Zespół Szkół im. S. Żeromskiego przekazano samorządowi powiatowemu

Już w lutym 2020  w starostwie powiatowym w Sławnie podpisano umowę o przejęciu przez powiat Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego w Darłowie. Z dniem 1 września  Zespół Szkół będzie podporządkowany samorządowi powiatowemu i wejdzie w skład Zespołu Szkół Morskich w Darłowie. Obecnie tworzą go jeszcze:  Liceum Ogólnokształcące, Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej oraz Branżowa Szkoła I stopnia. W roku szkolnym 2019/2020 do ZS uczęszczało 215 uczniów, a ukończyło go 29 uczniów.  Aktualnie  grono pedagogiczne szkoły liczy 24 osoby. Poza tym szkoła zatrudnia 10 pracowników administracji i obsługi.   Z okazji połączenia szkół przypomnimy w lapidarnym skrócie historię Ogólniaka.                                             

W tym roku mija 75 lat od momentu utworzenia  w Darłowie średniej szkoły ogólnokształcącej. Archiwalne dokumenty potwierdzają, że już w pierwszych dniach listopada 1945 r.  dzięki staraniom pierwszego powojennego burmistrza i nauczyciela z zawodu utworzono w Darłowie filię  Państwowego Liceum i Gimnazjum w Sławnie. Początkowo nauka odbywała się w prawym skrzydle niedawno zlikwidowanego Gimnazjum Miejskiego przy ul. Franciszkańskiej. Pełniącym obowiązki dyrektora szkoły średniej, kuratorium mianowało Stanisława Dulewicza. Po roku Państwowe Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne im. Stefana Żeromskiego w Darłowie usamodzielniło się i przeniosło do budynku obecnego Zespołu Szkół Morskich.                                  

W związku z zapotrzebowaniem na fachowców potrzebnych w gospodarce morskiej rozwiązano liceum ogólnokształcące i równocześnie w jego miejsce utworzono w 1947 r. Państwowe Gimnazjum i Liceum Spółdzielczości Morskiej. Nowa szkoła średnia corocznie zmieniała strukturę organizacyjną. Istniały kolejno Państwowe Liceum Administracyjno-Handlowe, Państwowe Gimnazjum Spółdzielcze, Państwowe Liceum Spółdzielcze, Szkoła Zawodowa Galanteryjno – Skórzana. Ostatecznie w roku 1953 utworzono Zasadniczą Szkołę Rybołówstwa Morskiego.                                                        

W latach pięćdziesiątych XX wieku ówczesne władze podjęły decyzję o wybudowaniu nowej szkoły przy ul. F. Chopina. Inauguracja nowej szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego odbyła się 7 września 1956 r. Jej dyrektorem został  Andrzej Gustaw Cichocki. Szkoła posiadała wówczas internat na 30 miejsc usytuowany przy ul. Tkackiej 2. Nowa jedenastoletnia szkoła składała się z siedmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego. Szkoła posiadała 11 sal lekcyjnych, dwie pracownie biologiczną i fizyko – chemiczną, salę gimnastyczną, bibliotekę, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, kancelarię, gabinet lekarsko – dentystyczny, gabinet pomocy naukowych, gabinet geograficzno – historyczny, świetlicę szkolną z kuchnią i dwie szatnie oraz mieszkanie dla dyrektora, woźnego i schron przeciwlotniczy. Na terenie szkoły  urządzono boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki oraz bieżnię i skocznię.                                                

Na przestrzeni  64 lata od momentu ciągłego działania ta zasłużona dla Darłowa placówka oświatowa przechodziła różne koleje losu. W roku szkolnym 1957/58 zorganizowano w niej dodatkowo Wieczorowe Liceum Ogólnokształcące dla oficerów Ludowego Wojska Polskiego. Następnie w roku 1961 utworzono filię koszalińskiego LO dla Pracujących. Z nowym rokiem szkolnym 1 września 1965 r. zlikwidowano tzw. „jedenastolatkę”. W jej miejsce powstało 4 - letnie Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa nr 2. Od tego czasu LO miało dyrektora, a Szkoła Podstawowa nr 2 kierownika.              W ramach miejskich obchodów 1000 – lecia Państwa Polskiego i 10 – lecia LO w Darłowie, gdy dyrektorem liceum był Zbigniew Stańczak reaktywowano imię patrona szkoły i już oficjalnie za zgodą kuratora przyjęto nazwę LO im. Stefana Żeromskiego. Równocześnie szkole ufundowano sztandar i tablicę pamiątkową. Od września 1968 r. SP przeszła pod dyrekcję SP nr 3 im. WOP. Rok później utworzono w budynku szkoły Zasadniczą Szkołę Rolniczą, którą przekształcono w 1974 r. w Zasadniczą Szkołę Ogrodniczą i następnie zlikwidowano w 1976 r. W tym samym roku przestało funkcjonować Liceum dla Pracujących. Wówczas  „Ogólniak” uzyskał Status Szkoły Wiodącej. W roku 1970 władze województwa koszalińskiego zaplanowały likwidację darłowskiego Liceum, co spotkało się z gwałtowną i zdecydowaną reakcją środowiska intelektualnego ze Zbysławem Góreckim i Zbigniewem Stańczakiem na czele oraz protestem nauczycieli, rodziców i wojska. Zmusiło to władze polityczne do wycofania się z tego niecnego zamiaru.                                

Od 1 września 1982 r. znowu połączono SP nr 2 i LO w Zespół Szkół Ogólnokształcących. W tym samym roku ponownie utworzono w budynku szkoły Liceum dla Pracujących. Trzy lata później powołano trzyletnie Średnie Studium Zawodowe o profilu społeczno-prawnym. Z dniem 1 stycznia 1991 r. zmieniono nazwę szkoły na Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego. W jego skład weszły utworzone rok później 3 - letnia Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa i dwa lata później Liceum Zawodowe. Tego samego roku w budynku przy ul. Tkackiej ulokowano sześć oddziałów SP nr 2. Od 1 stycznia 1996 r. organem prowadzącym dla Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego był darłowski samorząd. W minionym sześćdzisięcioczteroleciu  dyrektorami szkoły byli kolejno: Gustaw Andrzej Cichocki (1956 – 1964); Zbigniew Stańczak (1964 – 1970), Stanisław Huzarek (1970 -1975), Antoni Nagrabecki (1975 – 1985), Dorota Jaźwińska (1985 – 1996), Józefa Stańczak (1997 – 2001), Bogdan Herbeć (2001 – 2002 i 2009- 2016), Wiesław Lesner (2002 – 2003) Dorota Morawska (2003 –2009 ). Od roku 2017 dyrektorką ZS im. S. Żeromskiego jest Joanna Witkowska.        W październiku 2003 r. w budynku szkoły odbyła się inauguracja roku akademickiego Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. W tej zamiejscowym punkcie PAM studia rozpoczęło 126 osób z Darłowa i okolicy.
Zespół Szkół im. Żeromskiego w latach 1956-2020 opuściło 3949 absolwentów, z tego 3299 to absolwenci Liceum Ogólnokształcącego i 650 uczniowie Zasadniczych Szkół Zawodowych.                                                              

Nowy  rok szkolny 2020/2021 niesie ze sobą wiele zmian i nowych wyzwań, przed gronem pedagogicznym i uczniami. Likwidowane jest Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, a w jego miejsce tworzona jest klasa żeglarska ZSM, której uczniowie będą kształcić się w mundurach.                  Połączenie Zespołu Szkół Morskich z Zespołem Szkół im. Stefana Żeromskiego przyniesie wymierne korzyści dla obu szkół, nauczycieli i uczniów W Darłowie będzie funkcjonować jedna, silna szkoła, która przyciągać będzie uczniów z całego regionu - podkreśla Magdalena Miszke, dyrektor ZSM w Darłowie. Obecnie ZSM  jest przepełniony, a ZS ma coraz mniej chętnych do nauki. Połączony ZSM będzie miał teraz 3 sale gimnastyczne, dwa boiska, dwie biblioteki i więcej miejsc w internacie, gdyż zostaną przeniesione w inne miejsce Poradnia Psychologiczna i Filia Starostwa.

 L. Walkiewicz

Wyświetlono: 427

DrukujPobierz PDFKopiuj link Facebook Twitter

Zobacz również

Dane kontaktowe

Herb Darłowa

Adres:

Urząd Miejski w Darłowie

Plac Tadeusza Kościuszki 9

Darłowo 76-150

Kontakt:

tel.: +48 94 314 22 23 (do 26)

faks: +48 94 314 23 33

e-mail: poczta@darlowo.pl

Godziny pracy urzędu

w poniedziałki, wtorki i środy 7:00 do 15:00
w czwartki 7:00 do 16:00
w piątki 7:00 do 14:00

RODO

897630 odwiedzin

2 gości online

Powrót do góry