadzi do skutecznego zabezpieczenia miasta przed wezbraniem.

 Leszek Walkiewicz

Wyświetlono: 213

DrukujPobierz PDFKopiuj link Facebook Twitter

Zobacz również

Dane kontaktowe

Herb Darłowa

Adres:

Urząd Miejski w Darłowie

Plac Tadeusza Kościuszki 9

Darłowo 76-150

Kontakt:

tel.: +48 94 314 22 23 (do 26)

faks: +48 94 314 23 33

e-mail: poczta@darlowo.pl

Godziny pracy urzędu

w poniedziałki, wtorki i środy 7:00 do 15:00
w czwartki 7:00 do 16:00
w piątki 7:00 do 14:00

RODO

764600 odwiedzin

9 gości online

Powrót do góry