Uwaga! Ze względu na trwające prace modernizacyjne, na stronie mogą pojawić się błędy w działaniu.
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Komunikaty i ogłoszenia

Aktualne komunikaty, zarządzenia Burmistrza Miasta i ogłoszenia z Darłowa

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji

W dniu 8 listopada br. do Urzędu Miejskiego w Darłowie wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. przygotowanie i organizacja festynu integracyjnego z elementami  profilaktyki dla rodzin z terenu Miasta Darłowo „Darłowska Laponia Świętego Mikołaja” złożona przez Darłowskie Centrum Wolontariatu.

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t Dz. U z 2022 roku poz. 1327 ze zmianami) Miasto Darłowo może zlecić organizacji pozarządowej oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 wymienionej ustawy realizację zadanie publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z  pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uznając celowość realizacji zadania na okres 7 dni przedmiotowa oferta zostanie umieszczona:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Darłowie (cała treść oferty dostępna

w pokoju Nr 5),

 • na stronie internetowej Miasta Darłowo.

Każdy, w terminie 7 dni tj. do dnia 23 listopada br.  może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Po rozpatrzeniu uwag niezwłocznie zostanie podpisana umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego. Przedmiotowa oferta stanowić będzie załącznik do umowy.

LpData publikacjiNazwa organizacjiNazwa zadaniaWnioskowana kwota dotacji
1.16  listopada 2022r.Darłowskie Centrum WolontariatuDarłowska Laponia Św. Mikołaja5.100,00

Czytaj więcej

Pomoc klęskowa dla rodzin – wnioski do 30 listopada

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce Aktualności/Wiadomości/Pomoc klęskowa dla rodzin – wnioski do 30 listopada

( MRiRW Pomoc klęskowa dla rodzin – przedłużenie terminu) https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pomoc-kleskowa-dla-rodzin–wnioski-do-23-listopada

Podała została informacja, że termin składania wniosków o pomoc dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych zostanie wydłużony do 30 listopada br.

Czytaj więcej

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji – REHABILITACJA POCOVIDOWA

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.)

Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć          10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, Miasto Darłowo zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Darłowie,

3) na stronie internetowej Miasta Darłowo.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oryginały ofert wraz z załącznikami dostępne są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Darłowie.

Po rozpatrzeniu uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadania publicznego.


Złożone oferty realizacji zadania publicznego ROK 2022

Data upublicznieniaNazwa organizacjiNazwa projektu /ofertaKwota dotacji
16.11.2022r.STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ NA TERENIE ZIEMI DARŁOWSKIEJ I GMIN OŚCIENNYCH    „REHABILITACJA POCOVIDOWA”   10 000,00 zł

Czytaj więcej

WYDATKOWANIE ŚRODKÓW W RAMACH NAGRODY Z  KONKURSU „ROSNĄCA ODPORNOŚĆ”

Miasto Darłowo w 2021 r. zdobyło II miejsce w Konkursie Rosnąca Odporność. W ramach konkursu nagrodzone zostały te gminy, które miały najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r.

Nasze miasto otrzymało nagrodę w wysokości 500 000,00 zł, która może być wydatkowana na cele związane m.in.  z profilaktyką zdrowotną, ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.

Miasto Darłowo wydatkowało:

 1. 105.595,87 zł w ramach umowy zawartej ze Szpitalem Powiatowym w Sławnie w sprawie dofinansowania inwestycji, w tym zakupu aparatury medycznej i sprzętu z przeznaczeniem na:
  zakup źródła światła ze światłowodem i optyką na potrzeby sali operacyjnej oddziału chirurgii Szpitala Powiatowego w Sławnie –  w kwocie 39.420,00 zł,
  zakup laparoskopu na potrzeby oddziału chirurgii Szpitala Powiatowego w Sławnie –  w kwocie 55.175,87 zł,=
  zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby punktu fizjoterapii  w Darłowie – w kwocie 11.000,00 zł,
 2. 139 900,00 zł  na realizację Programu Profilaktyki Próchnicy dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasta Darłowa w wieku 7-13 lat na lata 2022-2023.
 3. 11 800,00 zł na organizację Miejskiego Dnia Seniora i profilaktyki zdrowotnej.
 4. 210 000,00 zł nazakup samochodu na potrzeby mieszkańców z niepełnosprawnościami i wykluczonych komunikacyjnie.
 5. 10 000,00 zł – rehabilitacja po COVID-19- zadanie publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.

Nagrody w Konkursie są finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Czytaj więcej

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.)

Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć          10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, Miasto Darłowo zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Darłowie,

3) na stronie internetowej Miasta Darłowo.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oryginały ofert wraz z załącznikami dostępne są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Darłowie.

Po rozpatrzeniu uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadania publicznego.


Złożone oferty realizacji zadania publicznego ROK 2022

Data upublicznieniaNazwa organizacjiNazwa projektu /ofertaKwota dotacji
8.11.2022r.STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ NA TERENIE ZIEMI DARŁOWSKIEJ I GMIN OŚCIENNYCH    „SPOTKANIE WIGILIJNE”   4 500,00 zł

Czytaj więcej