Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Darłowo, 29 listopada 2013 roku

Ustanowiony Ustawą z dnia 17 lutego 1960 r. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. (art. 19 Ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, Dz.U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.).                                                                                                                                             Aby wszcząć procedurę nadania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, mieszkańcy zameldowani w Darłowie proszeni są o złożenie w darłowskim urzędzie stanu cywilnego skróconego odpisu aktu zawarcia związku małżeńskiego oraz kserokopię dowodów osobistych obojga Jubilatów. Dalej wnioskiem o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, zajmuje się USC zgodnie z wymogami Kancelarii Prezydenta RP.   Urząd stanu cywilnego  po przyznaniu tych odznaczeń i odebraniu ich z  Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie  w ciągu sześciu miesięcy od daty wydania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o ich nadaniu zorganizuje uroczystość (spotkanie), podczas której niniejsze odznaczenia zostaną wręczone wyróżnionym osobom.                                                                                                        Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczy burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz.                                                               Mieszkańcy miasta Darłowa obchodzący jubileusz 50-lecia małżeństwa, uprzejmie proszeni są o skontaktowanie się z urzędem stanu cywilnego w darłowskim Ratuszu  osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W imieniu Jubilatów mogą także występować ich rodziny 4 do 6 miesięcy przed rocznicą.
Czas oczekiwania na medale wynosi około 6 miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku.

L. Walkiewicz

Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Zobacz nas na Facebook'u