Prosto z sesji Rady Miejskiej w Darłowie

 W piątek 19 czerwca 2020 w darłowskim ratuszu na 24. w tej kadencji sesji obradowali radni Rady Miejskiej. Na wstępie uchwałą dokonano zmian w budżecie miasta. Zwiększono dochody o kwotę 380 527,47 zł oraz zmniejszono dochody  o 165 462,92 zł. Jednocześnie zwiększono wydatki kwotę 698.196,34 zł i zmniejszono wydatki o 483.131,59 zł. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się dochodami w wysokości 73.497.796,17 zł i wydatkami na sumę 81.435.038,57 zł, w tym  na wydatki majątkowe przeznaczono 7.482.755 złotych. Budżet miasta zamyka się deficytem w kwocie 7.937.242,40 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych. Zmiany w budżecie miasta każdorazowo  muszą być naniesione w wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata 2020—2023, a więc podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę. Następną uchwałą dokonano zmian w regulaminie czystości i porządku miasta. Zmiana polega na poszerzeniu segregacji odpadów o biodegradowalne zbierane do specjalnie zakupionych  pojemników w nieruchomościach wielolokalowych. Na sesji Arkadiusz Klimowicz – burmistrz Darłowa poinformował radnych o trudnej sytuacji finansowej    miasta spowodowanej znacznie mniejszymi wpływami z podatków i zastojem w sprzedaży nieruchomości, co np. skutkuje w zmniejszeniu wydatków na organizację imprez.

L. W.

Wyświetlono: 194

DrukujPobierz PDFKopiuj link Facebook Twitter

Zobacz również

Powrót do góry