Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Darłowo, 29 listopada 2013 roku

Ustanowiony Ustawą z dnia 17 lutego 1960 r. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. (art. 19 Ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, Dz.U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.).                                                                                                                                             Aby wszcząć procedurę nadania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, mieszkańcy zameldowani w Darłowie proszeni są o złożenie w darłowskim urzędzie stanu cywilnego skróconego odpisu aktu zawarcia związku małżeńskiego oraz kserokopię dowodów osobistych obojga Jubilatów. Dalej wnioskiem o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, zajmuje się USC zgodnie z wymogami Kancelarii Prezydenta RP.   Urząd stanu cywilnego  po przyznaniu tych odznaczeń i odebraniu ich z  Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie  w ciągu sześciu miesięcy od daty wydania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o ich nadaniu zorganizuje uroczystość (spotkanie), podczas której niniejsze odznaczenia zostaną wręczone wyróżnionym osobom.                                                                                                        Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczy burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz.                                                               Mieszkańcy miasta Darłowa obchodzący jubileusz 50-lecia małżeństwa, uprzejmie proszeni są o skontaktowanie się z urzędem stanu cywilnego w darłowskim Ratuszu  osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W imieniu Jubilatów mogą także występować ich rodziny 4 do 6 miesięcy przed rocznicą.
Czas oczekiwania na medale wynosi około 6 miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku.

L. Walkiewicz

Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Zobacz nas na Facebook'u