Niezbędnik NGO

Nowe formularze ofert i sprawozdań dot. realizacji zadań publicznych w ramach trybu pozakonkursowego od 1 marca 2019 r.

pobierz plik

Nowe formularze ofert i wzorów umów dot. realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań w otwartych konkursach od 1 marca 2019 r.

pobierz plik

USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE - AKT OBOWIĄZUJĄCY

pobierz plik

USTAWA O FUNDACJACH- AKT OBOWIĄZUJĄCY

pobierz plik

USTAWA O SPORCIE

pobierz plik

poprzednia strona - [1] [2] - następna strona