Linki

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce jest niezależną, nienastawioną na zysk organizacją pozarządową działającą od 1998 r.
Chcą, aby ludzie organizowali się wokół ważnych społecznie spraw i potrafili działać razem.
Inspirują. Pomagają działać!

www.filantropia.org.pl

Fundacja Edukacja dla Demokracji

Celem Fundacji jest krzewienie wiedzy o demokracji i gospodarce wolnorynkowej oraz umiejętności działania obywatelskiego w państwie demokratycznym. Pierwszym zadaniem Fundacji jest udzielanie pomocy w tej dziedzinie nauczycielom, wychowawcom, działaczom organizacji pozarządowych, związkowych, młodzieżowych i samorządowych w Polsce i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

www.edudemo.org.pl

Fundacja INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH (ISP)

ISP jest pozarządowym i niezależnym ośrodkiem badawczo-analitycznym. Realizuje projekty badawcze przydatne dla praktyki życia publicznego, przedstawia i upowszechniania propozycje zmian systemowych, inicjuje debaty publiczne, sygnalizuje zagrożenia dla jakości życia publicznego oraz buduje pomosty pomiędzy środowiskami naukowców, polityków, dziennikarzy i działaczy społecznych.

 

www.isp.org.pl

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Fundacja działa na rzecz wzmocnienia i podniesienia skuteczności różnorodnych form działania społecznego w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wszystkim potrzebującym wsparcia oferuje szkolenia, konsultacje oraz szeroko rozumiane poradnictwo i pomoc w wymianie informacji.

www.frso.pl

Masz zdanie? Wyraź je na www.mamzdanie.org.pl

MamZdanie.org.pl to działający od niedawna pierwszy ogólnopolski serwis dedykowany otwartym konsultacjom społecznym. Powstał w odpowiedzi na potrzebę większej przejrzystości tworzenia aktów prawa i innych dokumentów określających politykę publiczną (zarówno na poziomie krajowym jak i lokalnym). Za jego pośrednictwem można wziąć udział w konsultacjach społecznych organizowanych przez instytucje i organizacje pozarządowe.

mamzdanie.org.pl

poprzednia strona - [1] [2] [3] - następna strona