Królewskie Miasto Darłowo   Darłowo na Facebook'u Darłowo na YouTube Radio Koszalin Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Najbliższe imprezy

REGULAMIN VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO ?O TRZOS KRÓL

 

Organizator: Darłowski Ośrodek Kultury

Rozpoczęcie: 2018-01-15

Zakończenie: 2018-05-31

Lokalizacja: Darłowo

 

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda ogłasza VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Trzos Króla Eryka”. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział twórcy, piszący w języku polskim, którzy ukończyli 16 lat. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie 3 wierszy własnego autorstwa, o dowolnej tematyce oraz (nieobowiązkowo) 1 wiersza o Darłowie lub tematyce morskiej.

 

Wszystkie wiersze w 4 zestawach, w formie wydruku na papierze, w formacie A4,
przysłać do dnia 10 maja 2018 r. na adres: 
Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda 
ul. Morska 56 
76 – 150 Darłowo
Na kopercie umieścić dopisek: "Konkurs Poetycki”

Nadesłane na konkurs wiersze należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Wiersze i koperty podpisane nazwiskiem będą dyskwalifikowane.

W osobnej, załączonej kopercie, opatrzonej tym samym godłem, należy umieścić nazwisko i imię autora, adres, numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail, wiek oraz krótką notkę o sobie. Nadesłane na konkurs wiersze nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane, ani nagradzane w innych konkursach.

Organizator nie zwraca otrzymanych tekstów i zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w tomiku pokonkursowym, w Internecie lub w prasie bez zgody autorów i honorarium.

Prace nadesłane na konkurs oceni jury powołane przez Organizatora.
Przewiduje się następujący podział nagród:
Nagroda Główna – „Trzos Króla Eryka” oraz 500 zł
Trzy wyróżnienia:
I Stopnia - 400 zł
II Stopnia - 300 zł
III Stopnia - 200 zł

 

Nagroda Specjalna Burmistrza Miasta Darłowo, za utwór o Darłowie lub tematyce morskiej.


W razie sytuacji nieprzewidzianych, Jury upoważnione będzie do innego podziału nagród.

O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. 

Informacja o wynikach konkursu zamieszczona będzie również na stronie Darłowskiego Ośrodka Kultury w Darłowie www.dokdarlowo.pl

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w maju 2018 r. na Zamku Króla Eryka w Darłowie

Nagrodę należy odebrać osobiście w dniu finału.

Laureaci przyjeżdżają na własny koszt. 

Organizator zapewnia udział w biesiadzie poetyckiej i nocleg. 

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. 

Informacje o Konkursie udzielane są pod numerami tel. 505 186 112 oraz 667 141 750

Zobacz nas na Facebook'u