Prosto z absolutoryjnej sesji darłowskiej Rady Miejskiej

We wtorek 7 lipca 2020 w darłowskim ratuszu  obradowała na 25. w tej kadencji sesji Rada Miejska. Najważniejszym punktem obrad było rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Darłowa za rok 2019 oraz głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  z wykonania budżetu miasta Darłowo za 2019 rok, a także udzielenia z tego tytułu absolutorium Arkadiuszowi Klimowiczowi - Burmistrzowi Miasta Darłowo.  W wyniku głosowania radni 14 głosami za, jednomyślnie  podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sławno za 2019 rok oraz udzielili z tego tytułu absolutorium Arkadiuszowi Klimowiczowi Burmistrzowi Miasta Darłowo.                                

Na wstępie obrad włodarz miasta przedstawił sprawozdanie z działań podejmowanych  w okresie miedzy sesjami, które obejmuje 8 stron druku. Siłą rzeczy burmistrz  wyartykułował jedynie  ważniejsze punkty zrealizowane przez  poszczególne referaty Urzędu Miejskiego. Pełne sprawozdanie znajduje się na stronach internetowych miasta.                                                                         

Przez dłuższy czas od kwietnia br. był to okres działania pandemii korona wirusa. Z zachowaniem ostrożności i bezpieczeństwa Urząd Miejski działa płynnie. Epidemia koronowirusa ma jednak ogromny wpływ na  finanse samorządów, co podkreślił burmistrz w swoim wystąpieniu. Rosną wydatki, a wpływy drastycznie maleją. Spadek dochodów miasta powodują głównie  zmniejszone wpływy z podatków PIT, CIT, od nieruchomości, opłaty lokalnej, a także dochodów z najmów. Za trzy najbliższe miesiące spadek dochodów będzie już znaczący.  Z szacunków wynika, że może on wynieść 25-30 procent w stosunku całorocznym. Mimo ograniczenia wydatków na inwestycje czy na promocję miasta samorząd ma coraz większe niedobory. Bez stosownych rekompensat rządowych może dojść w skrajnym przypadku do upadłości. Duże problemy pojawią się przy budowie budżetu na rok 2021.             Głosowanie absolutoryjne poprzedziło przedstawienie przez burmistrza raportu o stanie miasta Darłowa za rok 2019 oraz debata nad nim, ale o tym napiszemy osobno.

 L. Walkiewicz

Wyświetlono: 303

DrukujPobierz PDFKopiuj link Facebook Twitter

Zobacz również

Dane kontaktowe

Herb Darłowa

Adres:

Urząd Miejski w Darłowie

Plac Tadeusza Kościuszki 9

Darłowo 76-150

Kontakt:

tel.: +48 94 314 22 23 (do 26)

faks: +48 94 314 23 33

e-mail: poczta@darlowo.pl

Godziny pracy urzędu

w poniedziałki, wtorki i środy 7:00 do 15:00
w czwartki 7:00 do 16:00
w piątki 7:00 do 14:00

RODO

764699 odwiedzin

5 gości online

Powrót do góry