Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

ZGŁOŚ PROJEKT DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO!

Darłowo, 11 lipca 2017 roku

Tylko do 17 lipca br. można składać projekty do Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania swoich propozycji projektów, celem efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego budżetu oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego i wspólnoty społeczności lokalnej.

 


Formularz zgłoszeniowy można pobrać w Urzędzie Miejskim w Darłowie- pokój nr 8, Biuro Podawcze, w godzinach pracy Urzędu lub pobrać bezpośrednio ze strony www.budzet.darlowo.pl oraz www.darlowo.pl
Wypełnione wnioski projektowe można składać wyłącznie drogą papierową , w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Darłowie lub Referacie Oświaty i Spraw Społecznych, pokój nr 8.

 

 

FORMULARZ DOSTĘPNY JEST PONIŻEJ:

WERSJA WORD
WERSJA PDF


Ważne! Przed złożeniem propozycji projektowej konieczna jest konsultacja z odpowiednimi co do tematyki wniosku Referatami Urzędu Miejskiego.


Szczegółowe informacje na temat Budżetu Obywatelskiego: Urząd Miejski, Referat Oświaty i Spraw Społecznych, pokój nr 8 oraz strona internetowa www.budzet.darlowo.pl

 

OSS

ZGŁOŚ PROJEKT DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO!

Zobacz nas na Facebook'u