Informacja burmistrza ws. zmiany terminów płatności należności na 2020 rok z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych

INFORMACJA  BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO w sprawie zmiany terminów płatności należności na 2020 rok z tytułu opłat rocznych za
użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Darłowo oraz rocznych opłat przekształceniowych

W związku z wprowadzonymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), Burmistrz Miasta Darłowo informuje, co następuje:

1) Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej ustalonej na mocy przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 roku, poz. 65 z późń. zm.) , za 2020 rok wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.

2) Opłatę przekształceniową, ustaloną na mocy przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ( Dz.U. z 2020 roku, poz. 139
z późń. zm.), należną za 2020 rok wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku. Minister właściwy budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, późniejszy termin wniesienia opłaty, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z wirusem SARS-CoV-2 oraz skutki nimi wywołane, a także biorąc pod uwagę, aby termin ten nie nastąpił później niż do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Opłaty , o których mowa wyżej, płatne są na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie w PKO Bank Polski S.A. nr 88 1020 2791 0000 7502 0246 8387.

 

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Arkadiusz Klimowicz

Wyświetlono: 580

DrukujPobierz PDFKopiuj link Facebook Twitter

Zobacz również

Dane kontaktowe

Herb Darłowa

Adres:

Urząd Miejski w Darłowie

Plac Tadeusza Kościuszki 9

Darłowo 76-150

Kontakt:

tel.: +48 94 314 22 23 (do 26)

faks: +48 94 314 23 33

e-mail: poczta@darlowo.pl

Godziny pracy urzędu

w poniedziałki, wtorki i środy 7:00 do 15:00
w czwartki 7:00 do 16:00
w piątki 7:00 do 14:00

RODO

745423 odwiedzin

5 gości online

Powrót do góry